Oryginalna instrukcja instalacji i obsługi 3m 9080

3M 9080 to wysoce wydajny, wielofunkcyjny system wycinania i cięcia, który zapewnia wysoką jakość i precyzję. Urządzenie to jest kompaktowe i zajmuje mniej miejsca, a jego instalacja jest szybka i prosta. Oryginalna instrukcja instalacji i obsługi 3M 9080 zawiera wszystkie potrzebne informacje, aby pomóc użytkownikowi w instalacji i korzystaniu z urządzenia. Instrukcja zawiera również informacje o obsłudze i naprawie urządzenia, a także wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcja ta jest bardzo przydatna dla osób, które chcą zainstalować i korzystać z 3M 9080, aby zapewnić sobie wysoką wydajność i precyzję.

Ostatnia aktualizacja: Oryginalna instrukcja instalacji i obsługi 3m 9080

1 Oryginalna instrukcja obsługi

2

3 Spis treści 1. Cel zastosowania 5 2. Opis techniczny 5 Wygląd pulpitu 6 3. Dane techniczne 7 Legenda do rysunków kotłów 8 Dane techniczne 8 Rysunki kotłe D80P 9 Schemat wentylatora wyciągowego u kotły D80P 9 4. Wyposażenie dodatkowe dostarczane do kotła 9 5. Paliwo Fundamenty pod kotły Rodzaj otoczenia i sposób umieszczenia kotła w kotłowni Komin Kanał dymowy Ochrona przeciwpożarowa instalacji i użytkowania urządzeń grzewczych Podłączenie kotłów do sieci elektrycznej Schemat elektryczny podłączenia dla kotła D80P z wentylatorem wyciągowym, model AC07X ze złączem 6-pinowym, regulacją wentylatora wyciągowego z palnika przez moduł AD04, regulacją funkcji czyszczenia pneumatycznego poprzez regulację palnika AC07X - zaworu pneumatycznego (R), kompresora przez moduł AD02 (R2) Obowiązujące normy ČSN EN dotyczące projektowania i montażu kotłów Wybór i sposób podłączenia elementów regulacyjnych i kontrolnych Ochrona kotła przed korozją Właściwe podłączenie kotła D80P ze zbiornikiem wyrównawczym i wodą obiegową kotła sterowaną za pomocą regulacji ACD Właściwe podłączenie kotła D80P ze zbiornikiem wyrównawczym i wodą obiegową kotła sterowaną za pomocą regulacji ACD Laddomat Zawór termoregulacyjny Przepisy eksploatacyjne 20 Przygotowanie kotłów do pracy 20 Ustawienie wymaganej mocy i jakości spalania: 21 Zależność temperatury spalin od mocy kotła (palnika) podczas palenia peletami Osadzenie kształtek w palenisku Podłączenie palnika A85 do kotła D80P Układ kotła z zewnętrznym zasobnikiem i przenośnikiem Przestrzeń kotłowni ze zbiornikiem materiałowym 5, 5-7, 9 m 3 i długim podajnikiem Kotłownia z dużym wbudowanym zasobnikiem na pelety Czyszczenie kotłów i usuwanie popiołu 26 Czyszczenie kotła 27 Czyszczenie pneumatyczne palnika 29 Ustawienia fabryczne parametrów Automatyczne wysypywanie popiołu z korpusu kotła Konserwacja układu grzewczego włącznie z kotłami Obsługa i dozór Możliwe usterki i ich usuwanie Części zamienne 35 Wymiana sznura uszczelniającego w drzwiczkach 35 Regulacja zawiasów i zamków drzwiczek Ekologie 36 Likwidacja kotła po zakończeniu jego żywotności 36 WARUNKI GWARANCJI 37 PROTOKÓŁ Z INSTALACJI KOTŁA 38 WPISY Z PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH 39 ZAPISY O PRZEPROWADZONYCH NAPRAWACH GWARANCYJNYCH I POGWARANCYJNYCH 40-3

