Dane i instalacja Aeg Lavamat W 1059 Electronic

Aeg Lavamat W 1059 Electronic to inteligentny pralko-suszarka, który wykorzystuje zaawansowane technologie, aby zapewnić najlepsze efekty prania. Urządzenie posiada duży, 10-calowy ekran dotykowy, który ułatwia wybór optymalnych ustawień programu. Pralko-suszarka jest wyposażona w innowacyjny system AquaVantage, który optymalizuje ilość wody potrzebną do prania i oszczędza energię. Urządzenie posiada również technologię SensiCare, która dostosowuje temperaturę i czas prania do rodzaju i ilości tkanin w każdym cyklu prania. Instalacja Aeg Lavamat W 1059 Electronic jest prosta i wystarczy podłączyć pralko-suszarkę do zasilania, zainstalować program i uruchomić pierwszy cykl prania.

Ostatnia aktualizacja: Dane i instalacja Aeg Lavamat W 1059 Electronic

AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 46010 L o maksymalnej prędkości wirowania 1000 [obr/min].

Pralka AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 46010 L to urządzenie Wolnostojące. W pralce AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 46010 L zastosowano następujące technologie: Fuzzy Logic. Pralka AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 46010 L umożliwia załadunek prania: Od góry. Szerokość pralki wynosi 40 cm. Panel sterowania umożliwia wybór jednego z następujących programów: Odświeżanie, Pranie wstępne, Mix, Delikatne, Wełna, Bawełna Eco. Funkcje dodatkowe pralki: Pozycjonowanie bębna, Automatyka wagowa. Opcje dodatkowe pralki AEG-ELECTROLUX LAVAMAT 46010 L: Odplamianie, Antyuczuleniowy, Łatwe prasowanie.

Pozostałe ogłoszenia

Znaleziono 57 ogłoszeń

Znaleziono 57 ogłoszeń

Twoje ogłoszenie na górze listy? Wyróżnij!

Silnik z pralki AEG Lavamat 72850

Części i akcesoria do AGD » Części i akcesoria do pralek

60 zł

Do negocjacji

Wola Uhruskawczoraj 11:12
Pralka AEG Lavamat Protex, załadunek 6, 5kg, niemiecka jakośćAGD wolnostojące » Pralki600 złGubinwczoraj 06:29
Pralka AEG Lavamat - Turbo 7kg690 złWarszawa, Ochotawczoraj 06:08
Pralko-suszarka AEG Lavamat Turbo 9kg/6kg. Transport850 złWarszawa, Wola6 lut
Pralka AEG LAVAMAT górny wsad650 złGrodzisk Wielkopolski5 lut
Pralka AGD Öko Lavamat 73749A, 5 kg, 1300 obr. 390 złJanów4 lut
pralka AEG LAVAMAT 74720-W988 złWarszawa, Białołęka
AEG lavamat pralka częściAGD wolnostojące » PozostałeKalisz
Pralka automat AEG 6000 series lavamat590 złKrotoszyn
Hydrostat AEG LavamatWojciechówka3 lut
AEG Lavamat blokada zamek drzwi40 zł
Pralka AEG L76264ETL Lavamat 40cm szer. klapa Tanio! 269 złBiałków
Amortyzatory do pralek Electrolux AEG Lavamat ZanussiElbląg2 lut
Pralka AEG LAVAMAT W 1059 electronic Na części210 złUjazd
Pralka AEG Electrolux Lavamat drzwi pralki50 złGłuchów
Części Pralki AEG Lavamat 62840L Programator Silnik Guma Drzwiczki itd100 złObrowo1 lut
Pralka 60cm oko lavamat sprawna150 złŁódź, Górna
Pralka automatyczna AEG lavamat 47330. 599 złOświęcim31 sty
Silnik pralki i inne części AEG Lavamat 70330-w130 zł
Pralka AEG Electrolux Lavamat 7000 9 kg1 700 zł
AEG lavamat protex uszkodzona200 złNowa Sól30 sty
Pralka AEG Lavamat 41380 updatePomiechówek
Pralka AEG Lavamat 42030350 złPoznań, Sołacz
Pralka aeg lavamat 1600 obrAGD wolnostojące » Lodówki500 złCzęstochowa, Błeszno
Pralka AEG lavamat L72850AJaworzno
AEG-Elektrolux Lavamat. 499 złBiałogard
Pralka AEG Öko Lavamat 86730 Update250 złGdynia, Leszczynki29 sty
Pralka AEG Lavamat Protex model L62470FL550 złEgiertowo
Pralka AEG LAVAMAT 7000 ładowana od góryMyszków
Pralka AEG 41020 LAVAMAT uszkodzona90 złRzgów27 sty
AEG Lavamat 86850 A+ 60 cm 7 kg wsadu 1600 obrotówTarnów
Pralka AEG Lavamat 46210L ładowana od góry310 złLipusz24 sty
Fartuch pralki AEG Lavamat 52610Strzegom
Automat AEG lavamat. 700 złŚrem23 sty
Pralka AEG Lavamat (Made in Germany) 1246 EL440 złBędzin, Śródmieście21 sty
Pralka Oko_lavamat400 złRuszowice
Silnik elektryczny do Lavamat AEG L47330Wrocław, Śródmieście20 sty
Pralka AEG Lavamat 41000Łódź, Widzew
Pralka AEG Lavamat Protex 8KGCzersk

Czy chcesz zapisać aktualne kryteria wyszukiwania? Zapisz wyszukiwanie Zobacz zapisane

LAVAMAT 41270
Pralka automatyczna, która jest
przyjazna œrodowisku naturalnemu
Instrukcja obs? ugi

Szanowni Klienci!
Przed przyst? pieniem do pod?? czenia i eksploatacji pralki prosimy o
dok? adne przeczytanie instrukcji obs? ugi.
Na pierwszych stronach podano istotne wskazówki bezpiecze? stwa,
których nale? y bezwzgl? dnie przestrzegaae.
Instrukcj? obs? ugi nale? y zachowaae, aby w razie koniecznoœci
skorzystaae z niej.
W przypadku sprzeda? y pralki nale? y pami? taae o przekazaniu instrukcji
obs? ugi nowemu u? ytkownikowi.
Prosimy o zwrócenie uwagi na znak “Trójk? t ostrzegawczy”
i / lub wyra? enia “Ostrze? enie”, “Uwaga”. S? to wskazówki o
szczególnym znaczeniu dla bezpiecze? stwa u? ytkownika i dla
prawid? owego funkcjonowania urz? dzenia. Nale? y ich
bezwzgl? dnie przestrzegaae.

.

Ten znak b? dzie pomocny Pa? stwu podczas sukcesywnego
zapoznawania si? z obs? ug? urz? dzenia.
Informacje opatrzone tym znakiem maj? charakter uzupe? niaj? cy
i dotycz? obs? ugi oraz praktycznego u? ytkowania urz? dzenia.
Listek koniczyny oznacza rady i wskazówki dotycz? ce
ekonomicznego i przyjaznego œrodowisku naturalnemu
u? ytkowania urz? dzenia.

Instrukcja obslugi zawiera w rozdziale „Co zrobic, gdy... ” wskazówki
dotyczace postepowania w przypadku wystapienia zaklócen i usuwania
ich przez uzytkownika.
Jezeli nie beda Panstwo w stanie usunac zaklócenia samodzielnie
zgodnie z podanymi wskazówkami, to nalezy zglosic usterke do
autoryzowanego zakladu serwisowego.
Producent jest otwarty na Panstwa zyczenia i uwagi krytyczne.
Dazymy do ulepszania naszych wyrobów i podnoszenia jakosci
swiadczonych uslug.
Personel autoryzowanych zakladów serwisowego sluzy Panstwu
pomoca w usuwaniu usterek technicznych.

Instrukcja jest wydrukowana na papierze z recyclingu, który chroni œrodowisko naturalne.
Nie wystarczy myœleae o ekologii, trzeba dzia? aae.
2

47

AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http: //www. aeg. hausgeraete. de
?

Copyright by AEG

146 2716 02 - 09/2001

SPIS TREŒCI
Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa................... 4
Opis pralki....................................................... 8
Tabele programów........................................... 27
Mycie i konserwacja......................................... 29
Objawy i przyczyny zak? óce?
w funkcjonowaniu pralki.................................... 32
Instalacja....................................................... 36
Dane techniczne.............................................. 44
Autoryzowany serwis........................................ 45

3

Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa
Bezpiecze? stwo urz? dze? elektrycznych marki AEG odpowiada
wymogom technicznym zawartym w ustawie o bezpiecze? stwie urz? dze?
elektrycznych. Jako producent urz? dzenia zakupionego przez Pa? stwa
jesteœmy zobowi? zani do przedstawienia Pa? stwu wskazówek
dotycz? cych bezpiecznego u? ytkowania urz? dzenia.

Przed rozpocz? ciem u? ywania pralki

. Przed przyst? pieniem do ustawienia i instalacji pralki nale? y przeczytaae
wskazówki dotycz? ce pod?? czenia urz? dzenia.
. Jeœli zakupili Pa? stwo urz? dzenie w miesi? cach zimowych (przy
temperaturze minusowej), nale? y przed pod?? czeniem pozostawiae je na
24 godziny w temperaturze pokojowej.

