Instrukcja montażu i naprawy części Canon 2096b001 Selphy Es2 Photo Printer

Instrukcja montażu i naprawy części Canon 2096b001 Selphy ES2 Photo Printer jest przydatna dla osób, które chcą samodzielnie naprawiać i montować swoją drukarkę fotograficzną Canon Selphy ES2. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jak wymienić części drukarki, jak je zmontować i jak je naprawić. Instrukcja zawiera również informacje na temat przydatnych narzędzi, które będziesz potrzebować do montażu i naprawy, a także wskazówki dotyczące unikania problemów i szybkiego ich rozwiązywania. Instrukcja montażu części Canon 2096b001 Selphy ES2 Photo Printer jest bardzo przydatna i daje Ci szczegółowe instrukcje, które pomogą Ci w naprawie i montażu swojej drukarki fotograficznej Selphy ES2.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i naprawy części Canon 2096b001 Selphy Es2 Photo Printer

RbGM1KspYVI4X1

ILUSTRACJA: Instrukcja_intro

Clement127, licencja: CC BY-NC-ND 2. 0

W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z tekstami użytkowymi. Jednym z nich jest instrukcja, która spokrewniona jest z takimi gatunkami, jak wskazówka, zalecenie, polecenie. Wszystkie te formy mają w bardzo prosty i jednoznaczny sposób opisać zasady postępowania i działania w konkretnych sytuacjach. Nie zawsze instrukcje są łatwe w odbiorze – są jednak bardzo przydatne, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy coś sprawnie wykonać lub załatwić.

j0000007VBB1v50_0000000C

Instrukcja to gatunek, w którym najważniejszy jest odbiorca. To także tekst użytkowy. Trzeba w nim w prostych słowach komunikować, kto i jak ma postępować, jak należy coś właściwie używać. Bardzo ważna w instrukcji jest zwięzła, ale przemyślana kompozycja. Jak więc pisać instrukcję?

1) Po pierwsze, wyróżniamy dwie odmiany:

  • instrukcja obsługi, użytkowania, np. jakiegoś przedmiotu, urządzenia;

  • instrukcja działania, czynności, np. szybkiego, doraźnego postępowania w sprawach zagrażających naszemu bezpieczeństwu („instrukcja przeciwpożarowa”), a także dłuższego działania, złożonego nawet z wieloetapowych czynności („instrukcja wypełniania dokumentu”).

2) Po drugie, ważne jest, by treść instrukcji była ułożona chronologicznie (czyli każda opisana czynność powinna poprzedzać następną). Trzeba przede wszystkim przewidzieć, jak będzie odczytywał instrukcję odbiorca i co zrobi (to warunek, który musi być spełniony nawet przy redagowaniu takich gatunków spokrewnionych z instrukcją, jak „przepis kulinarny”).

Jakich form używać?

  • Czasowników w 2. osobie trybu rozkazującego („przygotuj”, „przejdź”, „zamień”, „użyj”).

  • Zwrotów komunikujących, że coś jest ‘dozwolone – zakazane’ („uważaj”, „pamiętaj”, „nie rób czegoś”) – są one ważne w opisie urządzeń, np. elektronicznych. Ostrzegają przed niebezpieczeństwem.

  • Zwrotów, które mówią o kolejnych etapach czynności (np. „najpierw”, „następnie”, „potem”, „teraz”, „zaraz po tym”) – warto je skojarzyć ze stylistyką przepisu kulinarnego.

Przed napisaniem instrukcji należy przemyśleć jej etapy – powinny być one graficznie wyróżnione. Coraz częściej pojawiają się instrukcje, w których słowom towarzyszą obrazki, np. instrukcje sprawnej ewakuacji w środkach transportu. Każdy, kto kiedykolwiek leciał samolotem, mógł (i musiał! ) przed startem wysłuchać takiej instrukcji.

Poniższa tabela przedstawia ogólny wzór instrukcji.

INSTRUKCJA

PRZED UŻYCIEM

OPIS

PRZYGOTOWANIE

OBSŁUGA

Krok 1
Krok 2
Krok 3

KONSERWACJA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

j0000007VBB1v50_0000001R
Ra5ku3Pus6OIp1

ILUSTRACJA: Biblioteka

www. com, fotografia barwna, domena publiczna

Instrukcje spotykane są również w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Przykładem jest poniższa instrukcja, opisująca, jak zamawiać i wypożyczyć książki w bibliotece, której zbiory są skatalogowane w systemie komputerowym.

