Części zamienne i instrukcja obsługi 3m 8704104

Części zamienne 3M 8704104 są specjalistycznymi częściami zamiennymi przeznaczonymi do użytku w produktach 3M. Instrukcja obsługi 3M 8704104 zawiera wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego używania i utrzymania produktu. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji, użytkowania, konserwacji, naprawy i usuwania produktu w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. Instrukcja obsługi 3M 8704104 oferuje również instrukcje dotyczące konserwacji i przechowywania produktu, aby zapewnić jego długotrwałą wydajność i trwałość.

Ostatnia aktualizacja: Części zamienne i instrukcja obsługi 3m 8704104

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na infolinię Viessmann:
Ogólna: 801 002 345 lub Serwisowa: 801 080 124

Instrukcja obsługi przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™

9100FX i 3M™ Speedglas™ 9100FX z doprowadzeniem powietrza

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Czytaj niniejszą instrukcję w połączeniu z instrukcją

obsługi fi ltrów spawalniczych 3M Speedglas, aparatów

z wymuszonym przepływem powietrza, oraz broszurą

referencyjną, gdzie znajdziesz informację na temat

dopuszczonych połączeń, części zamiennych i akcesoriów.

OPIS SYSTEMU

Przyłbica 3M Speedglas 9100FX pomaga chronić oczy I

twarz użytkownika przed iskrami/ odpryskami, szkodliwym

promieniowaniem ultrafi oletowym UV i podczerwonym

IR

powstającym

w

czasie

elektrycznego. Przyłbica jest przeznaczona wyłącznie do

używania z fi ltrami automatycznymi 3M Speedglas 9100

oraz oryginalnymi szybkami ochronnymi. Przyłbica 3M

Speedglas 9100FX w wersji z doprowadzeniem powietrza

chroni także przed zanieczyszczeniami powietrza, jeżeli

jest stosowana z dopuszczoną jednostką fi ltrującą z

wymuszonym przepływem powietrza.

UWAGA!

Właściwy dobór, szkolenie, użytkowanie oraz konserwacja

mają zasadnicze znaczenie w kwestii zapewnienia

przez

przyłbicę

właściwej

Nie przestrzeganie instrukcji użytkowania fi ltra i/lub

nieprawidłowe noszenie kompletnej przyłbicy w czasie

narażenia na szkodliwe promieniowanie, może ujemnie

wpływać na zdrowie użytkownika, prowadzić do chorób

zagrażających życiu, zranień lub kalectwa.

Szczególną uwagę należy zwrócić na ostrzeżenia

oznaczone symbolem

.

DOPUSZCZENIA

Te produkty spełniają wymogi zawarte w Dyrektywie

Europejskiej

89/686/EEC

i

CE.

Spełniają

także

wymagania

norm EN 175 i EN 166. Produkt został przebadany

na etapie projektowania przez DIN Certco Prüf- und

Zertifi erungszentrum (jednostka notyfi kowana nr 0196).

Przyłbica Speedglas 9100 FX z systemami z wymuszonym

przepływem powietrza spełnia wymagania norm EN

12941 i EN 14594. Produkt został przebadany na etapie

projektowania przez INSPEC International Ltd (jednostka

notyfi kowana nr 0194).

OGRANICZENIA STOSOWANIA

Używaj

tylko

oryginalnych

akcesoriów

oznaczonych

wyszczególnionych w ulotce referencyjnej. Stosuj tylko w

warunkach zgodnych ze specyfi kacją techniczną.

Stosowanie nie oryginalnych części lub przeprowadzanie

modyfi kacji niezgodnych z niniejszą instrukcją może

zmniejszyć stopień ochrony użytkownika, spowodować

nie uznanie ewentualnych reklamacji oraz unieważnia

dopuszczenia i certyfi katy.

Noszone pod przyłbicą standardowe okulary korekcyjne

mogą przenosić siłę uderzenia w przyłbicę powodując

zagrożenie dla użytkownika.

Przyłbica 3M Speedglas 9100 FX nie jest przeznaczona do

spawania w pozycji pułapowej dużym natężeniem prądu,

ponieważ spadające krople roztopionego metalu mogą

uszkodzić przyłbicę lub automatyczny fi ltr spawalniczy.

Szybki boczne powinny być zasłonięte specjalnymi

zaślepkami w sytuacji gdy, inni spawacze pracują obok

lub w sytuacji gdy odbite światło łuku spawalniczego

może docierać przez te szybki. (patrz rys. I:1)

36

spawania

gazowego

ochrony

użytkownikowi.

oznaczone

znakiem

zharmonizowanych

części

zapasowych

marką

3M

Speedglas

Nie stwierdzono działania alergizującego materiałów,

które mogą mieć kontakt ze skórą użytkownika, dla

większości populacji. Ten produkt nie zawiera elementów

wykonanych z gumy lateksowej.

3M™SPEEDGLAS™FX Z DOPROWADZENIEM

POWIETRZA

Nie stosować do ochrony układu oddechowego przeciwko

nieznanym

zanieczyszczeniom

zanieczyszczeń jest nieznane lub niebezpieczne dla

zdrowia I życia przy chwilowym kontakcie.

Nie stosować w atmosferze zawierającej poniżej

19. 5% tlenu (Wg zaleceń 3M poszczególne kraje mogą

stosować własne limity zawartości tlenu w powietrzu. ).

Nie stosować w atmosferze tlenu lub wzbogaconej w tlen.

Opuść zanieczyszczony obszar gdy: dowolny element

systemu ulegnie uszkodzeniu, przepływ powietrza do

nagłowia zmniejszy się lub ustanie, oddychanie stanie

się utrudnione, pojawią się zawroty głowy lub inne

niebezpieczeństwo, zapach lub smak zanieczyszczeń

stanie się wyczuwalny lub wystąpią podrażnienia.

