Bezpieczeństwo i montaż Ge Dwxq473gt

Bezpieczeństwo i montaż Ge Dwxq473gt obejmuje szereg technik, które zapewniają, że systemy są zainstalowane i działają w bezpieczny sposób. Przede wszystkim montaż Ge Dwxq473gt obejmuje przestrzeganie wszystkich wymagań bezpieczeństwa, takich jak instalacja i konserwacja systemów, przestrzeganie wszystkich przepisów i procedur bezpieczeństwa, a także monitorowanie systemu pod kątem potencjalnych zagrożeń. Poza tym ważne jest, aby systemy były zainstalowane i konserwowane zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić właściwą wydajność i bezpieczeństwo.

Ostatnia aktualizacja: Bezpieczeństwo i montaż Ge Dwxq473gt

PN-EN 115 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji oraz instalowania schodów ruchomych i chodników ruchomych

PN-EN 280 Przejezdne podesty ruchome – Obliczenia projektowe – Kryteria stateczności – Budowa – Bezpieczeństwo – Badania i próby

PN-EN 528 Układnice - Bezpieczeństwo

PN-EN 818-1 Bezpieczeństwo - Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Ogólne warunki odbioru

PN-EN 818-2 Bezpieczeństwo - Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Średnio dokładny łańcuch o ogniwach krótkich do zawiesi łańcuchowych Klasa 8

PN-EN 818-3 Bezpieczeństwo - Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków Część 3: Średnio dokładny łańcuch do zawiesi łańcuchowych - Klasa 4

PN-EN 818-4 Bezpieczeństwo - Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków Zawiesia łańcuchowe - Klasa 8

PN-EN 818-5 Bezpieczeństwo – Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków – Część 5: Zawiesia łańcuchowe – Klasa 4

PN-EN 818-6 Bezpieczeństwo – Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków – Część 6: Zawiesia łańcuchowe – Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podawane przez wytwórcę

PN-EN 818-7 Bezpieczeństwo – Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków – Część 7: Tolerancja wykonania łańcuchów w klasie T (Typy T, DAT I DT)

PN-EN 1175-1 Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo - Wymagania elektryczne - Specjalne wymagania dotyczące wózków akumulatorowych

PN-EN 1175-2 Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo - Wymagania elektryczne - Specjalne wymagania dotyczące wózków o napędzie spalinowym

PN-EN 1175-3 Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo - Wymagania elektryczne - Specjalne wymagania dotyczące elektrycznych układów napędowych w wózkach z silnikiem spalinowym

PN-EN 1459 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem

PN-EN 1492-1 Zawiesia włókienne – Bezpieczeństwo – Część 1: Zawiesia pasowe płaskie tkane z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia

PN-EN 1492-2 Zawiesia włókienne – Bezpieczeństwo – Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia

PN-EN 1493 Podnośniki pojazdów

PN-EN 1494 Podnośniki przejezdne lub przesuwne i urządzenia podnoszące pokrewne

PN-EN 1495 Podesty ruchome - Podesty ruchome masztowe samowznoszące

PN-EN 1525 Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo - Wózki bez operatora i ich układy

PN-EN 1526 Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo – Dodatkowe wymagania dotyczące funkcji automatycznych w wózkach

PN-EN 1551 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Wózki jezdniowe napędzane o udźwigu powyżej 10 000 kg

PN-EN 1570 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podnośników stołowych

PN-EN 1677-1 Części składowe zawiesi – Bezpieczeństwo – Część 1: Elementy stalowe kute, klasa 8

PN-EN 1677-2 Części składowe zawiesi – Bezpieczeństwo – Część 2: Haki do podnoszenia stalowe kute z zapadką, klasa 8

PN-EN 1677-3 Części składowe zawiesi – Bezpieczeństwo – Część 3: Haki stalowe kute z klamrą zabezpieczającą – Klasa 8

PN-EN 1677-4 Części składowe zawiesi – Bezpieczeństwo – Część 4: Ogniwa – Klasa 8

PN-EN 1677-5 Części składowe zawiesi – Bezpieczeństwo – Część 5: Haki do podnoszenia stalowe kute, z zapadką – Klasa 4