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA I WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

Nagłówek

I. KONTO CZYTELNIKA

Nagłówek do części I

I. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wyłącznie czytelnicy, którzy mają konto elektroniczne i kartę czytelnika.
II. Aby uzyskać kartę czytelnika i aktywne konto, wypełnij formularz i przekaż go bibliotekarzowi.
III. Bibliotekarz sprawdzi Twoje dane, a następnie założy Ci konto czytelnika i wyda ważną kartę.

Szczegółowe zasady postępowania – wyliczenie

II. WYSZUKIWANIE I ZAMAWIANIE KSIĄŻEK W KATALOGU

Nagłówek do części II

I. Aby znaleźć odpowiednią książkę lub odpowiednie czasopismo, skorzystaj z katalogu bibliotecznego.
II. Musisz się do niego zalogować:
- Wpisz numer karty („login”) i hasło, które przekazuje Ci pracownik biblioteki.
- Kliknij ikonkę DALEJ.
III. Następnie wpisz do wyszukiwarki właściwe informacje o książce:
- Podaj słowa kluczowe („autor, tytuł, typ publikacji”).
- Naciśnij ikonkę OK.
IV. Gdy wyświetli się właściwy tytuł oraz numer biblioteczny (sygnatura), wybierz polecenie ZAMAWIAM.
V. Jeśli publikacja jest niedostępna, otrzymasz komunikat WYPOŻYCZONE.
VI. Jeśli publikacja jest dostępna, po półgodzinie możesz ją odebrać ze stolika z zamawianymi książkami.

Szczegółowe zasady do części II
Wyliczenia główne i podpunkty

III. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Nagłówek do części III

I. Możesz wypożyczyć nie więcej niż 4 książki na 3 tygodnie. Możesz wypożyczyć książki tylko wtedy, gdy oddasz wcześniej wypożyczone. Czytelnicy wybierają książki i zgłaszają je bibliotekarzowi. Bibliotekarz wprowadza dane do komputera. Następnie można książkę wypożyczyć.

Szczegółowe zasady do części III

IV. DODATKOWE WSKAZÓWKI

I. Biblioteka nie wypożycza: czasopism, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych. Można z nich korzystać jedynie w czytelni. Książki należy oddać w terminie. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy, którzy w terminie oddali wcześniej wypożyczone wydawnictwa.

Nagłówek do części IV – dodatkowe UWAGI, OSTRZEŻENIA, ZASADY itp.

j0000007VBB1v50_00000031

Ćwiczenie 1

Wybierzcie jedną osobę, która będzie robiła figurki przestrzenne z papieru (np. modele samolotu, statku lub czapki malarskiej). Obserwując jej czynności, wpiszcie je do tabeli z zeszycie lub na planszy. Na koniec w grupie zredagujcie instrukcję. Przedstawcie ją innej grupie. Jeśli instrukcja została dobrze przygotowana, reprezentanci drugiej grupy na pewno nie będą mieli trudności w zrobieniu tej samej figurki.

uzupełnij treść

Ćwiczenie 2

Skorzystaj z poniższego szablonu gatunkowego i przygotuj własną instrukcję. Może to być np. instrukcja zatytułowana: Jak opowiedzieć śmieszny dowcip?

uzupełnij treść

Co to będzie?

Opis zadania

Dla kogo?

Obraz odbiorcy

Co trzeba przygotować?

Wyliczenie potrzebnych rzeczy

Jak to zrobić?

Wyliczenie kolejnych czynności/etapów postępowania

Na co uważać?

Ostrzeżenia

Ćwiczenie 3

W instrukcjach ważny jest precyzyjny opis. Istotne jest również, aby język, którym jest napisana był czytelny i zrozumiały. Spróbuj więc przeredagować poniższe instrukcje według podanego wzoru. Zamień formy na prostsze – typowe dla instrukcji.

Wzór: Przed przejściem przez ulicę należy zwrócić uwagę, czy z prawej lub z lewej strony nie nadjeżdża samochód. → Zanim przejdziesz przez ulicę…

1) Można przejść przez ulicę wyłącznie wtedy, gdy zapali się zielone światło. Przechodzenie na czerwonym świetle jest niedozwolone.

2) W razie zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić straż miejską.

3) Każdy, kto dostrzeże wypadek, powinien jak najszybciej powiadomić o tym policję. Należy wybrać numer 112 i przekazać informację o wypadku.

4) Wypożyczanie książek w naszej bibliotece nie nastręcza trudności.