Przeznaczenie urz? dzenia

. Pralka s? u? y do prania bielizny w gospodarstwie domowym. W przypadku
u? ytkowania pralki niezgodnie z przeznaczeniem lub nieprawid? owej
obs? ugi, producent nie odpowiada za ewentualne szkody. Ze wzgl? dów bezpiecze? stwa nie wolno dokonywaae przeróbek i
zmian urz? dzenia. Do prania stosowaae tylko œrodki pior? ce przeznaczone dla pralek
automatycznych. Nale? y przestrzegaae wskazówek producentów
œrodków pior? cych. Bielizna przeznaczona do prania nie mo? e zawieraae rozpuszczalników
zapalnych. Nale? y zwróciae uwag? na to przede wszystkim przy praniu
odzie? y czyszczonej wst? pnie œrodkami chemicznymi. Pralki nie wolno u? ywaae do prania chemicznego!
. Œrodki farbuj? ce lub wywabiacz plam mo? na stosowaae, o ile producent
danego œrodka wyraŸnie zaznaczy to w zaleceniach dotycz? cych
zastosowania œrodka. Za ewentualne szkody producent urz? dzenia nie
odpowiada. Do prania stosowaae tylko wod? z sieci. Wod? deszczow? lub u? ytkow?
mo? na zastosowaae tylko wtedy, jeœli spe? nia wymagania zgodne z
normami DIN 1986 i DIN 1988.

4

Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa

? Uszkodzenia spowodowane przechowywaniem pralki w niskiej
temperaturze (np. zamarzni? cie elementów) nie s? obj? te gwarancj?.
W razie koniecznoœci ustawienia pralki w niskiej temperaturze
otoczenia, nale? y odprowadziae ewentualne resztki wody, które znajduj?
si? w pralce (zob. rozdzia? o wypompowaniu wody). W?? dop? ywowy
nale? y od?? czyae od zaworu i po? o? yae na pod? odze.

Bezpiecze? stwo dzieci

. Cz? œci opakowania (np. folia, styropian) stwarzaj? powa? ne
zagro? enie dla dzieci. Niebezpiecze? stwo uduszenia si?! Elementy
opakowania nale? y przechowywaae w miejscu niedost? pnym dla
dzieci. Zwróciae uwag? na dzieci, które bawi? c si? urz? dzeniami elektrycznymi,
cz? sto nie dostrzegaj? zwi? zanego z nimi niebezpiecze? stwa. Podczas
pracy urz? dzenia nale? y zapewniae dzieciom opiek?. Dzieciom nie
wolno bawiae si? urz? dzeniem! Istnieje niebezpiecze? stwo zamkni? cia
si? w b? bnie pralki. Urz? dzenie nale? y tak zabezpieczyae, aby do b? bna nie wesz? y dzieci
lub np. zwierz? ta domowe. Je? eli pralka ma zostaae usuni? ta z gospodarstwa domowego, nale? y
wyj? ae przewód zasilaj? cy z gniazdka, unieruchomiae zamek pokrywy
pralki, odci? ae przewód zasilaj? cy i usun? ae wtyczk wraz z resztkami
przewodu. Uniemo? liwi to zamkniecie sie dzieci w trakcie zabawy w
b? bnie pralki.

Bezpiecze? stwo ogólne

. Urz? dzenie mo? e naprawiaae wy?? cznie personel z autoryzowanych

placówek serwisowych. Naprawy wykonywane przez osoby bez
kwalifikacji mog? stwarzaae zagro? enie dla u? ytkownika! W przypadku
usterki nale? y zwróciae si? do autoryzowanego zak? adu serwisowego.
? Nie wolno w?? czaae pralki do gniazdka zasilaj? cego, jeœli:
- instalacja elektryczna jest uszkodzona,
- uszkodzenia w obr? bie panelu steruj? cego, blatu i coko? u
spowoduj? swobodny dost? p do wn? trza urz? dzenia.
? Przed przyst? pieniem do mycia lub wykonywania czynnoœci
konserwacyjnych nale? y od?? czyae pralk? od sieci zasilania
elektrycznego, wyjmuj? c wtyczk? z gniazdka lub przy pod?? czeniu
sta? ym, wy?? czyae w?? cznik bezpiecze? stwa znajduj? cy si? w skrzynce
z bezpiecznikami lub wykr? ciae bezpiecznik.
5

Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa

. Wyjmuj? c wtyczk? z gniazdka, nie wolno ci? gn? ae za przewód zasilaj? cy!
. Pralki nie wolno polewaae strumieniem wody, gdy? mo? e to spowodowaae
pora? enie pr? dem!
. Do pod?? czenia pralki nie wolno stosowaae rozga?? ziaczy oraz
przed? u? aczy. Zagro? enie po? arem wskutek zbytniego nagrzania tych
cz? œci!
. Chroniae urz? dzenie przed ma? ymi zwierz? tami. Uszkodzenie przewodów
zasilaj? cych i przewodów doprowadzaj? cych wod? mo? e spowodowaae
pora? enie pr? dem lub zalanie wod?!

6

Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa

Wskazówki dotycz? ce utylizacji
Utylizacja opakowania nowego urz? dzenia
Opakowanie urz? dzenia nale? y usun? ae w sposób zgodny z
obowi? zuj? cymi przepisami o ochronie œrodowiska. Wszystkie elementy
opakowania s? przyjazne dla œrodowiska naturalnego i przystosowane
do bezpiecznego sk? adowania lub spalania w urz? dzeniach s? u?? cych
do tego celu.
Równie? tworzywa sztuczne oznaczone nast? puj? cymi symbolami,
nadaj? si? do powtórnego przetworzenia:
.

& gt; PE & lt; = polietylen
& gt; PS & lt; = polistyrol
& gt; PP & lt; = polipropylen

Cz? œci kartonowe wykonano z makulatury i nale? y przekazaae je do
miejsca zbiórki surowców wtórnych.
Utylizacja zu? ytego urz? dzenia!
Jeœli zu? yte urz? dzenie przeznaczone jest do usuni? cia z gospodarstwa
domowego, nale? y je przekazaae do odpowiedniego punktu utylizacji
- recyklingu.

Wskazówki dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego
. W przypadku prania bielizny srednio zabrudzonej nie ma potrzeby
wykonywania prania wstepnego, co pozwoli na zaoszczedzenie
srodków pioracych, wody i czasu oraz przyczyni sie do ochrony
srodowiska naturalnego!
. Przestrzeganie zalecen dotyczacych ilosci wsadu bielizny sprawia,
ze pralka pracuje w sposób oszczedny. W przypadku prania malej ilosci bielizny nalezy uzywac 1/2 - 2/3
zalecanej ilosci srodka pioracego. Po czyszczeniu wstepnym srodkami do usuwania plam i zabrudzen,
odziez nalezy prac w nizszej temperaturze. Do prania bielizny (gotowania) lekko i srednio zabrudzonej wystarczy
ustawic program energooszczedny. Mozna zrezygnowac równiez z uzycia plynów zmiekczajacych. Jesli
susza Panstwo bielizne w suszarce, bielizna bedzie miekka takze bez
dodania srodka zmiekczajacego. Jesli pralka podlaczona jest do zasilania woda o srednim i wysokim
stopniu twardosci (od II stopnia twardosci; patrz “Srodki piorace i
zmiekczajace”), nalezy stosowac srodki do zmiekczania wody. W takim
przypadku dozuje sie srodek pioracy w ilosci przeznaczonej dla I. -go
stopnia twardosci (= woda miekka).
7

Opis pralki
Widok z przodu

Panel z elementami steruj? cymi

Pokrywa
Uchwyt pokrywy

Klapka os? ony pompy
opró? niaj? cej

Nó? ki regulacyjne

DŸwignia do
blokowania
kó? ek

Pojemnik na œrodki pior? ce i piel? gnacyjne
Przegródka na œrodki
pior? ce do prania wst? pnego/
namaczania/odplamiania oraz
œrodkido zmi? kczania wody.
pior? ce w postaci proszku do
prania zasadniczego lub na
œrodki do zmi? kczania wody.
8

Przegródka na
p? ynne œrodki (p? yn
zmi? kczaj? cy,
krochmal).

Wybielacz

Opis pralki

Panel steruj? cy
Przycisk do ustawiania pr? dkoœci wirowania /
stop z wod? w pralce
WskaŸniki przebiegu programu
Przyciski programów
dodatkowych

Lampka kontrolna
blokady pokrywy

Programator

Przycisk
START /
PRZERWA

Lampkakontrolna sygnalizuj? ca dodanie
nadmiernej iloœci œrodka do prania

Programator s? u? y do ustawiania
programu prania (np. poziom wody,
ruchy rewersyjne b? bna, cykle
p? ukania, pr? dkoœae wirowania)
odpowiednio do rodzaju bielizny i
ustawiania temperatury prania.
Wy?? czony " O "
Po ustawieniu programatora w pozycji Wy?? czony pralka zostaje
wy?? czona. W pozosta? ych pozycjach programatora pralka jest w?? czona.
Bia? a i kolorowa bielizna do gotowania "
"
Program zasadniczy przeznaczony jest do prania bielizny bia? ej i kolorowej
do gotowania (bawe? na, len) w zakresie temperatury od 30oC do 95oC.

9

Program energooszcz? dny
Program energooszcz? dny w temperaturze oko? o 670C przeznaczony
jest do prania lekko i œrednio zabrudzonej bielizny. Czas prania jest
wyd? u? ony.
Po?? czenie programu energooszcz? dnego z krótkim jest niemo? liwe.

Syntetyki "

"

Program zasadniczy przeznaczony do prania tkanin syntetycznych (tkaniny
mieszane). Temperatura prania w zakresie od 40oC do 600C.

Tkaniny? atwe do prasowania "

Program przewidziany do prania w temperaturze 40oC syntetyków, które
musz? byae lekko prasowane lub w ogóle nie trzeba ich prasowaae.

Bielizna delikatna "

Program zasadniczy przeznaczony do prania bielizny delikatnej.
Temperatura prania 300C lub 400C.

