Arkusz informacyjny Bosch 3 601 A8b 0 Series

Arkusz informacyjny Bosch 3 601 A8b 0 Series to elektryczna piła tarczowa przeznaczona do cięcia i przycinania drewna i metalu. Piła ma stalową, profilowaną obudowę, która jest odporna na skrajne warunki. Jest wyposażona w mocny silnik o mocy 1300 W, który zapewnia wyraźne i precyzyjne cięcie. Piła tarczowa ma prędkość regulowaną z zakresu od 500 do 3100 obr./min, dzięki czemu można dostosować obroty do rodzaju materiału i grubości cięcia. Dodatkowo, piła ma gumowane uchwyty, dzięki czemu jest wygodna w użytkowaniu. Piła tarczowa Bosch 3 601 A8b 0 Series jest doskonałym narzędziem do cięcia i przycinania w różnych materiałach.

Ostatnia aktualizacja: Arkusz informacyjny Bosch 3 601 A8b 0 Series

<strong>Arkusz</strong> <strong>informacyjny</strong> Automatyczne zawory równoważące ASV Wymiarowanie - przykłady Przykład 1: Dane: Instalacja posiada termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawą wstępną. Wymagany przepływ w pionie (Q):........... 1500 l/h Minimalne dostępne ciśnienie przed pionem (Δp a).......................................... 70 kPa Wymagane ciśnienie dla pionu (Δp r).......... 20 kPa Szukane: - Typ zaworu - Rozmiar zaworu Ponieważ zainstalowano zawory grzejnikowe z nastawami wstępnymi, na przewodzie zasilającym wybieramy zawór ASV-M. Wymagane ciśnienie dla pionu wynosi 20 kPa, a więc należy użyć ASV-PV. Z dostępnego ciśnienia 70 kPa przed pionem 50 kPa będzie zdławione przez dobrane zawory ASV- PV i ASV-M. Δp p + Δp m = Δp a - Δp r = 70 - 20 = 50 kPa Dla określenia spadku ciśnienia na ASV-M wstępnie dobierany jest ASV-PV DN25 (należy pamiętać, że oba zawory powinny mieć te same średnice). Jeśli ASV-M pracuje przy pełnym otwarciu to spadek ciśnienia obliczany jest w następujący sposób: 2 2 Q 1. 5 ∆pm 0. 14bar 14kPa K v 4. 0 Powyższy spadek ciśnienia może być także odczytany z diagramu (rys. 13). Na przecięciu linii biegnących od wartości przepływu i charakterystyki zaworu DN 25 uzyskiwany spadek ciśnienia 14 kPa. Spadek ciśnienia na zaworze ASV-PV wyniesie zatem: Δp p = Δp a - Δp r - Δp m = 50 kPa - 14 kPa = 36 kPa Nastawa na zaworach ASV-PV: W razie potrzeby nastawa ciśnienia dyspozycyjnego może być zmieniona (dla zaworu ASV-PV od 5 do 25 kPa lub od 20 do 40 kPa dla PSV-PV). Zwiększając lub zmniejszając nastawę ciśnienia dyspozycyjnego jest możliwe dopasowanie przepływu dla pionu (wzrost ciśnienia dyspozycyjnego o 100% spowoduje wzrost przepływu o 41%). 2 Q2 1650 p2 p1 0. 20 24kPa Q1 1500 Jeśli zwiększymy nastawę do 24 kPa to przepływ wzrośnie o 10% do 1650 l/h. Przykład 3: Ograniczanie przepływu za pomocą zaworu ASV-I Dane: Wymagany przepływ dla gałęzi (Q):........... 880 l/h Nastawa na zaworze ASV-PV (Δp o)............... 10 kPa Ciśnienie dyspozycyjne dla pionu dla wymaganego przepływu (Δp r)................. 4 kPa Szukane: Nastawa na ASV-I, aby uzyskać wymagany przepływ. Rozwiązanie: Zawór ASV-I znajduje się w pętli regulacyjnej i dlatego wykonana na nim nastawa wywołuje ograniczenie przepływu (spadek ciśnienia na zaworze ASV-I jest wliczany do dyspozycyjnego ciśnienia utrzymywanego przez regulator ASV - Δp o). Dla wymaganego przepływu spadek ciśnienia w pionie wynosi 4 kPa. Jeśli nie używany byłby ASV-I przepływ przy w pełni otwartym byłby 58% wyższy, powodując nadprzepływ (ciśnienie dyspozycyjne 4 kPa wywołuje 880l/h, podczas gdy 10kPa - 1390 l/h. Ustawiając ASV-I DN25 na 90% K v 3, 6 m 3 /h ograniczany jest przepływ do wymaganej wartości 880 l/h. Δp i = Δp o - Δp r = 10 kPa - 4 kPa = 6 kPa k v Q p pi 0. 880 0. 06 3. 6m 3 h 2 Δp v Spadek ciśnienia na zaworze ASV-P/PV Δp m Spadek ciśnienia na zaworze ASV-M Δp r Wymagane ciśnienie dla pionu Δp a Dostępne ciśnienie przed pionem Rys. 11 Przykład 2: Korygowanie przepływu poprzez nastawę ciśnienia dyspozycyjnego. Dane: Pomierzony przepływ dla pionu Q 1.......... 1500 l/h Nastawa na ASV-PV dyspozycyjnego ciśnienia dla pionu Δp r....................................... 20 kPa Szukane: Nowa nastawa na ASV-PV w celu zwiększenia przepływu o 10% do 1650 l/h. Δp v Spadek ciśnienia na zaworze ASV-PV Δp i Spadek ciśnienia na zaworze ASV-I Δp o Spadek ciśnienia w pionie i na zaworze ASV-I Δp a Dostępne ciśnienie przed pionem Δp r Wymagane ciśnienie dla pionu Rys. 12 VD. 57. A18. 49 © Danfoss 09/2009 37