5) Przed wypożyczeniem kolejnych książek należy oddać poprzednie.

6) W razie nieoddania książek w terminie nie będzie można wypożyczyć kolejnych.

uzupełnij treść
RAmoqXsSlBKjJ1
zadanie interaktywne

Źródło: Contentplus. pl sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

Printer User Guide
ENGLISH
CDP-E059-010 © 2007 CANON INC.

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
What You Can Do with Your SELPHY Enjoy printing images with your SELPHY printer. Creative Print Add Frames................ p. 33 Add Clip Art Stamps..................................... 34 Create a Calendar...... 35 Print a Picture Diary..................................... 37 Add a Speech Bubble Create ID Photos........ 39..................................... 38 Print a Movie.............. 41 Print with Effects (SELPHY ES2 only).....................................
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Print Settings Print the Date............. 47 Print the Image Number..................................... 47 Add Borders to an Image Print after Selecting a Page..................................... 47 Layout......................... 47 Print after Red-Eye Print after Adjusting the Correction................... 47 Brightness..................................... 47 Print in Sepia, or Black and White........................... 47 You can enlarge and print a portion
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
EZ Navigator Select how you wish to use your SELPHY printer. USB Cable....................... 52 Digital Camera Images Memory Card................... 24 Camera Equipped Mobile Phone Images Infrared (SELPHY ES2 only)/ Bluetooth.......................... 55 Images on USB Cable....................... 59 Your PC Print Battery.............................. 72 on Location 4
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Table of Contents What You Can Do with Your SELPHY................................................ 2 About This Guide............................................................................. 6 Getting Started................................................................................. 7 Printing from Memory Cards......................................... 24 Printing from Camera.................................................... 52 Printing from a Mobile Phone (Wireless Printing)..........
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
About This Guide Before using your printer for the first time, please read through the Safety Precautions (p. 84) and the Handling Precautions (p. 87). Conventions Used in this Guide This mark denotes issues that may affect the printer's operation. This mark denotes additional topics that complement the basic operating procedures. The number refers to the corresponding step. Use the "Easy Photo Pack" which is an ink and paper integrated cartridge in the SELPHY ES series. This is referre
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Getting Started Getting Started 7
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Check the Package Contents The package contains the following accessories. If there is anything missing, please contact the store where you purchased this product. Main Printer Unit 10 Print Trial Cartridge Cleaner Unit (Postcard size) (Inserted prior to shipment) Compact Photo Printer Compact Power Adapter Power Cord Solution Disk (CA-ES100) • SELPHY Beginner's Guide • Warranty Card Getting Started 8
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Accessories (Sold Separately) Ink and paper integrated cartridge. The cartridge differs depending on the paper size and ink type. Please refer to the Cartridge Type table below. Cartridge You can print outdoors, or at locations without a power outlet (p. 72) (SELPHY ES2 only). Battery Pack NB-ES1L You can print wirelessly from a Bluetooth-enabled mobile phone (p. 57). Bluetooth Unit BU-20 Cartridge Type Name No. of Color of Paper Size Ink Type (Product No. ) Sheets Cartridge Easy Photo Pack
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Components Guide For more information, refer to the listed page. Front View 1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 1 Print Receptacle Cover Opens automatically when printing starts. 2 Print Receptacle Button Press to manually open the print receptacle cover. 3 Paper-Handling Slot Paper projects from this slot while printing is in progress. 4 Indicator Lamp Blinks/lights green when a memory card is accessed. 5 Infrared Data Receiver Receives infrared data from a mobile phone (SELPHY ES2 only). 6 Card Slot C
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Components Guide Back View 1 5 2 6 3 7 4 8 1 Carrying Handle Used for carrying the printer (p. 83). 2 Battery Cover (SELPHY ES2 Remove to install a battery pack. only) 3 Battery Cover Lever Slide up to remove the battery cover. (SELPHY ES2 only) 4 DC IN (Power Input) Terminal Connects to the compact power adapter. 5 Air Vents Dissipates heat inside the printer. 6 USB Terminal for PC For USB connection to your PC using a commercially Connection available USB cable. 7 USB Terminal for Camera Conn
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
Components Guide Controls 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 SELPHY ES20 does not have an Easy-Scroll Wheel. 1 (Enlarge, Reduce) Displays an enlarged or reduced view of the image (p. 13). Button 2 Button Displays the properties of the selected image (p. 14). 3 Button Used when editing an image, such as enlarging and printing a portion of the image (trimming). 4 Power Lamp Indicates the printer status. Lit Green: Power on Blinking Green: Printing or communicating Lit Orange: Charging the battery