Silny wiatr powyżej 2m/s, lub bardzo duże prędkości

poruszania

(gdy

pod

nagłowiem

podciśnienie mogą obniżać poziom ochrony. Adjust

equipment as appropriate or consider an alternative form

of respiratory protective device.

Użytkownik nie powinien posiadać zarostu w miejscu

kontaktu uszczelnienia z twarzą.

OZNACZENIA

EN166BT (odporność na uderzenia cząstek o średniej

energii w ekstremalnych temperaturach (-5°C do +55°C) BT)

EN175B ( odporność na uderzenia cząstek o średniej

energii B)

EN12941

TH3

(nominalny

500, większe wymagania wytrzymałościowe dla węża

oddechowego i złączek)

TH2

50, średnie wymagania wytrzymałościowe dla węża

EN14594 3B (nominalny współczynnik ochrony 200,

większe wymagania wytrzymałościowe)

Dodatkowe oznaczenia na produkcie odnoszą się do innych

norm.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Sprawdź dokładnie czy produkt jest kompletny (patrz rys.

A:1), nie uszkodzony I prawidłowo zmontowany, wszystkie

uszkodzone I wadliwe elementy muszą być wymienione

przed użyciem.

Przyłbica jest odporna na wysoką temperaturę ale może

się zapalić lub stopić w kontakcie z otwartym ogniem

lub bardzo gorącą powierzchnią. Aby zminimalizować to

ryzyko utrzymuj przyłbicę w czystości.

OBSŁUGA PRZYŁBICY

Wyreguluj przyłbicę zgodnie ze swoimi indywidualnymi

wymaganiami taka by osiągnąć najwyższy comfort I

ochronę. (patrz rys B:1 - B:4).

3M™Speedglas™FX z doprowadzeniem powietrza

Wyreguluj I dopasuj jednostkę napędową tak jak opisano

w jej instrukcji obsługi. Dopasuj uszczelnienie twarzy do jej

kształtu. (patrz rys H:8)

H

lub

gdy

stężenie

może

wystąpić

współczynnik

ochrony

Obejmuje wszystko, co jest niezbędne do odbudowy, w tym wszystkie elementy złączne

Można zrekonstruować spust, iglicę, wentylator i element dozujący płyn za pomocą nowych sprężyn i uszczelnień

Do użytku wyłącznie z 3M™ Przemysłowym pistoletem lakierniczym

Zobacz więcej szczegółów

  • Obejmuje wszystko, co jest niezbędne do odbudowy, w tym wszystkie elementy złączne
  • Można zrekonstruować spust, iglicę, wentylator i element dozujący płyn za pomocą nowych sprężyn i uszczelnień
  • Do użytku wyłącznie z 3M™ Przemysłowym pistoletem lakierniczym
  • Zawiera szczegółową instrukcję obsługi

Zestaw do przebudowy 3M™ Przemysłowego pistoletu lakierniczego zapewnia elementy wymienne do przebudowy pistoletu. Obejmuje zewnętrzne elementy wymienne, a także wszelkie wymagane wewnętrzne uszczelki, sprężyny, śruby i części. Instrukcja obsługi obejmuje szczegółowe informacje na temat przebudowy.

Zestaw do przebudowy 3M™ Przemysłowego pistoletu lakierniczego zawiera elementy wymagane do pełnej przebudowy pistoletu. Idealnie nadaje się do redukcji przestojów podczas pracy, przyspieszając i ułatwiając ponowny montażu pistoletu natryskowego. Korzystając z dołączonej instrukcji obsługi, właściciele mogą zdemontować pistolet natryskowy w celu wymiany igły, sprężyn, uszczelek, wszystkich oryginalnych elementów złącznych i innych części. Zestaw zawiera zastępczą spawaną ramę i zewnętrzny kołnierz blokujący. Po prawidłowej przebudowie 3M™ Przemysłowy pistolet lakierniczy będzie jak nowy.Uwaga: nie należy konserwować ani serwisować pistoletu natryskowego w sposób odbiegający od instrukcji obsługi.Do użytku z 3M™ Przemysłowym pistoletem lakierniczym. Wykonany z odpornego na uderzenia kompozytu, jest to jeden z najlżejszych pistoletów natryskowych w branży, a jednocześnie jest on wystarczająco trwały, aby sprostać wymagającym warunkom przemysłu i branży motoryzacyjnej. Jego wszechstronna konstrukcja pozwala lakiernikom rozpylać powłokę ze źródła pod ciśnieniem lub kubka grawitacyjnego, a wymienne głowice umożliwiają natryskiwanie szerokiej gamy powłok, zapewniając jednocześnie działanie jak nowe po każdej wymianie dyszy.

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy po to, aby Ci pomóc.

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwego produktu do swojego projektu? Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz porady technicznej dotyczącej produktu lub zastosowania albo chcesz podjąć współpracę ze specjalistą technicznym z 3M

Wyślij nam wiadomość

Dziękujemy za zainteresowanie firmą 3M. Aby pomóc nam skutecznie zarządzać Twoim zapytaniem i odpowiedzieć na nie, uprzejmie prosimy o podanie niektórych kluczowych informacji, w tym danych kontaktowych. Podane przez Ciebie informacje zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przez przedstawiciela 3M lub jednego z naszych autoryzowanych partnerów biznesowych, którym możemy udostępnić Twoje dane osobowe zgodnie z polityką prywatności 3M.


Części zamienne i instrukcja obsługi 3m 8704104

Bezpośredni link do pobrania Części zamienne i instrukcja obsługi 3m 8704104

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Części zamienne i instrukcja obsługi 3m 8704104