We? na / Pranie r? czne "

Program zasadniczy (na zimno do 400C) przeznaczony jest do prania
tkanin we? nianych nadaj? cych si? do prania w pralce automatycznej oraz
szczególnie delikatnych tkanin, jedwabiu (ze wskazówk? na metce
“pranie r? czne”

).

Delikatne p? ukanie "
Oddzielne delikatne p? ukanie przewidziane jest np. do p? ukania odzie? y
pranej r? cznie (dwa cykle p? ukania, pobranie p? ynu zmi? kczaj? cego z
przegródki
, delikatne wirowanie).

Krochmalenie "

Oddzielne krochmalenie, oddzielne p? ukanie ze zmi? kczaniem, oddzielne
impregnowanie wilgotnej bielizny (1 cykl p? ukania, pobranie p? ynu
zmi? kczaj? cego z przegródki
, wirowanie).

10

Wypompowanie wody "

Wypompowanie wody z pralki po jej zatrzymaniu si? w pozycji “Stop z
wod? w pralce " (bez wirowania).

“Stop z wod? w pralce”
bielizna pozostaje w b? bnie w wodzie z ostatniego p? ukania i nie jest
odwirowana.

Wirowanie "

wod? w pralce” i wirowanie lub oddzielne wirowanie bielizny z trwa? ych
tkanin, pranej r? cznie.

Delikatne wirowanie "

wod? w pralce” i delikatne wirowanie lub oddzielne wirowanie bielizny
pranej r? cznie z delikatnych tkanin (syntetyki, jedwab, we? na).

Przyciski programów dodatkowych
Dzi? ki programom dodatkowym mo? na dopasowaae
program prania do stopnia zabrudzenia bielizny.
Pranie bielizny œrednio zabrudzonej nie wymaga
korzystania z programów dodatkowych. W zale? noœci
od rodzaju programu prania, mo? na?? czyae ze sob?
ich ró? norodne funkcje.
Programy dodatkowe nale? y wybieraae po ustawieniu
programu zasadniczego i przed wciœni? ciem
przycisku Start/Przerwa " ".
Po naciœni? ciu przycisków wybranych programów
dodatkowych, zaœwiec? si? lampki kontrolne
przyporz? dkowane do tych przycisków. Lampki zgasn?
po ponownym naciœni? ciu przycisków.

11

Pranie wst? pne "

Pranie wst? pne trwa ok. 15 minut i jest wykonywane w temperaturze
30°C. Pranie wst? pne wykonywane jest w ciep? ej wodzie przed programem
zasadniczym, które nast? puje automatycznie po praniu wst? pnym.
Prania wst? pnego nie mo? na wykonaae przy ustawieniu programu
We? na i razem z programem Namaczanie i Usuwanie plam; cykl wirowania
wykonywany jest w programie Bielizna bia? a i kolorowa do gotowania
lub Syntetyki, bez wirowania w przypadku Bielizny delikatnej.

Namaczanie "

Program namaczania trwa ok. 45 minut w temperaturze 30°C. Nast? pnie
rozpoczyna si? automatycznie program zasadniczy. Program namaczania
ko? czy si? krótkim wirowaniem w programie Bielizna bia? a i kolorowa do
gotowania i Syntetyki, natomiast w przypadku bielizny delikatnej, ko? czy
si? tylko wypompowaniem wody z b? bna.
Programu namaczania nie mo? na wykonaae przy ustawieniu programu
prania We? na i razem z programem Pranie wst? pne oraz Usuwanie plam.

Krótkie pranie "

Usuwanie plam "

Krótki program zasadniczy do prania bielizny lekko zabrudzonej.
Krótkiego programu prania nie mo? na wykonaae przy ustawieniu
programu prania We? na, Program energooszcz? dny i razem z programem
Usuwanie plam.

Program przeznaczony jest do prania bielizny mocno zabrudzonej i
zaplamionej (przed? u? one pranie zasadnicze z automatycznym
wp? ukiwaniem œrodka do usuwania plam).
Programu do usuwania plam nie mo? na wykonaae przy ustawieniu
programu prania We? na, razem z Krótkim programem, Namaczanie i
programem, Pranie wst? pne oraz w temperaturze prania poni? ej 40oC.

12

Przycisk Start / Przerwa "

Przycisk te ma nast? puj? ce funkcje:
a) Start
Po naciœni? ciu przycisku zostaje w?? czony ustawiony program.
b) Przerwa
Aby przerwaae program b? d? cy w toku, nale? y nacisn? ae przycisk Start/
"; na wyœwietlaczu pulsuje wskazanie. Po ponownym
Przerwa "
naciœni? ciu przycisku program b? dzie kontynuowany.

Przycisk do ustawiania pr? dkoœci wirowania lub
opcji “Stop z wod? w pralce "
Przyciskiem tym mo? na obni? yae maksymaln? pr? dkoœae
wirowania dla ustawionego programu prania lub ustawiae
opcj? Stop z wod? w pralce "
".
Maksymalna pr? dkoœae wirowania jest dopasowana do
danego rodzaju bielizny.

WskaŸnik przebiegu programu

WskaŸnik ten pokazuje przed startem programu wybrane
fazy programu. Podczas programu zapala si? wskaŸnik
aktualnie wykonywanego cyklu programu.
Jeœli zaœwieci si? lampka kontrolna sygnalizuj? ca zbyt
du? e dozowanie detergentu "
", oznacza to,? e w
wykonanym programie prania zosta? a zu? yta zbyt du? a iloœae
œrodka pior? cego. Przy nast? pnym praniu nale? y œciœle
przestrzegaae wskazówek producenta stosowanego
detergentu oraz iloœci wsadu bielizny.

13

Anulowanie programu prania

Jeœli chc? Pa? stwo anulowaae program, która w? aœnie rozpocz?? si?,
nale? y ustawiae pokr? t? o programatora na pozycji Wy?? czony " O ".

Uwaga!

Po zako? czeniu programu z opcj? Stop z wod? w pralce "
", nale? y
najpierw ustawiae pokr? t? o programatora na pozycj? Wy?? czony " O ", a
dopiero póŸniej ustawiae program Wypompowanie wody "
".

Zmiana trwaj? cego programu

Aby zmieniae funkcj? dodatkow? programu, nale? y najpierw ustawiae
urz? dzenie na opcj? Przerwa " ", naciskaj? c przycisk Start/Przerwa
" ".
Wszystkie dodatkowe funkcje programów mo? na zmieniae, zanim zostan?
wykonane w trakcie trwania programu zasadniczego. Po w?? czeniu
wybranej funkcji dodatkowej nale? y ponownie nacisn? ae przycisk Start/
Przerwa " ".
Aby zmieniae program, najpierw nale? y ustawiae pokr? t? o programatora na
pozycj? Wy?? czony " O ", a nast? pnie ustawiae inny program.
Woda pozostaje w b? bnie i po powtórnym naciœni? ciu przycisku Start/
Przerwa " " program przebiega dalej.

14

Zu? ycie wody, energii elektrycznej i czasu w
wybranych programach
Wartoœci podane w tabeli dotycz? warunków znormalizowanych œredniego
gospodarstwa domowego. S? one pomocne w ogólnej orientacji w zakresie
zu? ycia wody, energii elektrycznej i czasu w warunkach domowych.
Rzeczywiste wartoœci mog? w praktyce nieco odbiegaae od danych
zamieszczonych w tabeli.
PE? NY WSAD
w kg

ZUZY CI E
wody w
litrac h

energii w
kWh

c zasu w
min

BIA? A / KOLOROWA BIELIZNA
DO GOTOWANIA 95

4, 5

42

1, 90

132

DO GOTOWANIA 60 1)

39

0, 83

12 7

BIA? A / KOLOROWA
BIELIZNADO GOTOWANIA 40

0, 54

12 9

SY NTETY KI 40

2, 0

48

0, 42

80

BIELIZNA DO PRASOWANIA 40

1, 0

52

0, 47

BIELIZNA DELIKATNA 30

45

0, 2 8

51

WE? NA / TKANINY DO PRANIA
R? ZNEGO 40
C

44

0, 30

55

PR OGR AM /TEM PER ATUR A

Wskazówka: program zgodny z norm? EN 60 456.
Parametry eksploatacyjne zale?? od ciœnienia i stopnia twardoœci oraz temperatury
wody zasilaj? cej, rodzaju i iloœci bielizny, stosowanych œrodków pior? cych,
odchyle? napi? cia w sieci zasilania elektrycznego i wybranych funkcji
dodatkowych.

1)

Co oznacza s? owo “UPDATE”?

Praca pralki jest sterowana elektronicznie. Oprogramowanie, w jakim
pracuje urz? dzenie, mo? na zmieniae. Firma AEG poinformuje Pa? stwa o
nowych rozwi? zaniach ulepszaj? cych prac? pralki, jeœli takie zostan?
opracowane. Przedstawimy Pa? stwu konkretne ulepszenia (np.
dodatkowe p? ukanie, wi? ksza iloœae wody do wp? ukiwania œrodka
pior? cego itp. ), a Pa? stwo podejm? decyzj? o przeprogramowaniu
pralki.
Po podj? ciu decyzji o wykonaniu przeprogramowania prosimy o
zg? oszenie si? do autoryzowanego zak? adu serwisowego, który
poinformuje Pa? stwa równie? o kosztach tej operacji.
15

Przed pierwszym praniem

Przed pierwszym praniem bielizny nale? y wykonaae program bez
wsadu bielizny. Ustawiae program “Bielizna do gotowania 95oC” =
Kochwäsche i dodaae po? ow? iloœci œrodka pior? cego. W ten sposób
usuwa si? z b? bna i pojemnika na roztwór do prania resztki pozosta? e po
procesie produkcyjnym.

