Informacje dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire Fac051k7a2

Frigidaire Fac051k7a2 to wielofunkcyjny system klimatyzacji, który zapewnia bezpieczne i wygodne użytkowanie. Jest wyposażony w wielopoziomowy system filtracji powietrza, aby zapewnić czyste i zdrowe powietrze w domu. System jest wyposażony w wymienniki ciepła, które utrzymują optymalną temperaturę. System jest również wyposażony w systemy automatycznego sterowania, które zapewniają bezpieczne działanie systemu. System jest wyposażony w czujniki, które wykrywają wszelkie nieprawidłowości i ostrzegają użytkownika. Wszystkie elementy systemu są zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. System Frigidaire Fac051k7a2 jest odpowiedni dla wszystkich użytkowników, którzy chcą cieszyć się bezpiecznym i wygodnym użytkowaniem.

Ostatnia aktualizacja: Informacje dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire Fac051k7a2

Dziennik Ustaw

Dz. U. 2003. 120. 1126

Akt obowiązujący

Wersja od: 10 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY 1

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm. 2) zarządza się, co następuje:

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718.

3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. Nr 151, poz. 1256), które utraci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. 718), tj. z dniem 11 lipca 2003 r.

watchOS 9

Apple Watch może być pomocny w różnych sytuacjach awaryjnych.

 • Wyświetlanie ważnych informacji medycznych na Apple Watch: Możesz utworzyć kartę medyczną wyświetlaną na zablokowanym ekranie Apple Watch. W razie potrzeby osoby udzielające Ci pomocy będą miały dostęp do takich informacji, jak Twój wiek, grupa krwi, schorzenia oraz reakcje alergiczne. Zobacz: Konfigurowanie i wyświetlanie karty medycznej na Apple Watch.

 • Kontaktowanie się ze służbami ratowniczymi: Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny na Apple Watch, aby połączyć się ze służbami ratowniczymi. Możesz także użyć Siri lub Wiadomości. Dodaj kontakty alarmowe, aby powiadamiać o sytuacjach awaryjnych znajomych i członków rodziny. com/pl-pl/guide/watch/apdfe3c02513/9. 0">Kontaktowanie się ze służbami ratowniczymi.

 • Powiadamianie służb ratowniczych po wykryciu poważnego upadku: Gdy włączone jest wykrywanie upadku, Apple Watch może pomóc Ci połączyć się ze służbami ratowniczymi. com/pl-pl/guide/watch/apd34c409704/9. 0">Zarządzanie wykrywaniem upadku na Apple Watch.

 • Powiadamianie służb ratowniczych po wykryciu poważnego wypadku samochodowego: Jeśli Twój Apple Watch Series 8 lub Apple Watch SE (2. generacji) wykryje, że doszło do poważnego wypadku samochodowego, może pomóc Ci automatycznie połączyć się ze służbami ratowniczymi. com/pl-pl/guide/watch/apda18ecebae/9. 0">Zarządzanie wykrywaniem wypadków na Apple Watch.

Pobierz ten podręcznik: Książki

Ograniczenie liczby znaków:250

Maksymalna liczba znaków to 250.

Dziękujemy za komentarz.

hp-support-head-portlet

Działania

 • ${title}

Trwa ładowanie...

Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portletPomoc techniczna HP dla klientów

Szukaj

hp-share-print-widget-portlet
 • Informacja

  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie
hp-concentra-wrapper-portlet

Informacje dotyczące przepisów i bezpieczeństwa można znaleźć w następującym dokumencie dotyczącym zgodności z przepisamidla danego produktu:

  Akcesoria - noty o produktachWyświetlacze - noty o produktach

  Aby zamówić wydrukowaną kopię not o produktach, przejdź do strony http://www. com/go/orderdocuments.


hp-feedback-input-portlethp-feedback-banner-portlethp-country-locator-portlet

Kraj/region:Polskahp-detect-load-my-device-portlet

hp-hero-support-search

Przeszukaj wszystkie tematy pomocy

 • Wszystko
 • Oprogramowanie, sterowniki i aktualizacje
 • Rozwiązywanie problemów
 • Jak…
 • Informacje o produktach
 • Podręczniki użytkownika
 • Anuluj

  Przykłady: “LaserJet Pro P1102 zacięcie papieru”, “HP 250 G4 bluetooth”

  Informacje dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire Fac051k7a2

  Bezpośredni link do pobrania Informacje dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire Fac051k7a2

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Informacje dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire Fac051k7a2