PN-EN 1677-6 Elementy zawiesi – Bezpieczeństwo – Część 6: Ogniwa – Klasa 4

PN-EN 1726-1 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Wózki jezdniowe napędzane o udźwigudo 10 000 kg i ciągniki o sile uciągu do 20 000 N – Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 1726-2 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Wózki jezdniowe napędzane o udźwigu do 10 000 kg oraz ciągniki o sile uciągu do 20 000 N włącznie – Część 2: Dodatkowe wymagania dla wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz dla wózków specjalnie zaprojektowanych do jazdy z podniesionym ładunkiem

PN-EN 1755 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Praca w atmosferach potencjalnie wybuchowych – Użytkowanie w gazie palnym, oparach, mgle i pyle

PN-EN 1756-1 Podesty ruchome załadowcze – Platformy podnoszące instalowane na pojazdach kołowych – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Podesty ruchome załadowcze towarowe

PN-EN 1757-1 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Wózki pchane przez operatora pieszego – Część 1: Wózki jezdniowe spiętrzające

PN-EN 1757-2 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Wózki pchane przez operatora pieszego – Część 2: Wózki unoszące widłowe prowadzone

PN-EN 1777 Podnośniki hydrauliczne dla straży pożarnej – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i badania

PN-EN 1808 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podestów ruchomych wiszących – Obliczenia projektowe, kryteria stateczności, budowa – Badanie

PN-ISO 3691+A1 Wózki jezdniowe napędzane – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

PN-ISO 4301-1 Dźwignice – Klasyfikacja – Postanowienia ogólne

PN-ISO 4301-2 Dźwignice – Klasyfikacja – Żurawie samojezdne

PN-ISO 4301-3 Dźwignice - Klasyfikacja - Żurawie wieżowe

PN-ISO 4301-4 Dźwignice - Klasyfikacja - Żurawie szynowe

PN-ISO 4301-5 Dźwignice - Klasyfikacja - Suwnice pomostowe i bramowe

PN-ISO 4304 Dźwignice - Dźwignice inne niż żurawie samojezdne i pływające – Podstawowe wymagania dotyczące stateczności

PN-ISO 4305 Dźwignice - Żurawie samojezdne - Wyznaczanie stateczności

PN-ISO 4306-1 Dźwignice – Terminologia – Terminologia ogólna

PN-ISO 4306-2 Dźwignice – Terminologia – Żurawie samojezdne

PN-ISO 5053 Wózki jezdniowe napędzane – Terminologia

PN-ISO 7296 Dźwignice - Symbole graficzne - Postanowienia ogólne

PN-ISO 8566-1 Dźwignice - Kabiny - Część 1: Postanowienia ogólne

PN-ISO 9926-1 Dźwignice - Szkolenie operatorów - Postanowienia ogólne

PN-ISO 10972-1 Dźwignice - Wymagania dotyczące mechanizmów - Postanowienia ogólne

PN-EN 12077-2 Bezpieczeństwo dźwignic – Wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa – Część 2: Ograniczniki i wskaźniki

PN-EN 12385-1 Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 12385-2 Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 2: Definicje, oznaczenie i klasyfikacja

PN-EN 12385-3 Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 3: Informacje dotyczące użytkowania i obsługi

PN-EN 12385-4 Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 4: Liny splotkowe dla dźwignic

PN-EN 12644-1 Dźwignice – Informacje dotyczące eksploatacji i prób – Część 1: Instrukcje

PN-EN 12644-2 Dźwignice – Informacje dotyczące eksploatacji i prób – Część 2: Znakowanie

PN-EN 12999 Dźwignice – Żurawie przeładunkowe

PN-EN 13000 Dźwignice – Żurawie samojezdne

PN-EN 13015 Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych – Zasady dotyczące opracowania instrukcji konserwacji

PN-EN 13059 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Metody badań i pomiaru drgań

PN-EN 13155 Dźwignice – Bezpieczeństwo – Zdejmowalne urządzenia chwytające

PN-EN 13411-1 Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 1: Kausze dla zawiesi linowych

PN-EN 13411-2 Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 2: Zaplatanie pętli dla zawiesi linowych

PN-EN 13411-3 Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 3: Nasadki i nasadki pierścieniowe ochronne

PN-EN 13411-4 Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 4: Metal i żywica do zalewania

PN-EN 13411-5 Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 5: Zaciski linowe kabłąkowe

PN-EN 13414-1 Zawiesia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 1: Zawiesia do podnoszenia ogólnego zastosowania

PN-EN 13889 Szakle stalowe kute dla dźwignic – Szakle podłużne i okrągłe – Kategoria 6 – Bezpieczeństwo