Sortowanie i przygotowanie bielizny do prania

. Posortowaae bielizn? wed? ug rodzaju i symboli konserwacji odzie? y. Opró? niae kieszenie. Wyj? ae przedmioty metalowe (np. spinacze biurowe, szpilki). Pozasuwaae zamki, pozapinaae poszwy i poszewki, pozawi? zywaae
luŸne paski np. od fartucha, co pozwoli na unikni? cie uszkodze?
bielizny i nadmiernych zagniece? podczas prania;
. Praae na lewej stronie bielizn? i odzie? wykonan? z podwójnej
warstwy tkaniny (np. œpiwór, skafander). Odzie? kolorow?, we? n? i odzie? z przyszytymi ozdobami nale? y praae
pod odwróceniu na lew? stron?. Zaleca si? praae ma? e i delikatne sztuki odzie? y (np. skarpetki
dzieci? ce, po? czochy) w siatce do prania bielizny, w poszewce z
zamkiem lub w du? ej skarpecie. Zachowaae szczególn? ostro? noœae przy praniu firan. Zdj? ae “? abki” oraz kó? ka z tworzywa sztucznego i w? o? yae je do siatki
lub do worka. Praae oddzielnie kolorow? i bia?? bielizn?. Bia? a bielizna prana razem
z kolorow? stanie si? z czasem szara. Nowe rzeczy kolorowe praae pierwszy raz oddzielnie. Nowe rzeczy
mog? posiadaae zbyt intensywne nasycenie kolorów i mog? farbowaae. Wk? adaae do b? bna na przemian ma? e sztuki z du? ymi, dzi? ki czemu
zostaje wzmocniony rezultat prania i bielizna zostaje równomiernie
rozdzielona podczas wirowania. Przed w? o? eniem bielizny do b? bna nale? y j? “rozluŸniae”. Wk? adaae do b? bna bielizn? nie spl? tan?. Zwracaae uwag? na wskazówki producentów odzie? y, takie jak:
“praae oddzielnie”, “praae oddzielnie kilkakrotnie”.

16

R odzaje bielizny i symbole konserwacji odzie? y

. Symbole umieszczone na metkach odzie? y s? pomocne w wyborze
w? aœciwego

programu prania.
Bielizn? do prania nale? y posortowaae wed? ug rodzaju i symboli konserwacji
odzie? y. Symbole zawieraj? informacje o temperaturze prania i s? to
zawsze wartoœci maksymalne.

Bielizna do gotowania

Wyroby z bawe? ny i lnu oznaczone tym symbolem s? odporne na
mechaniczne oddzia? ywanie b? bna podczas prania w wysokich
temperaturach. Do prania tego rodzaju bielizny przeznaczony jest
program “Bielizna bia? a i kolorowa do gotowania”.

Bielizna kolorowa

Wyroby z bawe? ny i lnu oznaczone tymi symbolami s? odporne na
mechaniczne oddzia? ywanie b? bna. Do prania tego rodzaju bielizny
przeznaczony jest program “Bielizna bia? a i kolorowa do gotowania”.

Syntetyki
Wyroby z bawe? ny, z domieszk? bawe? ny i syntetyki oznaczone tymi
symbolami wymagaj? delikatniejszego (mechanicznie) procesu prania.
Do prania tego rodzaju bielizny przeznaczony jest program “Syntetyki”.

Bielizna delikatna
Wyroby z mikrofazy, wiskozy, syntetyki, firanki oznaczone tym symbolem
wymagaj? prania szczególnie delikatnego. Do prania tego rodzaju
bielizny jest przeznaczony program “Bielizna delikatna”.

We? na i inne delikatne rodzaje bielizny
Odzie? z we? ny, z domieszk? we? ny lub z jedwabiu, oznaczona tymi
symbolami jest szczególnie wra? liwa na mechaniczne oddzia? ywanie
b? bna. Do tego rodzaju bielizny przeznaczony jest program “We? na” /
.
W pralce nie mo? na praae odzie? y oznaczonej symbolem

praae w pralce!

= Nie

17

Œrodki pior? ce i piel? gnacyjne

Stosowaae tylko te œrodki pior? ce i piel? gnacyjne, które s? przeznaczone
do prania w pralkach automatycznych. Przestrzegaae wskazówek
umieszczonych na opakowaniu œrodków pior? cych podanych przez
producenta.

Dozowanie œrodków pior? cych i piel? gnacyjnych

Iloœae œrodków pior? cych uzale? niona jest od nast? puj? cych czynników:
? stopie? zabrudzenia bielizny,
? stopie? twardoœci wody w sieci wodoci? gowej,
? iloœae wsadu bielizny.

Jeœli producent nie podaje danych odnoœnie dozowania œrodka pior? cego
dla mniejszej iloœci wsadu, nale? y dodaae do po? owy wsadu o 1/3 œrodka
pior? cego mniej przy bardzo ma? ym wsadzie, a w programie prania
" dodaae tylko po? ow? iloœci œrodka
bielizny? atwej do prasowania "
pior? cego zalecanej dla pe? nego wsadu.
Przestrzegaae wskazówek dotycz? cych zakresu zastosowania oraz sposobu
dozowania œrodków pior? cych i piel? gnacyjnych podanych przez ich
Zmi? kczanie wody

Woda œrednia i twarda (od II stopnia twardoœci) wymaga stosowania
œrodka zmi? kczaj? cego. Nale? y przestrzegaae zalece? podanych przez
producenta!
Informacji o stopniu twardoœci wody mog? Pa? stwo zasi? gn? ae w
miejscowym zak? adzie wodoci? gowym.
Œrodek zmi? kczaj? cy jest pobierany przed œrodkiem pior? cym (zmi? kczanie
wst? pne). Ma to wp? yw na iloœae dozowanego œrodka zmi? kczaj? cego.
W tym przypadku wystarczy u? yae 80% tego œrodka w stosunku do iloœci
stosowanej zwykle.

Tabela stopnia twardoœci wody
Stop ie? twardoœ c i
wody

Stop ie? twardoœ c i w
mmol/ l

I – m i? kka

0 -7

do 1, 3

II – œ red nia

7 - 14

1, 3 - 2, 5

III – t w ard a

14 - 2 1

2, 5 - 3, 8

IV – bard zo t w ard a
18

Stop nie twardoœ c i w ° dh
( skala niemiec ka)

po nad 2 1

po nad 3, 8

Przebieg programu prania
Krótka instrukcja prania:

.

1. Otworzyae pokryw? pralki i b? bna, a nast? pnie w? o? yae bielizn? do
b? bna.
2. Ustawiae wybrany program prania.
- ustawiae przy pomocy programatora wybrany program i
temperatur?,
- ustawiae (wed? ug wyboru) program dodatkowy.
3. Zmieniae pr? dkoœae wirowania lub ustawiae funkcj? “Stop z wod? w
pralce”, jeœli to konieczne.
4. Zamkn? ae pokryw? b? bna.
5. Dodaae œrodki pior? ce i piel? gnacyjne.
6. Zamkn? ae pokryw? pralki.
7. W?? czyae program prania, naciskaj? c przycisk Start/Przerwa " ".

Po zako? czeniu programu prania:
UWAGA!

Po zako? czeniu programu w pozycji “Stop z wod? w pralce” nale? y
przed otworzeniem pokrywy pralki wypompowaae wod?, ustawiaj? c
program “Wypompowanie”, “Wirowanie” lub “Wirowanie delikatne”.
8. Otworzyae pokryw? pralki i b? bna i wyj? ae bielizn?.
9. Wy?? czyae pralk?. Programator ustawiae na pozycj? Wy?? czony " O ".

19

Ustawienie programu prania
Wybraae w? aœciwy program prania, temperatur? oraz ewentualnie funkcje
dodatkowe na podstawie danych zamieszczonych w tabeli programów. 1. Programatorem nale? y ustawiae
wybrany program prania i odpowiedni?
temperatur?. Zaœwiec? si? lampki
kontrolne wskazuj? ce etapy ustawionego
programu prania. Na wyœwietlaczu
zostanie wskazany przewidywany czas
(w minutach) trwania ustawionego
programu.

2. Ustawiae (wed? ug wyboru) programy dodatkowe. Zaœwieci si?
lampka kontrolna wybranego programu dodatkowego.
? W celu zmiany programu nale? y wcisn? ae inny przycisk.
? W celu anulowania programu nale? y nacisn? ae jeszcze raz ten
przycisk.

Zmiana pr? dkoœci wirowania lub ustawienie opcji
Jeœli zajdzie koniecznoœae, mo? na zmieniae pr? dkoœae
wirowania ko? cowego lub ustawiae opcj? Stop z wod?
w pralce "
W tym celu nale? y naciskaae przycisk do momentu, a?
wskaŸnik danej wartoœci lub opcja Stop z wod? w
pralce "
" zostanie podœwietlona.
Po naciœni? ciu przycisku Stop z wod? w pralce "
woda pozostaje w b? bnie po ostatnim cyklu p? ukania
woda, a bielizna nie zostanie odwirowana.
Je? eli pr? dkoœae wirowania nie zostanie zmieniona, wtedy wirowanie
ko? cowe b? dzie automatycznie dopasowane do programu:
Pr? dkoœae wirowania poœredniego jest przypisana do konkretnego
programu i nie mo? na jej zmieniae.
Bia? a i kolorowa bielizna do gotowania
Syntetyki i Bielizna do prasowania
We? na / Pranie r? czne
20

1200
900
700
900

obr. /minut?
obr. /minut?

Dodatkowe p? ukanie "

Konstrukcja techniczna pralki powoduje bardzo niskie zu? ycie wody. Dla
osób o bardzo wra? liwej skórze, przewidziano funkcj? dodatkowego
cyklu p? ukania.