<strong>Arkusz</strong> <strong>informacyjny</strong> Automatyczne zawory równoważące ASV Wymiarowanie - przykłady (ciąg dalszy) Przykład 4: Zastosowanie w węźle mieszkaniowym Dane: Liczba węzłów mieszkaniowych podłączonych do jednego pionu................................................................. 5 Moc grzewcza każdego węzła.......................... 15 kW Moc grzewcza dla c. w. u. w każdym węźle... 35 kW Współczynnik jednoczesności (źródło: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie)................. 0, 407 Wymagany przepływ w gałęzi (Q):............. 6400 l/h Minimalne ciśnienie dostępne w pionie (∆p a)..................................................... 80 kPa Szacowany spadek ciśnienia w pionie przy wymaganym przepływie (∆p o)............ 50 kPa Szukane: - Typ zaworu - Wielkość zaworu W obliczeniach maksymalnego przepływu w pionie został użyty współczynnik jednoczesności, ponieważ pobór wody użytkowej występuje tymczasowo i nie występuje jednocześnie we wszystkich mieszkaniach. Z uwagi na to, że przepływ wody przez wymiennik ciepła podczas ogrzewania wody użytkowej nie jest regulowany, konieczne jest też ograniczenie przepływu maksymalnego. Ponieważ wymagany spadek ciśnienia w pionie wynosi 50 kPa, dlatego został wybrany zawór ASV- PV z zakresem od 0, 35 do 0, 75 bar (od 35 do 75 kPa). W pionie jest dostępne ciśnienie 80 kPa, dlatego wartość ∆p v wyniesie 30 kPa. ∆p v = ∆p a – ∆p o = 80 – 50 = 30 kPa/h k v Q ∆p v 6. 4 3 11. 7m /h 0. 3 Przepływ 6400 l/h wymaga zastosowania zaworu DN 50 zgodnie z powyższymi obliczeniami lub na podstawie odczytu z wykresu rys. 15 B. W razie konieczności ograniczenia przepływu przez pion można zastosować zawór ASV-I. 38 VD. 49 © Danfoss 09/2009

 • Page 1 and 2: Arkusz informacyjny Automatyczne i
 • Page 3 and 4: Arkusz informacyjny Automatyczne i
 • Page 5 and 6: Arkusz informacyjny Automatyczne i
 • Page 7 and 8: Arkusz informacyjny Automatyczne i
 • Page 9 and 10: Arkusz informacyjny Automatyczne i
 • Page 11 and 12: Arkusz informacyjny Automatyczne i
 • Page 13 and 14: Arkusz informacyjny Automatyczne i
 • Page 15 and 16: Arkusz informacyjny Automatyczne i
 • Page 17 and 18: Arkusz informacyjny Automatyczne i
 • Page 19 and 20: Arkusz informacyjny Automatyczne i
 • Page 21 and 22: Arkusz informacyjny Automatyczne i
 • Page 23 and 24: Arkusz informacyjny Automatyczne i
 • Page 25 and 26: Arkusz informacyjny Automatyczne i
 • Page 27 and 28: Arkusz informacyjny Automatyczne za
 • Page 29 and 30: Arkusz informacyjny Automatyczne za
 • Page 31 and 32: Arkusz informacyjny Automatyczne za
 • Page 33 and 34: Arkusz informacyjny Automatyczne za
 • Page 35: Arkusz informacyjny Automatyczne za
 • Page 39 and 40: Arkusz informacyjny Automatyczne za
 • Page 41 and 42: Arkusz informacyjny Automatyczne za
 • Page 43 and 44: Arkusz informacyjny Automatyczne za
 • Page 45 and 46: Arkusz informacyjny Automatyczne za
 • Page 47 and 48: Arkusz informacyjny Wielofunkcyjne
 • Page 49 and 50: Arkusz informacyjny Wielofunkcyjne
 • Page 51 and 52: Arkusz informacyjny Wielofunkcyjne
 • Page 53 and 54: Arkusz informacyjny Wielofunkcyjne
 • Page 55 and 56: Arkusz informacyjny Wielofunkcyjne
 • Page 57 and 58: Arkusz informacyjny Wielofunkcyjne
 • Page 59 and 60: Arkusz informacyjny Wielofunkcyjne
 • Page 61 and 62: Arkusz informacyjny Wielofunkcyjne
 • Page 63 and 64: Arkusz informacyjny Wielofunkcyjne
 • Page 65 and 66: Arkusz informacyjny Wielofunkcyjne
 • Page 67 and 68: Arkusz informacyjny Napędy termicz
 • Page 69 and 70: Arkusz informacyjny Napędy termicz
 • Page 71 and 72: Arkusz informacyjny Siłowniki ster
 • Page 73 and 74: Arkusz informacyjny Siłowniki ster
 • Page 75 and 76: Arkusz informacyjny Siłowniki ster
 • Page 77 and 78: Arkusz informacyjny Siłowniki ster
 • Page 79 and 80: Arkusz informacyjny Siłowniki AME
 • Page 81 and 82: Arkusz informacyjny Siłowniki AME
 • Page 83 and 84: Arkusz informacyjny Siłowniki ster
 • Page 85 and 86: Arkusz informacyjny Siłowniki ster
 • Page 87 and 88:

