Instrukcja szybkiej instalacji Frigidaire Fftr1715lb7

Instrukcja szybkiej instalacji Frigidaire Fftr1715lb7 jest prostym i szybkim sposobem na zainstalowanie lodówki w domu. Proces wymaga tylko kilku kroków i obejmuje instalację i podłączenie lodówki do prądu, wody i odprowadzenia skroplin do kanalizacji. Przygotowanie lodówki do pracy może być wykonane w mniej niż godzinę, dzięki czemu możesz szybko cieszyć się jej użytkowaniem. Instrukcja szybkiej instalacji Frigidaire Fftr1715lb7 zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące kroków, które należy wykonać, aby zainstalować lodówkę w domu. Ponadto zawiera również instrukcje dotyczące przenoszenia lodówki, regularnego czyszczenia i konserwacji oraz danych technicznych lodówki.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja szybkiej instalacji Frigidaire Fftr1715lb7

02. 08. 2013 Views

Share Embed Flag

Instrukcja Szybkiej Instalacji - TRENDnet

SHOW MORE

SHOW LESS

ePAPER READ

DOWNLOAD ePAPER

 • TAGS
 • trendnet
 • warranty
 • switcha
 • polski
 • products
 • instalacji
 • komputer
 • typu
 • ethernet
 • sprawdz
 • instrukcja
 • szybkiej
 • downloads. ru

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

START NOW

  More documentsSimilar magazinesInfo

  <strong>Instrukcja</strong> <strong>Szybkiej</strong> <strong>Instalacji</strong> TE100-S55Eplus TE100-S88Eplus TE100-S16Eplus

  • Page 2 and 3: Table Spis of Contents Polski.....
  • Page 4 and 5: 2. Pod³¹cz
  • Page 6 and 7: Rodzje zasilania DC 7. 5V 1A Zuzycie
  • Page 8 and 9: Limited Warranty TRENDnet warrants
  • Page 10 and 11: Certifications This equipment has b
  Delete template?

  Are you sure you want to delete your template?

  Save as template?

  no error

  Zostanie wyświetlony film prezentujący sposób prawidłowego podłączenia urządzeń. Po jego zakończeniu uruchomiony zostanie program Easy Setup Assistant. Naciśnij przycisk DALEJ, a następnie wykonuj polecenia kreatora, aż do zakończenia procesu konfiguracji Zakończono konfigurację urządzenia. Proszę przejść do punktu 3 “Testowanie połączenia internetowego”. Testowanie połączenia internetowego Zakończono konfigurację podstawowych ustawień routera. Aby przetestować połączenie proszę spróbować otworzyć w oknie przeglądarki internetowej którąś z popularnych stron internetowych: http://www. tp-link. com http://www. google. com Jeżeli powyższe strony otworzą się prawidłowo, oznacza to, że router został poprawnie skonfigurowany udostępniając użytkownikom połączenie internetowe. W innym przypadku proszę przejść do punktu “T4. Co zrobić w przypadku braku dostępu do Internetu? ” w sekcji Rozwiązywanie problemów. Uwaga Uwaga Opis konfiguracji zaawansowanych opcji znajduje się w instrukcji obsługi umieszczonej na płycie CD dołączonej do produktu. Skonfigurowanie ustawień wymagane jest jednorazowo. W przypadku konieczności podłączenia do Internetu innych komputerów znajdujących się w danej sieci, należy bezpośrednio podpiąć je do routera ADSL. Jeżeli komputery te nie mają dostępu do Internetu, proszę przejść do punktu “T3. Co zrobić, gdy nie wyświetla się strona konfiguracyjna? ” w sekcji Rozwiązywanie problemów. 4

  Rozwiązywanie problemów T1. Jak przywrócić fabryczne ustawienia routera? Przy włączonym zasilaniu naciśnij i przytrzymaj przez 8-10 sekund przycisk RESET. Przyciśnij na 8-10 sekund Uwaga Po zresetowaniu urządzenia, bieżąca konfiguracja zostanie utracona. Należy ponownie skonfigurować router. T2. Co zrobić, gdy zapomniano hasła? 1) Przywróć ustawienia fabryczne routera (patrz punkt T1). 2) Wprowadź domyślną nazwę użytkownika i hasło: admin, admin. 3) Skonfiguruj router ponownie zgodnie z wcześniejszymi punktami tej instrukcji. T3. Co zrobić w przypadku braku dostępu do strony konfiguracyjnej? 1) Ustaw adres IP komputera. Dla systemu Windows 7 Wybierz Start > Ustawienia > Panel sterowania, pokaże się następujące okno. Wybierz opcję Wyświetl stan sieci i zadania 5

  • Page 1 and 2: Instalacja Podłączenie urządzeni
  • Page 3: Konfiguracja urządzenia Uwaga Do k
  • Page 7 and 8: Zaznacz opcję Uzyskaj adres IP aut
  • Page 9 and 10: Zaznacz opcję Uzyskaj adres IP aut
  • Page 11 and 12: Zaznacz opcję Uzyskaj adres IP aut
  • Page 13 and 14: T4. Co zrobić w przypadku braku do
  • Page 15 and 16: Konfiguracja ustawień internetowyc
  • Page 17 and 18: D. Konfiguracja dla połączenia ty
  • Page 19: Wsparcie techniczne • Więcej zag
Instrukcja szybkiej instalacji Frigidaire Fftr1715lb7

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja szybkiej instalacji Frigidaire Fftr1715lb7

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja szybkiej instalacji Frigidaire Fftr1715lb7