Po ustawieniu funkcji Dodatkowe p? ukanie wykonywane jest
dodatkowe p? ukanie w programach Bia? a i kolorowa bielizna do
gotowania, Syntetyki / Bielizna do prasowania i Bielizna delikatna.
Pralka nie zosta? a ustawiona fabrycznie na dodatkowy cykl p? ukania.
Po w?? czeniu funkcji dodatkowego p? ukania podwy? sza si? zu? ycie
wody i wyd? u? a si? czas trwania programu.

Ustawienie dodatkowego cyklu p? ukania
bielizna
. Pokr? t? em programatora ustawiae program Bia? a i kolorowadelikatna
do gotowania, Syntetyki / Bielizna do prasowania lub Bielizna
(z dowoln? temperatur? ). Wcisn? ae jednoczeœnie i przytrzymaae przynajmniej przez 2 sekundy
przycisk Pranie wst? pne i Krótki program. Na panelu ze wskaŸnikami
etapów programu zaœwieci si? lampka P? ukanie dodatkowe Dodatkowy
cykl p? ukania zosta? ustawiony i pozostaje zaprogramowany do momentu,
a? Pa? stwo anuluj? jego ustawienie.

Anulowanie dodatkowego cyklu p? ukania
kolorowa bielizna
. Pokr? t? em programatora ustawiae program Bia? a i Bielizna delikatna.
do gotowania, Syntetyki / Bielizna do prasowania lub
etapów programu zgaœnie lampka P? ukanie dodatkowe. Dodatkowy
cykl p? ukania zosta? anulowany.

21

Otwieranie i zamykanie pokrywy pralki

. Otwieranie:
Podnieœae pokryw?, trzymaj? c za uchwyt pokrywy pralki. Zamykanie:

Mocno nacisn? ae pokryw? pralki. WskaŸniki Pokrywa "
" i Start /
Przerwa " " wskazuj? przy w?? czonej pralce, czy pokrywa mo? e byae
podniesiona:
WskaŸ nik
“ P o kryw a”

WskaŸ nik “ S t art /
P rzerw a”

C zy jest m o? liw e o t w o rzenie
po kryw y pralki?

Πw ieci si? na zielo no

P ulsuje na czerw o no

Tak

Πw ieci si? na czerw o no

Tak, po naciœ ni? ciu przycisku
“ S t art / P rzerw a”

Jest w y?? czo ny

P ulsuje na czerw o no lub
œ w ieci si? na czerw o no

N ie

1) Pokrywa pralki jest zablokowana z powodu wysokiego poziomu wody lub wysokiej
temperatury.

Jeœli:

- WskaŸnik Pokrywa pulsuje na czerwono,
- Pulsuje wskaŸnik “Pranie zasadnicze”.

oznacza to,? e próbowano uruchomiae program, kiedy pokrywa pralki
by? a nieprawid? owo zamkni? ta. W takim przypadku nale? y mocno docisn? ae
pokryw? i ponownie uruchomiae program.

W? o? enie bielizny

Skorzystaae ze wskazówek dotycz? cych maksymalnego wsadu oraz rodzaju
bielizny (patrz: “Tabela programów”, “Rodzaje bielizny i symbole
konserwacji odzie? y).
1. Posortowaae i przygotowaae bielizn? do prania. 2. Otworzyae pokryw? pralki i b? bna. W? o? yae bielizn? do pralki.

Podczas zamykania pokrywy b? bna nale? y zwróciae uwag? na to,
czy jakaœ cz? œae bielizny nie jest zatrzaœni? ta drzwiczkami! W ten
sposób mo? na uszkodziae bielizn? i pralk?!
4. Dok? adnie zamkn? ae pokryw? pralki i b? bna.
22

Dozowanie œrodków pior? cych i piel? gnacyjnych
Wskazówki dotycz? ce wyboru detergentów i œrodków piel? gnacyjnych
podano w rozdziale “ Œrodki pior? ce i piel? gnuj? ce”

Przegródka na p? ynne œrodki
zmi? kczaj? ce
(œrodek zmi? kczaj? cy do bielizny, krochmal).

UWAGA! Podczas dozowania œrodków

piel? gnacyjnych nie wolno przekraczaae
poziomu “MAX”. W przypadku stosowania
p? ynnych skoncentrowanych œrodków
zmi? kczaj? cych zaleca si? po wlaniu ich do
przegródki nalanie wody do oznaczenia
“MAX”. Usztywniacze w postaci proszku
nale? y przed wlaniem do przegródki
rozpuœciae w wodzie.

Przegródka na œrodki do prania
wst? pnego / namaczania lub œrodki
do usuwania plam

(tylko dla programów dodatkowych “Pranie
wst? pne”, “Namaczanie” lub na œrodki do
zmi? kczania wody).
Przegródka na œrodki pior? ce w postaci proszków do
prania zasadniczego.
Jeœli u? ywaj? Pa? stwo œrodka do zmi? kczania wody i potrzebuj? przegródk?
po prawej stronie dla programu “Pranie wst? pne” = VORWÄSCHE,
“Namaczanie” = EINWEICHEN, wtedy œrodek do zmi? kczania wody nale? y
dodaae na detergent do prania zasadniczego w przegródce po lewej
stronie.
Dotyczy stosowania p? ynnych œrodków do prania, tabletek,
œrodków do farbowania:
P? ynne œrodki pior? ce, tabletki nale? y dodawaae w specjalnych dozownikach
oferowanych przez producentów tych œrodków. Przestrzegaae wskazówek
podanych na opakowaniu œrodka.
23

R ozpocz? cie programu prania

. Sprawdziae, czy zawór wodny jest odkr? cony. Nacisn? ae przycisk Start/Przerwa " ". Program
prania rozpoczyna si? po naciœni? ciu przycisku lub
rozpocznie si? po up? ywie czasu ustawionego
wczeœniej przyciskiem OpóŸniony czas startu.

Pokrywa pralki jest nieprawid? owo zamkni? ta, jeœli po naciœni? ciu
przycisku Start/Przerwa " "
- WskaŸnik Pokrywa "

" pulsuje na czerwono,

- Pulsuje wskaŸnik “Pranie zasadnicze”.
W takim przypadku nale? y mocno docisn? ae pokryw? i ponownie nacisn? ae
Start/Przerwa " "

24

Przed rozpocz? ciem programu prania wskaŸnik poka? e
wszystkie etapy wybranego programu. W trakcie prania
wskaŸnik wyœwietla aktualnie wykonywany etap programu.

Zmiana programu

zmieniae program, nale? y wykonaae
. AbyNacisn? ae przycisk Start / Przerwa " " nast? puj? ce czynnoœci:
1. Pokr? t? o programatora ustawiae na pozycji Wy?? czony " O ". Program
prania zostaje przerwany. Jeœli zechc? Pa? stwo, mo? na ustawiae inny program. Przerwaae program.
Programator ustawiae na “Wypompowanie wody” i nacisn? ae przycisk
programu
. Przerwanieprzycisk Start/Przerwa "
Naciskaj? c

", mo? na w ka? dej chwili przerwaae
program prania i po ponownym wciœni? ciu kontynuowaae przebieg
programu. Ustawienie dodatkowych programów lub “Usuwanie plam” mo? na
Programy dodatkowe “Krótki program”
ustawiae dodatkowo ju? po starcie programu. Nacisn? ae przycisk “Krótki program” lub “Usuwanie plam”. Ponownie nacisn? ae przycisk Start/Przerwa " ". Program b? dzie
kontynuowany. Zmiana pr? dkoœci wirowaniazmieniae pr? dkoœae wirowania lub ustawiae
Podczas prania mo? na jeszcze
opcje “Stop z wod? w pralce”

1. Nacisn? ae przycisk Start / Przerwa " "
2. Przyciskiem “Pr? dkoœae wirowania / Stop z wod? w pralce” zmieniae
iloœae obrotów wirówki. Ponownie nacisn? ae przycisk Start/Przerwa " " Program b? dzie
kontynuowany.
25

Zako? czenie programu prania / Wyj? cie bielizny
Po zako? czeniu programu zaœwieci si? na panelu “Koniec”. Jeœli zosta? a ustawiona opcja “Stop z wod? w pralce”, nale? y najpierw
wypompowaae wod? z b? bna.
- Nacisn? ae przycisk " Start/Przerwa”. Bielizna w b? bnie zostanie
odwirowana zgodnie z programem. Po ponownym wciœni? ciu przycisku
Start/Przerwa " mo? na jeszcze zmieniae liczb? obrotów b? bna nawet
podczas wirowania,
lub
- ustawiae programator na pozycji “Wypompowanie wody” i nacisn? ae
przycisk “Start/Przerwa”. Woda zostanie wypompowana z b? bna bez
wirowania;
- ustawiae programator na pozycji “Wirowanie” lub “Delikatne wirowanie”
i nacisn? ae przycisk “Start/Przerwa”. Bielizna zostanie odwirowana lub
zostanie wykonane krótkie wirowanie oszcz? dzaj? ce.
Po zako? czeniu tego cyklu prania zaœwieci si? wskazanie “Koniec”. Otworzyae pokryw? pralki.
Po zaœwieceniu si? wskaŸnika “Pokrywa” na kolor zielony, mo? na
otworzyae pokryw? pralki. Wyj? ae bielizn? z pralki. Pokr? t? o programatora ustawiae na pozycji “Wy?? czony”. Po zako? czeniu prania pozostawiae pokryw? otwart?, aby resztki wody
pozosta? e w b? bnie mog? y wyparowaae.
Jeœli zaœwieci si? lampka kontrolna wskazuj? ca
dodanie za du? ej dawki œrodka pior? cego " " oznacza
to,? e w zako? czonym w? aœnie programie prania u? yto za
du? o œrodka pior? cego.
Podczas nast? pnego prania nale? y zwróciae uwag? na
dane dotycz? ce dozowania œrodków pior? cych podanych przez
producenta oraz na iloœae wsadu!
Uwaga!
Je? eli pralka nie b? dzie u? ywana przez d? u? szy czas, nale? y zakr? ciae
zawór wodny i od?? czyae urz? dzenie od zasilania elektrycznego.