PN-EN 13814 Konstrukcje i urządzenia mechaniczne wesołych miasteczek i parków rozrywki– Bezpieczeństwo

PN-EN 14439 Dźwignice – Bezpieczeństwo – Żurawie wieżowe

PN-EN 14492-1 Dźwignice – Wciągarki i wciągniki o napędzie silnikowym – Część 1: Wciągarki o napędzie silnikowym

PN-EN 14492-2 Dźwignice – Wciągarki i wciągniki o napędzie silnikowym – Część 2: Wciągniki o napędzie silnikowym

PN-EN 14985 Dźwignice – Bezpieczeństwo - Żurawie obrotowe szynowe

PN-M-45000 Dźwignice – Podział i symbole klasyfikacyjne

PN-82/M-45025 Technika bezpieczeństwa - Dźwignice kontenerowe - Wymagania

PN-82/M-84700 Dźwignice - Zawiesia cięgnowe i chwytno-zaczepowe - Określenia, podział i dopuszczalne obciążenia robocze

PN-87/M-45038 Technika bezpieczeństwa - Dźwignice - Tablice oraz napisy informacyjne i ostrzegawcze

PN-89/45016 Technika bezpieczeństwa - Dźwignice - Bezpieczne odległości

PN-90/M-80255 Dźwignice - Liny stalowe - Wytyczne oceny zużycia i wymiany

PN-EN 60204-1 Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 60204-32 Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń dźwignicowych

Termet TermaQ GE-19-02 gazowy podgrzewacz wody z USŁUGĄ MONTAŻU + CZĘŚCI

 • Producent: Termet
 • Kod producenta: GE-19-02
 • Cena brutto: 1 527, 00 zł
 • (Cena netto: 1 413, 89 zł)
 • Termet TermaQ G-19-02 gazowy podgrzewacz wody z USŁUGĄ MONTAŻU + CZĘŚCI


  Warunki zakupu piecyka wraz z fakturą usługową na stawkę VAT 8%:

 • SPRZEDAŻ PIECYKA Z MONTAŻEM ODBYWA SIĘ TYLKO STACJONARNIE NA TERENIE KATOWIC ORAZ MIAST OŚCIENNYCH CHORZÓW, BYTOM, SIEMIANOWICE ŚL., CZELADŹ, BĘDZIN, SOSNOWIEC
   
 • PO DOKONANIU ZAKUPU NALEŻY UDAĆ SIĘ DO SIEDZIBY NASZEJ FIRMY W CELU USTALENIA DATY, GODZINY I MIEJSCA MONTAŻU, PODPISANIA WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ PRZY MONTAŻU ORAZ SPORZĄDZENIA FAKTURY
 • Co zawiera zakupiony zestaw:

 • PIECYK TERMET GE-19-02
 • FILTR GAZU 3/4'
 • ZAWÓR DO WODY Z FILTREM 1/2' x 1/2'
 • DWA WĘŻYKI PODŁĄCZENIOWE CIEPŁA, ZIMNA WODA 1/2' x 30CM
 • DOJAZD DO KLIENTA, WNIESIENIE SPRZĘTU ORAZ DEMONTAŻ STAREGO PIECYKA I MONTAŻ NOWEGO W TYM SAMYM MIEJSCU
 • SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI WYKONANEJ INSTALACJI CZUJNIKIEM
 • Piecyk oraz części są fabrycznie nowe, bezpośrednio od producenta!
  Krótki czas oczekiwania na montaż!

 • INSTALATOR WYKONUJĄCY MONTAŻ POSIADA WSZELKIE WYMAGANE I AKTUALNE UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA MONTAŻY PIECYKÓW GAZOWYCH. JEST RZETELNY I DOKŁADNY.
 • Dodatkowe części potrzebne do montażu, które można zakupić w naszym sklepie lub bezpośrednio u instalatora:

 • RURĘ ODPROWADZENIA SPALIN
 • ROZETA
 • KSZTAŁTKI CZARNE LUB MOSIĘŻNE
 • WĄŻ DO GAZU
 • OPIS PIECYKA TERMET TERMAQ GE-19-02:

  Nowoczesne gazowe podgrzewacze wody firmy Termet to ekonomiczne i bezpieczne urządzenia, które mogą być zastosowane w każdym gospodarstwie domowym. Zapewniają one stały dopływ ciepłej wody w kuchniach i łazienkach, dzięki temu ich użytkowanie zapewnia wysoki komfort domownikom.
  Podgrzewacze gazowe z serii TermaQ charakteryzują się nowoczesną konstrukcją oraz pomniejszonym w stosunku do wcześniejszych modeli rozmiarem. Nowoczesny, estetyczny design produktów w połączeniu z łatwym panelem sterowania, zapewnia wygodne i proste użytkowanie, pozwalające na pełną kontrolę urządzenia.
   posiada zapłon elektroniczny z baterii;

  Zalety użytkowo-techniczne:

  • oszczędna praca ze względu na wyeliminowanie świeczki dyżurnej;
  • automatycznie regulowana moc urządzenia, dzięki czemu użytkownik uzyskuje stałą temperaturę wody, niezależnie od jej przepływu;
  • atrakcyjna szata wzornicza;
  • diody sygnalizujące (w kolorze zielonym oraz czerwonym) stan pracy podgrzewacza oraz stan baterii;
  • ręczna regulacja mocy i wydatku wody;
  • najnowszej generacji zintegrowana armatura wodno-gazowa
  • bardzo cicha praca;
  • miedziany wymiennik ciepła wykonany według nowoczesnej technologii, zapewniający wysoką sprawność;
  • pełny system zabezpieczeń: jonizacyjna kontrola płomienia, która w przypadku zaniku płomienia na palniku odcina dopływ gazu, ogranicznik temperatury wody, chroniący wymiennik i wodę przed niekontrolowanym przegrzaniem, czujnik spalin jako zabezpieczenie przed brakiem ciągu kominowego i wypływem spalin do pomieszczenia;
  • zapłon przy bardzo niskim ciśnieniu wody - już od 10 kPa;
  • wyrób przystosowany jest do spalania DO GZ 50;
  • 3-letni okres gwarancji (zgodnie z warunkami w Książce Gwarancyjnej).

  Parametry Wartość 
  Moc cieplna [kW]7, 7-19, 2Sprawność cieplna gwarantowana [%]87Nominalne zużycie gazu palnika głównego – gaz: ziemny: 2E-G20 (GZ-50) [m3 / h]2, 3ziemny: 2Lw-G27 (GZ-41, 5) [m3 / h]2, 8ziemny: 2Ls-G2. 350 (GZ-35) [m3 / h]3, 2ziemny: 2Ln-G2. 300 (GZ-20) [m3 / h]płynny: 2BP/P-G30/G31 (B i C) [kg / h]1, 7

  Zużycie poszczególnych gazów podano dla gazów odniesienia w warunkach odniesienia

  (15°C, ciśnienie 1013 mbar) z uwzględnieniem 87% sprawności ogrzewacza

  Ciśnienie robocze wody [bar]0, 2-6Strumień wody gorącej ( D t=50°C) [dm3 / min]2, 8-5, 7Strumień wody gorącej ( D t=25°C) [dm3 / min]5, 7-11, 5Maksymalna temperatury wody wylotowej [°C]65Wymiary [wysokość x szerokość x głębokość] [mm]585 x 360 x 220Masa [kg]10, 5Przyłącze gazu [cale]G 3/4Przyłącze wody zimnej [cale]G 1/2Przyłącze wody ciepłej [cale]Przyłącze odprowadzenia spalin [mm]? 1/5
  • Polecamy produkty

  Numer projektu: 2013-1-PL1-LEO05-37525

  Tytuł projektu (w j. polskim):

  ARCW – Procedury bezpieczeństwa przy montażu ścian osłonowych
  wspomagane technologią rzeczywistości rozszerzonej

  Tytuł projektu (w j. roboczym projektu):

  ARCW – Health and safety procedures for curtain walls
  with the use of Augmented Reality Technology

  Nazwa instytucji wnioskodawcy:
  Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, PL

  Nazwy instytucji partnerskich i kraje pochodzenia:

  Technische Universität Darmstadt, DE
  Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska, PL
  Fundación Laboral de la Construcción, ES
  Universitat de VALENCIA, ES
  ELJAKO-AL Sp. z o. o., PL


  Czas trwania
  (liczba miesięcy): 24 miesiące

  Całkowity budżet projektu (Euro): 371670. 00

  Wnioskowana kwota dotacji (Euro): 278752. 50

  Priorytet europejski (numer priorytetu z wniosku D. 2. 3): LEO-TraInno-12

  Cel projektu:

  Celem projektu jest zmniejszenie liczby wypadków podczas wznoszenia wysokich budynków, zwłaszcza podczas montażu ścian osłonowych. Obecne metody szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa podczas takich prac są niewystarczające, a uczelnie techniczne często nie uczą swoich studentów (którzy w przyszłości będą kierować takim robotami) o środkach ochrony przed wypadkami. Upadki z wysokości są tymczasem najczęstszą przyczyną poważnych wypadków, często śmiertelnych, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Istnieje olbrzymia potrzeba podniesienia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Problem ten został podniesiony w europejskiej dyrektywie 2001/45/WE, która zobowiązuje do podjęcia odpowiednich środków w celu poprawy bezpieczeństwa w pracy.

  Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie nowoczesnych materiałów szkoleniowych z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality – AR). Szczególny nacisk położony zostanie na stosowanie odpowiednich, efektywnych technologii montażu, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

  Opis planowanych działań i roli partnerów:

  Projekt wykorzystuje bogate doświadczenia partnerów wyniesione z poprzednich realizowanych przez nich projektów. Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa (PSMB) było odpowiedzialne za globalną koordynację projektu i rozwój strony internetowej projektu. Wszyscy partnerzy, z wyjątkiem Universitat de VALENCIA (UV), współpracowali przy analizie technologii ścian osłonowych, a następnie wyborze technologii do wykorzystania w planowanym systemie szkoleniowym. Jednym z głównych kryteriów wyboru było bezpieczeństwo robót. Na tym etapie projektu prace poprowadziła Politechnika Warszawska (PW) we współpracy z Technische Universität Darmstadt (Darm) i Eljako-Al.

  Wybrane technologie zostały dokładnie przeanalizowane w celu opisania adekwatnych działań i środków bezpieczeństwa. Rezultatem jest szczegółowy raport o technologii ścian osłonowych. Za ten etap projektu odpowiadało Eljako-Al., korzystając z pomocy Darm, PW i UV.

  Wybrane technologie zostały zaprogramowane w technologii AR przez UV z pomocą Darm, PW i EA. W rezultacie opracowane zostało nowoczesne oprogramowanie, które było testowane przez FLC i PSMB (i innych partnerów). Wyniki badań zostały przekazane do UV w celu poprawy oprogramowania / systemu szkolenia.

  Wszyscy partnerzy projektu brali czynny udział w rozpowszechnianiu wyników projektu i promowaniu jego użytkowania. DARM było odpowiedzialne za ten etap projektu. W celu intensywnej promocji produktów projektu, partnerzy spotkali się z przedstawicielami 15 europejskich stowarzyszeń menedżerów / inżynierów budowlanych zrzeszonych w AEEBC (The Association of European Building Surveyors and Construction Experts), podczas Walnego Zgromadzenia tej organizacji. Zapewniło to transfer rezultatów do 12 krajów europejskich (Polska, Hiszpania, Niemcy, Belgia, Finlandia, Holandia, Szwecja, Irlandia, Anglia, Dania, Francja, Włochy). Projekt był również promowany w prasie technicznej i podczas konferencji międzynarodowych. Projekt zakończył się podczas konferencji w Mikołajkach w Listopadzie roku 2015..

  Rezultaty/produkty projektu:

  – Raport o technologii montażu ścian osłonowych

  – Podręcznik dotyczący bezpieczeństwa oraz prawidłowych procedur pracy podczas montażu ścian osłonowych

  – Oprogramowanie wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną, które pomoże zachować robotnikom bezpieczeństwo i poprawną technikę podczas wybranych procedur montażu ścian osłonowych. Będzie ono mogło być wykorzystane zarówno podczas szkoleń, jak i podczas pracy na budowie. Zapewni ono zwiększenie efektywności szkoleń przy jednoczesnej minimalizacji czasu i kosztów, oraz poprawę bezpieczeństwa pracowników i zmniejszenie ilości wypadków (w tym śmiertelnych) na placach budów w Polsce i w innych krajach europejskich.

  – Strona internetowa projektu.

Bezpieczeństwo i montaż Ge Dwxq473gt

Bezpośredni link do pobrania Bezpieczeństwo i montaż Ge Dwxq473gt

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Bezpieczeństwo i montaż Ge Dwxq473gt