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Components Guide 8 LCD Monitor Displays images, setting screens, and error messages. 9 Button Specify the number of prints for a selected image. 10,,, (Up, Down, Used for selecting images, menu items, changing settings, Left, Right) Buttons moving trimming frames, etc. 11 Easy-Scroll Wheel Used instead of,,, (excluding some (SELPHY ES2 only) functions). 12 Button Starts printing. 13 Button Confirms settings. 14 Button Cancels a setting, and returns to the original screen of each setti
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
Components Guide Information Views You can switch the image information views by pressing. Operation Image Print settings No information commands information (Default setting) No information displays only in Single View or Enlarged View. Sample View of the LCD Monitor Image information 1 Number of Prints for the Displays the number of prints for the selected image. Selected Image 2 Total Number of Prints Displays the total number of images to print. 3 Time and Date Displays the date and time th
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Components Guide 9 Paper Size Displays the paper size. P: Postcard size L: L size C: Card size C Label: Card size full-sized label sheet BW: Postcard size (black and white) 10 Paper Status Displays the remaining amount of paper in the cartridge. : 1/2 full or more (The trial cartridge is different from the standard one and is not shown). : About 1/4 full or more. : About 1/8 full or more. : The cartridge is empty. No Display: The status is unknown. 11 Operation Guides Displays operation gu
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
Components Guide Easy-Scroll Wheel (SELPHY ES2 only) The SELPHY ES2 allows you to select images or menu items, increase or decrease the number of prints, and enlarge or reduce the trimming frame, just by turning the Easy-Scroll Wheel instead of pressing,, or. Image Scroll Function Giving the Easy-Scroll Wheel a quick turn in Single View in the Main Display, or in the Creative Print image selection screen, will display 5 images, with a magnified thumbnail of the center image being display
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Preparing/Replacing the Cartridge Replace the cartridge with the size of the paper you wish to print. Preparing the Cartridge An ink and paper integrated cartridge is used in this printer (p. 9). Prepare a cartridge with the size of paper you wish to print. • When opening a cartridge, check the contents. If something seems to be damaged, contact the dealer for assistance. Loading a Cartridge • Do not touch the ink sheet of the cartridge, or pull out the ink sheet or papers. There may not be en
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Preparing/Replacing the Cartridge 3 Grasp the cleaner unit that is inside and remove it. 4 Make sure that the cartridge is oriented as shown on the direction indicator on the inside of the printer, and insert the cartridge until it clicks into place. Direction Protective paper indicator 5 Press the area marked PUSH to close the cover. Getting Started 18
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Preparing/Replacing the Cartridge • When inserting the cartridge into the printer, if the ink sheet is so slack it catches, insert the 1 cleaner unit and turn it slowly to take up the slack. • It will not be possible to use all the paper for printing if you overwind the ink sheet. • The colored paper on the top side of the cartridge is protective paper. Load the cartridge with 4 this paper still in place. • In the case of the E-P50, E-P100, E-L50 or E-L100, remove the orange colored stopper on
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
Preparing/Replacing the Cartridge Replacing the Cartridge Replace the cartridge when paper has run out, or if another sheet size is required. • Do not remove the cartridge while paper is being fed into or ejected from the printer, or while printing is in progress. • When replacing the cartridge, remove all paper from the print receptacle. • Do not reuse empty cartridges. Attempting to reuse an empty cartridge may result in malfunction or damage to the printer. 1 Slide the cover lever up to ope

Pobieranie sterowników, oprogramowania sprzętowego i podręczników oraz dostęp do zasobów pomocy technicznej i rozwiązywania problemów

Wybierz posiadaną drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne PIXMA poniżej, aby uzyskać dostęp do najnowszych plików do pobrania, w tym oprogramowania, podręczników, sterowników i oprogramowania sprzętowego. Możesz również przejrzeć często zadawane pytania i ważne informacje dotyczące posiadanego produktu PIXMA.

Po wyświetleniu strony produktu skorzystaj z kart w celu przechodzenia między poszczególnymi rodzajami zawartości.

Inne przydatne pozycje...

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Canon iD

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

Instrukcja montażu i naprawy części Canon 2096b001 Selphy Es2 Photo Printer

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i naprawy części Canon 2096b001 Selphy Es2 Photo Printer

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i naprawy części Canon 2096b001 Selphy Es2 Photo Printer