26

Tabele programów
Pranie
W tabeli podano zakres odpowiednich programów do prania danego
rodzaju bielizny. Nie s? to wszystkie mo? liwe kombinacjie, a jedynie te,
które s? najcz? œciej stosowane do prania bielizny w gospodarstwie
domowym.
Rodzaj bielizny
Symbol
konserwac ji
odzie? y

Maksymalny wsad

Bielizna d o g o t o w ania 4, 5 kg

Program
Temp eratura

Programy
dodatkowe

Bia? a / ko lo ro w a bielizna
d o g o t o w ania
95° C
P ro g ram
energ o o szcz? d ny

Bielizna ko lo ro w a ()

4, 5 kg

Bia? a/ ko lo ro w a bielizna
od 4 0 do 6 0 ° C

S ynt et yki

2, 0 kg

S ynt et yki
1, 0 kg

T kaniny? at w e d o
praso w ania
40° C

Bielizna d elikat na

Bielizna d elikat na
30° C, 40° C

We? na

We? na
(zim na) d o 4 0 ° C

()

Program “Bielizna kolorowa 60°C” jest programem testowym do danych na
etykiecie efektywnoœci energetycznej, zgodnie z dyrektyw? Nr 92/75/EWG.
27
Maksymalny wsad 4, 5 kg.

Tabele programów

Oddzielne p? ukanie zmi? kczaj? ce /
Usztywnianie / Impregnowanie
Rodzaj bielizny

Maks. wsad

Bia? a/ ko lo ro w a
bielizna d o g o t o w ania

Program

Oddzielne p? ukanie
d o g o t o w ania

We? na / P ranie r? czne

Oddzielne wirowanie
28

M ycie i konserwacja
Codzienne u? ytkowanie

.

Po zako? czeniu prania nale? y pozostawiae pewien czas otwart?
pokryw? pralki, aby b? ben móg? wyschn? ae i wywietrzyae si?.

Jeœli nast? pi d? u? sza przerwa w eksploatacji pralki, nale? y
zakr? ciae zawór wodny i wy?? czyae urz? dzenie z sieci zasilania
elektrycznego (wyj? ae wtyczk? z gniazdka).

Panel steruj? cy

.

UWAGA! Do mycia panelu i elementów steruj? cych nie wolno u? ywaae
œrodków do czyszczenia mebli lub agresywnych œrodków
czyszcz? cych.
Panel steruj? cy nale? y wytrzeae wilgotn? œciereczk?. Do mycia u? ywaae
tylko ciep? ej wody.

Pojemnik na œrodki pior? ce
W regularnych odst? pach czasu nale? y myae pojemnik na œrodki
pior? ce, aby usun? ae resztki detergentów. Pojemnik mo? na w? atwy
sposób wyj? ae do mycia.

Nacisn? ae nak? adki znajduj? ce si? po lewej i prawej
stronie i wyj? ae pojemnik, poci? gaj? c do góry.

29

Mycie i konserwacja

Umyae pojemnik. Nie wolno stosowaae metalowych
przedmiotów. Umyae szczotk? i gor? c? wod? (nie
gotuj? c? ).

Rurki syfonu, znajduj? ce na tylnej cz? œci pojemnika
nale? y wyj? ae i umyae.

Po umyciu nale? y w? o? yae pojemnik i prawid? owo
go zaryglowaae. Boczne prowadnice nale? y
wprowadziae do szczelin na pokrywie pralki i wcisn? ae
do zag?? bienia w dó?.

B? ben

B? ben wykonany jest ze szlachetnej stali nierdzewnej, jednak? e nie
wyklucza to powstania rdzawych plam, pochodz? cych z innych
przedmiotów pozostawionych w b? bnie.
UWAGA! Nie stosowaae do mycia b? bna ze stali szlachetnej œrodków
do usuwania osadów z zawartoœci? wapnia zawieraj? cych kwas,
œrodków szoruj? cych zawieraj? cych? elazo lub we? ny stalowej! Œrodki
przystosowane do czyszczenia b? bna mo? na nabyae w autoryzowanych
zak? adach serwisowych.

Plamy z rdzy znajduj? ce si? w b? bnie mo? na usun? ae specjalnym
. œrodkiem do czyszczenia stali szlachetnej.

30

Czyszczenie filtra i awaryjne wypompowanie wody
Ostro? nie! Przed przyst? pieniem do awaryjnego opró? nienia
pralki, nale? y od?? czyae j? od zasilania elektrycznego!
R oztwór do prania wyp? ywaj? cy z w?? a podczas awaryjnego
opró? niania mo? e byae gor? cy. Istnieje niebezpiecze? stwo
poparzenia! R oztwór nale? y pozostawiae do
ostygni? cia.

Regularne czyszczenie filtra jest bardzo wa? ne dla
prawid? owego funkcjonowania pralki!

.

Jeœli pior? Pa? stwo tkaniny mocno mechac? ce si?,
wtedy filtr nale? y czyœciae po ka? dym praniu.

Otworzyae klapk? filtra, naciskaj? c j?, a nast? pnie
podstawiae pojemnik na resztki wyciekaj? cej wody.

Pokr? t? o filtra obróciae w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegar (w lewo), ustawiae w pozycji
pionowej i spuœciae wod?.
W zale? noœci od iloœci roztworu, istnieje mo? liwoœae
kilkukrotnego opró? niania naczynia.

Nast? pnie nale? y odkr? ciae filtr tak, aby mo? na go
by? o wyj? ae. Filtr nale? y umyae pod bie?? c? wod?.

Ponownie w? o? yae filtr i mocno dokr? ciae. Zamkn? ae klapk?.

W?? odp? ywowy po? o? yae na pod? odze.

31

Co zrobiae, gdy...
Usuwanie usterek

Jeœli wyst? pi jakaœ usterka, powinni Pa? stwo spróbowaae usun? ae j?
samodzielnie wed? ug wskazówek podanych w instrukcji obs? ugi.
Jeœli w przypadku opisanych usterek lub zak? óce? w
funkcjonowaniu pralki spowodowanych nieprawid? ow? obs? ug?
urz? dzenia, wezw? Pa? stwo technika z zak? adu serwisowego,
jego wizyta b? dzie odp? atna równie? w czasie trwania gwarancji!
Po usuni? ciu usterki nale? y wcisn? ae przycisk “Start/Przerwa”.
Ponowne wyœwietlenie kodu usterki oznacza,? e awari? urz? dzenia
nale? y zg? osiae w autoryzowanym zak? adzie serwisowym.
Usterka

Mo? liwa p rzyc zyna

P ralka nie pracuje.

Wt y c zka jest n iepraw id? o w o
w? o? o na d o g niazd ka
P uksuje w skaŸnik “ P ro g ram zasilaj? ceg o.
zasad niczy”
B e zpie c zn iki w d o m o w e j
in s t alac j i e le k t r y c z n e j s?
uszko d zo ne lub zad zai? a? y

Rozwi? zanie
W? o? yae praw id? o w o w t yczk?
d o g niazd ka zasilaj? ceg o.
Wy m ie n iae / w?? c zy ae
bezpieczniki.

Zam kn? ae praw id? o w o
P o kr yw a jest niepraw id? o w o p o k r y w? t a k, a b y b y? o
s? y s z aln e z at r z aœ n i? c ie
zam kni? t a.
zam ka.
P r zy c is k S T A R T / P R ZE R WA
P r z y c is k S T A R T / P R Z E R WA
n ac is kaae d o m o m e n t u
by? za kró t ko w ciœ ni? t y.
ro zpo cz? cia pro g ram u.
S praw d ziae n a w y sw iet lac zu
U s t aw io n o f u n kc j? o pó
czas o pó Ÿnio neg o
Ÿnio neg o czasu st art u.
P ralka nie po biera w o d y.
Zaw ó r w o d ny jest zam kni? t y.
P ulsuje w skaŸnik “ P? ukanie”
F ilt r w po?? c ze n iu w?? a
d o p? yw o w eg o jest zat kany.

W?? d o p? yw o w y jest zag i? t y.

Ot w o rzyae zaw ó r w o d ny.
O k r? c iae w?? o d zaw o r u
w o d neg o, w yj? ae f ilt r
i d o k? ad n ie u m y ae po d
bie?? c? w o d?.
S p raw d z i ae u? o? e n i e w?? a
d o p? yw o w eg o na ca? ej d? ug o
œ ci.

P o k r y w a j e s t n i e d o k? ad n i e
Zam kn? ae po kryw?.
zam kni? t a.

32

Co zrobiae, gdy...

P ralka w ibruje po d czas
pracy lub st o i nieró w no.

W b? bnie znajd uje si? niew ielka
ilo œ ae bielizny (np. t ylko p? aszcz
k? pielo w y).

Funkcja pralki nie jest przez t o
zak? ó co na.

Wo d a nie m o g? a byae ca? ko w icie
o d po m po w ana przed
w iro w aniem, po niew a? w??
o d p? yw o w y jest zag niecio ny lub
po m pa o pró? niaj? ca jest zat kana.