  Arkusz informacyjny Siłowniki ster

 • Page 89 and 90:

  Arkusz informacyjny Siłowniki ster

 • Page 91 and 92:

  Arkusz informacyjny Zawory z nastaw

 • Page 93 and 94:

  Arkusz informacyjny Zawory z nastaw

 • Page 95 and 96:

  Arkusz informacyjny Zawory z nastaw

 • Page 97 and 98:

  Arkusz informacyjny Zawory z nastaw

 • Page 99 and 100:

  Arkusz informacyjny Zawory z nastaw

 • Page 101 and 102:

  Arkusz informacyjny Zawory z nastaw

 • Page 103 and 104:

  Arkusz informacyjny Zawory z nastaw

 • Page 105 and 106:

  94, 99 75 Arkusz informacyjny Zawory

 • Page 107 and 108:

  Arkusz informacyjny Zawory z nastaw

 • Page 109 and 110:

  Arkusz informacyjny Zawór z nastaw

 • Page 111 and 112:

  Arkusz informacyjny Zawór z nastaw

 • Page 113 and 114:

  Arkusz informacyjny Zawór z nastaw

 • Page 115 and 116:

  Arkusz informacyjny Zawór z nastaw

 • Page 117 and 118:

  Arkusz informacyjny Zawór z nastaw

 • Page 119 and 120:

  Arkusz informacyjny Zawór z nastaw

 • Page 121 and 122:

  Arkusz informacyjny Zawór z nastaw

 • Page 123 and 124:

  Arkusz informacyjny Zawór z nastaw

 • Page 125 and 126:

  Arkusz informacyjny Zawór z nastaw

 • Page 127 and 128:

  Arkusz informacyjny Zawór współp

 • Page 129 and 130:

  Arkusz informacyjny Zawór współp

 • Page 131 and 132:

  Arkusz informacyjny Zawór współp

 • Page 133 and 134:

  Arkusz informacyjny Zawór współp

 • Page 135 and 136:

  Arkusz informacyjny Ręczne zawory

 • Page 137 and 138:

  Arkusz informacyjny Ręczne zawory

 • Page 139 and 140:

  Arkusz informacyjny Ręczne zawory

 • Page 141 and 142:

  Arkusz informacyjny Ręczne zawory

 • Page 143 and 144:

  Arkusz informacyjny Ręczne zawory

 • Page 145 and 146:

  Arkusz informacyjny Ręczne zawory

 • Page 147 and 148:

  Arkusz informacyjny Ręczne zawory

 • Page 149 and 150:

  Arkusz informacyjny Ręczne zawory

 • Page 151 and 152:

  Arkusz informacyjny Kryzy pomiarowe

 • Page 153 and 154:

  Arkusz informacyjny Zastosowanie cd

 • Page 155 and 156:

  Arkusz informacyjny Zamawianie Ręc

 • Page 157 and 158:

  Arkusz informacyjny Budowa Ręczne

 • Page 159 and 160:

  Arkusz informacyjny Wymiarowanie R

 • Page 161 and 162:

  Arkusz informacyjny Pomiar przepły

 • Page 163 and 164:

  Arkusz informacyjny Ręczne równow

 • Page 165 and 166:

  Arkusz informacyjny Urządzenie pom

 • Page 167 and 168:

  Arkusz informacyjny Urządzenie pom

 • Page 169 and 170:

  100 100 Arkusz informacyjny Instruk

 • Page 171 and 172:

  Arkusz informacyjny Algorytm doboru

 • Page 173:

  174 VD. 49 © Danfoss 09/2009

Arkusz informacyjny <strong>Wielofunkcyjny</strong> <strong>zawór</strong> <strong>automatyczny</strong> - regulator ciśnienia różnicowego <strong>AB</strong>-<strong>PM</strong> – DN 15-25 Opis <strong>AB</strong>-<strong>PM</strong> jest wielofunkcyjnym <strong>automatyczny</strong>m zaworem równoważącym. W kompaktowym korpusie zaworu realizowane są funkcje trzech urządzeń: 1. Regulatora różnicy ciśnień 2. Zaworu regulacyjnego o charakterystyce liniowej 3. Automatycznego ogranicznika przepływu Korzyści: • Niezawodny układ ogrzewania charakteryzujący się: - prawidłowym rozdziałem ciepła nawet przy częściowych obciążeniach, - cichą pracą wynikającą ze stałego niskiego spadku ciśnienia Δp na termostatycznych zaworach grzejnikowych, nawet w instalacjach, w których wymagana jest wyższa wysokość podnoszenia pompy. • Niższe koszty ogrzewania • Lepsza regulacja temperatury w pomieszczeniach • Szybsza i prostsza instalacja oraz mniejsza wymagana przestrzeń instalacyjna Zamawianie Zawór <strong>AB</strong>-<strong>PM</strong> z rurką impulsową o długości 1, 5m i adapterem do podłączenia rurki impulsowej. <strong>AB</strong>-<strong>PM</strong> DN Gwint zewnętrzny Nr kat. (ISO 228/1) 15 G ¾ A 003Z1402 20 G 1 A 003Z1403 25 G 1¼ A 003Z1404 Napęd elektryczny Typ Zasilanie Długość kabla Nr kat. TWA-Z NO 1) 24 V AC 082F1260 1, 2 m 230 V AC 082F1264 TWA-Z NC 1) 24 V AC 082F1262 1, 2 m 230 V AC 082F1266 1) Do 60% Q maks. w przypadku zaworu <strong>AB</strong>-<strong>PM</strong> DN 25 Akcesoria Typ Rura Zawór Nr kat. R 1/2 DN 15 003Z0232 Złączka gwintowana (1 szt. ) R 3/4 DN 20 003Z0233 R 1 DN 25 003Z0234 DN 15 003Z0226 Złączka do wspawania (1 szt. ) DN 20 003Z0227 DN 25 003Z0228 Złączka do lutowania (1 szt. ) DN 15 003Z7017 Ogranicznik skoku (5 szt. ) 003Z1237 Części zamienne Typ Uwaga Nr kat. Adapter rurki impulsowej 3 /8” – 1 /16” 003L5042 ¾” – 1 /16” 003Z0109 Rurka impulsowa z 1, 5 m 003L8152 pierścieniami O-ring 2, 5 m 003Z0690 Pokrętło odcinające (czerwone) 003Z0250 SMT/SI VD. C6. X1. 49 © <strong>Danfoss</strong> 04/2012 1

 • Page 2 and 3: Arkusz informacyjny Wielofunkcyjny
 • Page 4 and 5: 100% 100% Arkusz informacyjny Wielo
 • Page 6 and 7: Arkusz informacyjny Wielofunkcyjny
 • Page 8: Arkusz informacyjny Wielofunkcyjny

Wyszukaj akcesoria i części zamienne.

Nasza wyszukiwarka online pomoże Ci zlokalizować i zakupić oryginalne części zamienne do Twojego urządzenia gospodarstwa domowego. Musisz tylko znać E-numer swojego urządzenia (E-Nr). Zazwyczaj znajduje się on w okolicy drzwiczek lub na tabliczce znamionowej urządzenia.

Wprowadź numer modelu (E-Nr)

Proszę wprowadzić E-numer

Podane dane są niepoprawne

Niepoprawna liczba znaków

Wprowadź prawidłowy E-numer

To pole przyjmuje tylko cyfry

E-numer urządzenia nie istnieje. Sprawdź format dodawanego pliku. Tylko formaty. png i. jpg są akceptowane.

Problem techniczny. Spróbuj ponownie lub wpisz e-numer urządzenia ręcznie.

Proszę wprowadzić numer urządzenia

Proszę wybrać swoją kategorię i podkategorię

Arkusz informacyjny Bosch 3 601 A8b 0 Series

Bezpośredni link do pobrania Arkusz informacyjny Bosch 3 601 A8b 0 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Arkusz informacyjny Bosch 3 601 A8b 0 Series