S praw d ziae po? o? enie w?? a
o d p? yw o w eg o i w razie
po t rzeby usun? ae m iejsce
zag niecenia w?? a lub w yczy
œ ciae po m p? o pró? niaj? c? i
ew ent ualnie usun? ae cia? o
o bce z o bud o w y po m py.

Blo kad a t ranspo rt o w a nie zo st a? a Usun? c blo kad? t ranspo rt o w?
ca? ko w icie usuni? t a.
(zo b. o d po w ied ni ro zd zia? ).
R o zt w ó r d o prania w
pro g ram ie zasad niczym
zbyt m o cno si? pieni.

D o d ano zbyt d u?? ilo œ ae œ ro d ka
d o prania

Wo d a w ycieka po d spo d em P o?? czenie na w?? u
d o p? yw o w ym jest nieszczelne.

Œ ro d ek d o prania d o zo w aae œ ci
œ le w ed? ug zalece?
pro d ucent a st o so w aneg o
œ ro d ka.
D o kr? ciae w?? d o p? yw o w y.

W?? o d p? yw o w y jest nieszczelny.
Filt r jest niepraw id? o w o za? o? o ny.

Zam kn? ae parw id? o w o f ilt r.

P o jem nik naœ ro d ki piro? cej jest
zat kany.
Bielizna jest po g niecio na.

S praw d ziae w?? o d p? yw o w y i
w razie po t rzeby w ym ieniae.

Wyczyœ ciae po jem nik.

W b? bnie pralki znajd o w a? o si?
zbyt d u? o bielizny.

Wk? ad aae m niejsze ilo œ ci
bielizny. N ie pzrekraczaae
m aks. w sad u. W przypad ku
synt et ykó w w ybieraae pro g ram
“ T kaniny? at w e d o praso w ania”

W?? o d p? yw o w y jest zag i? t y.

Bielizna jest niew? aœ ciw ie
o d w iro w ana, w b? bnie
po zo st a? y reszt ki w o d y.
P ulsuje w skaŸnik “ P? ukanie
d o d at ko w e”

S praw d ziae u? o? enie w?? a na
ca? ej d? ug o œ ci. Zlikw id o w aae
zag i? cie.

M aksym alna w yso ko œ ae po m py
(w yso ko œ ae w ylew u 1 m o d
po w ierzch ni ust aw ienia
urz? d zenia) zo st a? a
przekro czo na.

Zapew niae w yso ko œ c w ylew u
po ni? ej 1 m et ra.

P o m pa o pró? niaj? ca jest zat kana.

Wy?? czyae urz? d zenie, w yj? ae
w t yczk? z g niazd ka
zasilaj? ceg o i w yczyœ ciae
po m p?.

W przypad ku po d?? czenia d o
syf o nu: syf o n jest zat kany.

Wyczyœ ciae syf o n.

33

Zaw ó r w o d ny nie jest ca? ko w icie
o d kr? co ny.

Wo d a po ch o d z? ca z
p? ukania jest m? t na.

Filt r w m o co w aniu w?? a d o
zaw o ru jest zat kany.

Oczyœ ciae f ilt r.

Flt r w m o co w aniu w?? a d o pralki
jest zat kany.

R eszt ki d et erg ent ó w
o siad aj? w po jem niku na
œ ro d ki pio r? ce.

Od kr? ciae zaw ó r w o d ny

P raw d o po d o bnie d et erg ent
zaw iera d u? o zw i? zkó w
krzem iano w ych.

N ie m a t o w p? yw u na ujem ny
ef ekt p? ukania.

P o ust aw ieniu pro g ram u
Ust aw io na o pcja d o d at ko w a nie
d o d at ko w eg o jeg o w skaŸnik w spó? pracuje z w ybranym
nie jest po d œ w iet lo ny.
pro g ram em zasad niczym.

34

Ust aw iae praw id? o w o pro g ram
prania.

Niezadowalaj? cy rezultat prania
Bielizna jest szara, a w b? bnie odk? ada si? wap?.

Dodali Pa? stwo zbyt ma? o œrodka pior? cego.
U? yli Pa? stwo niew? aœciwego œrodka pior? cego.
Mocne zabrudzenia nie zosta? y usuni? te przed praniem.
Program lub temperatura zosta? y niew? aœciwie ustawione.
Sprawdziae, czy stosuj? c zestaw œrodków pior? cych, wybrali Pa? stwo
odpowiednie detergenty we w? aœciwych proporcjach.

Na wypranej bieliŸnie pozosta? y szare plamy.

Bielizna zabrudzona maœci?, olejem lub smarem by? a prana w zbyt
ma? ej iloœci œrodka pior? cego.
Prano w zbyt niskiej temperaturze.
Cz? st? przyczyn? jest dostanie si? p? ynu zmi? kczaj? cego, a w
szczególnoœci p? ynu skoncentrowanego, bezpoœrednio na bielizn?.

Po ostatnim cyklu p? ukania widoczna jest jeszcze piana.

Nowoczesne œrodki pior? ce równie? w ostatnim cyklu p? ukania
powoduj? tworzenie si? piany, co jednak nie ma wp? ywu na rezultat
prania i p? ukania.

Bia? e pozosta? oœci na bieliŸnie po proszku do prania.

Jest to nierozpuszczalny sk? adnik nowoczesnych œrodków pior? cych.
Nie jest to skutek niewystarczaj? cego p? ukania. Bielizn? nale? y wytrzepaae
i wyszczotkowaae lub praae po odwróceniu na lew? stron?.
Sprawdziae, czy zastosowali Pa? stwo odpowiedni œrodek pior? cy lub
zacz? ae stosowaae p? ynne œrodki pior? ce.

35

Instalacja
Wskazówki dotycz? ce bezpiecze? stwa
. Nie przechylaae i nie k? aœae pralki na przednia, lew? œciank? (patrz? c
na pralk? od przodu). Elementy elektryczne mog? wtedy ulec zalaniu
i uszkodzeniu. Przed pod?? czeniem i uruchomieniem urz? dzenia nale? y sprawdziae,
czy nie zosta? o ono uszkodzone w czasie transportu. W przypadku
wyst? pienia usterek nale? y skontaktowaae si? ze sprzedawc? pralki.
Ze wzgl? dów bezpiecze? stwa nie nale? y pod?? czaae i uruchamiaae
uszkodzonego urz? dzenia. Nale? y upewniae si?,? e wszystkie blokady transportowe zosta? y
usuni? te, a os? ona przeciwbryzgowa jest do?? czona do pralki. W
przeciwnym razie mo? e dojœae do uszkodzenia pralki oraz mebli
podczas wirowania. Wtyczka przewodu zasilaj? cego musi byae pod?? czona do prawid? owo
uziemionego gniazdka. Nie nale? y przed? u? aae przewodu zasilaj? cego
oraz stosowaae rozga?? ziaczy, przed? u? aczy itp. Pod?? czenia pralki na sta? e mo? e dokonaae wy?? cznie wykwalifikowany
elektryk z uprawnieniami. Przed pod?? czeniem nale? y sprawdziae, czy wartoœci podane na
tabliczce znamionowej urz? dzenia odpowiadaj? parametrom
(napi? cie, rodzaj pr? du) sieci elektrycznej, do której ma byae pod?? czona
pralka. Na tabliczce znamionowej podane s? równie? informacje
dotycz? ce wymaganego zabezpieczenia elektrycznego. W przypadku sta? ego pod?? czenia pralki do instalacji elektrycznej
nale? y zainstalowaae wielobiegunowy wy?? cznik z rozwarciem styków
min 3 mm (bezpieczniki, wy?? czniki LS, FI). Pod?? czenie sta? e pralki
nale? y zleciae uprawnionemu instalatorowi. Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych itp. nale? y
wyj? ae wtyczk? przewodu zasilaj? cego z gniazdka.
? Wymiany przewodu zasilaj? cego mo? e dokonaae wy?? cznie uprawniony
technik z autoryzowanego zak? adu serwisowego.

36

Instalacja

Zdj? cie blokad transportowych
Przed zainstalowaniem i w?? czeniem pralki nale? y sprawdziae, czy
wszystkie blokady transportowe zosta? y usuni? te.
Wszystkie blokady oraz elementy opakowania nale? y zachowaae, gdy? mog?
byae przydatne w przypadku przewo? enia pralki w przysz? oœci. Rozpakowaae pralk? i zdj? ae j? z podstawy stanowi? cej
zabezpieczenie transportowe. Wyj? ae elementy ze styropianu, podnosz? c pralk?.

3. Otworzyae pokryw? pralki i wyj? ae zabezpieczenia
transportowe (bloki z polistryrolu, czarne pasy i
czerwone cz? œci plastikowe). Zamkn? ae pokryw?
pralki.

B

C
4. Wyj? ae za pomoc? klucza (A), dwie œruby

A

zabezpieczaj? ce (B) i wyj? ae tulejki
sztucznego (C).

z

tworzywa

5. Otwory zamkn? ae zaœlepkami b? d? cymi na
wyposa? eniu pralki (w woreczku).
Zdj? ae uchwyt w?? a (A).

37

Pralka zosta? a ju? odblokowana i mo? na przyst? piae
do jej pod?? czenia.
Wszystkie blokady oraz elementy opakowania
nale? y zachowaae, gdy? mog? byae przydatne w
przypadku przewo? enia pralki w przysz? oœci.

38

M iejsce ustawienia pralki
. Powierzchnia, na której b? dzie ustawiona pralka musi byae czysta i
sucha, wolna od np. past do pod? óg i innych œliskich substancji, które
mog? spowodowaae przesuwanie si? pralki. Pralki nie nale? y ustawiaae na dywanach, grubych wyk? adzinach itp.,
poniewa? pod? o? e nie b? dzie stabilne. Jeœli jednak? e b? dzie konieczne
ustawienie pralki na wyk? adzinie dywanowej, nie wolno zas? aniaae
otworów w dolnej cz? œci. Otwory te zapewniaj? w? aœciw? wentylacj?
pralki. Jeœli pralka zostanie ustawiona na p? ytkach, nale? y pod? o? yae mat?
gumow?, która zabezpieczy pralk? przed przesuwaniem si?. W przypadku niestabilnego pod? o? a (np. pod? oga z desek), nale? y pod
pralk? pod? o? yae i przykr? ciae p? yt? o gruboœci min 15 mm na przynajmniej
dwóch deskach. Pralk? nale? y w miar? mo? liwoœci ustawiae w naro? niku
pomieszczenia, poniewa? tam pod? oga drewniana jest najbardziej
stabilna i nie jest podatna na ruchy rezonansowe. Nie nale? y wyrównywaae krzywej pod? ogi np. kawa? kami kartonu,
drewna itp. Jeœli zachodzi koniecznoœae ustawienia pralki w pobli? u urz? dze?
gazowych lub w? glowych (piecyki, kuchenki), nale? y pomi? dzy pralk?,
a kuchenk? w? o? yae p? yt? izoluj? c? ciep? o (85 x 57 cm). P? yta musi byae
dodatkowo zabezpieczona i pokryta foli? aluminiow? od strony kuchenki
lub piecyka. Pralki nie nale? y ustawiaae w pomieszczeniach, w których panuje niska
temperatura. Zbyt du? y spadek temperatury mo? e doprowadziae do
uszkodzenia pralki. Nale? y zwróciae uwag?, aby w?? odp? ywowy i dop? ywowy nie zosta?
zagi? ty lub zgnieciony.
Poziomowanie pralki
Pralk? mo? na przemieszczaae w? atwy sposób za pomoc? przedniej rolki,
która jest uruchamiana przez mechanizm dŸwigni.
Urz? dzenie mo? na w?? czyae dopiero wtedy, kiedy rolka znajduje si? w pozycji
“pracy” (zob. 1).

zob. 1

zob. 3

zob. 2

zob. 4

Za pomoc? nó? ek regulacyjnych mo? na ustawiae pralk? w taki sposób,
? e b? dzie sta? a przy wsuni? tej rolce, nie kiwaj? c si?.

40

Pod?? czenie do zasilania elektrycznego
Dane techniczne dotycz? ce napi? cia,
pod?? czenia, zabezpiecze? s? umieszczone
na tabliczce znamionowej. Tabliczka
znamionowa znajduje si? na tylnej œciance
pralki. Dodatkowo w cz? œci wewn? trznej
klapki filtra znajduje si? naklejka z numerem
wyrobu i numerem seryjnym.

Sta? e pod?? czenie do zasilania elektrycznego mo? e wykonaae
wy?? cznie wykwalifikowany elektryk z uprawnieniami.
W przypadku sta? ego pod?? czenia pralki do instalacji elektrycznej
nale? y zleciae uprawnionemu instalatorowi.
Urz? dzenie spe? nia nast? puj? ce normy Unii Europejskiej:
- dyrektywa 73/23 z dnia 19. 73 (niskie napi? cia)
- dyrektywa Unii Europejskiej 89/336 z dnia 03. 05. 1989
?? cznie z dyrektyw? EU 92/31 (zmiany);

41

Pod?? czenie pralki do instalacji wodnej
Pralka wyposa? ona jest w system ochronny, który
zabezpiecza j? przed zanieczyszczeniem wody z sieci zasilaj? cej
i spe? nia normy zak? adów wodoci? gowych. Dlatego nie s?
konieczne inne zabezpieczenia instalacyjne.
Pralka nadaje si? do pod?? czenia do zasilania zimn? wod?.

Dopuszczalne ciœnienie wody

Ciœnienie wody zasilaj? cej musi wynosiae
przynajmniej 1 bar (= 0, 1 Mpa), maksymalnie 10
bar (= 1 Mpa).
? W przypadku ciœnienia wody powy? ej 10 bar
nale? y zainstalowaae zawór redukcyjny.
? W przypadku ciœnienia wody poni? ej 1 bar
nale? y w?? dop? ywowy od strony pralki odkr? ciae
od zaworu wlotowego magnetycznego i wyj? ae
regulator iloœci przep? ywu (wyj? ae filtr ma? ymi
kombinerkami, wyj? ae podk? adk? gumow? ). Ponownie w? o? yae filtr.

Pod?? czenie w?? a dop? ywowego wody
Pralka jest wyposa? ona w w?? dop? ywowy o d? ugoœci 1, 5 m etra.
W przypadku koniecznoœci zastosowania d? u? szego w?? a nale? y
zam ówiae go w autoryzowanym zak? adzie serwisowym.
Uwaga: Nie wolno przed? u? aae w?? a?? cz? c np. dwa krótkie w?? e!
Pierœcienie uszczelniaj? ce znajduj? si? wewn? trz plastikowych
nakr? tek lub w torebce z akcesoriam i. Nie u? ywaae innych
uszczelek!

.

Pod?? czyae w?? zasilaj? cy pralk? w wod? do
zaw o ru czerpaln eg o (kran u) zako? czo n eg o
gwintem ”3/4”. Przed przykr? ceniem w?? a do
zaworu nale? y w? o? yae uszczelk? do nakr? tki w?? a,
a nast? pnie dok? adnie przykr? ciae w?? dop? ywowy
do zaworu czerpalnego wody.

Pod?? czenie w?? a odp? ywowego wody
Ka? da pralka wyposa? ona jest w pomp? odprowadzaj? c?, która
powoduje wypompowanie wody przez w?? odp? ywowy unosz? cy si?
do 1 metra, licz? c od pozycji ustawienia pralki.
W?? odprowadzaj? cy wod? mo? e byae pod?? czony do syfonu, zawieszony
na wannie lub umywalce.

Pod?? czenie w?? a odp? ywowego do syfonu
Ko? cówka
w?? a
odp? ywowego
jest
przystosowana do wszystkich rodzajów syfonów.
W?? nale? y pod?? czyae do syfonu, zabezpieczaj? c
zaciskiem.

Zawieszenie w?? a odp? ywowego
W przypadku przewieszenia w?? a przez wann?
lub zlewozmywak nale? y u? yae kolanka
zabezpieczaj? cego przed przesuwaniem
(kolanko znajduje si? na wyposa? eniu pralki).
W?? móg? by wysun? ae si? z umywalki wskutek
nacisku wylewaj? cej si? wody.
W?? a odp? ywowego nie mo? na montowaae w
ma? ych umywalkach!
Kolanko nale? y zamocowaae na zaworze wodnym lub na œcianie.
Zachowaae minimaln? wysokoœae odp? ywu 70 cm.

43

Dane techniczne
Wysokoœae x Szerokoœae x G?? bokoœae

85 x 40 x 60 CM

Regulacja wysokoœci

ok. + 10/-5 mm

Waga pustego urz? dzenia

ok. 64 kg

Waga wsadu (w zale? noœci od programu)

maks. 4, 5 kg

Przeznaczenie
Obroty b? bna podczas cyklu prania
Obroty b? bna podczas cyklu wirowania

gospodarstwo domowe
maks. 55 obrotów / 1 minut?
maks. 1200 obrotów / 1 minut?

Ciœnienie wody

1-10 bar
(= 0, 1-1, 0 MPa)

Wymiary

Wymiary w mm

Gwarancja

Warunki gwarancji znajduj? si? w karcie gwarancyjnej, otrzymywanej
przy zakupie urz? dzenia.

Wykaz autoryzowanych serwisów

Lista autoryzowanych serwisów znajduje si? karcie gwarancyjnej,
otrzymywanej przy zakupie urz? dzenia.
Autoryzowany serwis
Jeœli nie znajd? Pa? stwo w instrukcji obs? ugi wskazówek, w jaki sposób
mo? na usun? ae nieprawid? owoœci w funkcjonowaniu pralki, nale? y wtedy
zg? osiae usterk? w autoryzowanym zak? adzie serwisowym;
Przy zg? oszeniu usterki nale? y podaae model urz? dzenia, numer wyrobu
(E) oraz numer fabryczny (F).
E Nr......................................
F Nr......................................

Zg? aszaj? c usterk? nale? y podaae:
? objawy usterki, w jakich okolicznoœciach si? pojawi? y,
? czy na wyœwietlaczu wskazany jest kod usterki.
Podanie wyczerpuj? cej informacji umo? liwi personelowi punktu
serwisowego szybsze za? atwienie Pa? stwa zg? oszenia i pozwoli na
unikni? cie powtórnych wizyt technika i zwi? zanych z tym dodatkowych
kosztów.
U? ytkownik pokrywa koszty naprawy (nawet w czasie trwania gwarancji)
w nast? puj? cych sytuacjach:
- usuni? cie usterki opisane jest w tabeli,
- usterka powsta? a wskutek nieprawid? owej obs? ugi urz? dzenia,
- zg? oszenie usterki nie b? dzie zawiera? o wszystkich istotnych informacji,
co spowoduje koniecznoœae kolejnej wizyty technika z autoryzowanego
zak? adu us? ugowego.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody spowodowane
wskutek nieprzestrzegania obowi? zuj? cych przepisów
bezpiecze? stwa.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cech
i funkcji urz? dzenia bez wczeœniejszego powiadomienia.

146 2716 02

45

Dane i instalacja Aeg Lavamat W 1059 Electronic

Bezpośredni link do pobrania Dane i instalacja Aeg Lavamat W 1059 Electronic

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dane i instalacja Aeg Lavamat W 1059 Electronic