4 ABY URZĄDZENIE DZIAŁAŁO DŁUGO I SPRAWNIE- ORAZ ABY BYLI PAŃSTWO ZADOWOLENI Z NA- SZYCH PRODUKTÓW, ZALECAMY STOSOWANIE PONIŻSZYCH INSTRUKCJI I ZASAD 1. Wykonanie montażu, próbnego rozpalenia i przeszkolenie obsługi musi przeprowadzić firma montażowa przeszkolona przez producenta. Firma ta również wypełni protokół dotyczący instalacji kotła (str. 38). 2. Podczas palenia peletami należy stosować wyłącznie dobrej jakości paliwo o średnicy 6-8 mm, wyprodukowane z miękkiego drewna bez kory i dodatków (białe pelety). 3. W trakcie palenia się paliwa wytwarzane są substancje, które mogą uszkadzać korpus kotła. Dlatego też za kocioł należy zamontować układ Laddomat 21 lub zawór termoregulacyjny, zapewniający zachowanie minimalnej temperatury wody na powrocie do kotła na poziomie 65 C. Temperatura robocza wody w kotle musi mieścić się w przedziale C. 4. Każda pompa obiegowa w systemie musi być sterowana przez niezależny termostat w celu zapewnienia minimalnej temperatury wody na powrocie. 5. Zalecamy podłączenie kotła w układzie z jednym zbiornikiem buforowym, którego pojemność powinna wynosić 1000 l. Dzięki temu osiąga się dłuższą żywotność palnika na pelety oraz niższe zużycie paliwa. UWAGA - Jeśli do kotła podłączony jest Laddomat 22 lub zawór termoregulacyjny TV 60 C (65/70/72/77 C) (zbiorniki akumulacyjne - opcja (patrz załączony schemat)), to okres gwarancji na korpus kotła zostaje wydłużony z 24 do 36 miesięcy. Gwarancja na pozostałe części nie ulega zmianie. Niedotrzymanie wyżej podanych zasad może spowodować, że korozja niskotemperaturowa znacznie skróci żywotności korpusu i kształtek ceramicznych. Korpus kotła może skorodować nawet w ciągu dwóch lat. 4 -

5 1. Cel zastosowania Kotły wodne ATMOS D80P są przeznaczone do komfortowego ogrzewania domów rodzinnych, dworków i innych obiektów peletami. K topení lze použít kvalitní dřevěné pelety o průměru 6 až 8 mm. Kocioł nie jest przeznaczony do spalania drewna, trocin i drobnych drewnianych odpadów. Opis techniczny Kocioł zaprojektowano w ten sposób, że w ich lewym lub prawym boku jest wbudowany palnik na pelety ATMOS A85 s z czyszczeniem pneumatycznym i z przenośnikiem, Korpus kotła to zespół zespawany z blach stalowych o grubości 3-6 mm. Składa się z komory spalania, wykładanej kształtkami ceramicznymi. W górnej części znajduje się powierzchnia kulista, w dolnej ceramiczne dno a po przeciwnej stronie kształtka żaroodporna do idealnego wygaszenia płomienia. Ceramika zapewnia idealne wypalenie się wszystkich materiałów palnych z wysoką sprawnością, służąc jednocześnie jako ochrona korpusu kotła przeciw uszkodzeniu. W dolnej części kotła znajduje się duży popielnik, który w razie potrzeby można zastąpić przez odpopielanie automatyczne. W górnej części kotła znajdują się drzwiczki czyszczenia, za którymi znajduje się wymiennik rurowy. Korpus kotła od strony zewnętrznej został termoizolowany filcem mineralnym, włożonym pod blaszane osłony zewnętrznej obudowy kotła. W górnej części kotła znajduje się panel zawierający: wyłącznik główny, wyłącznik automatycznego odpopielania (o ile zostało zamontowane), wyłącznik palnika na pelety, termostat roboczy (regulacyjny), termostat do pompy, termostat bezpieczeństwa, termometr oraz bezpiecznik 6, 3A. W tylnej dolnej części kotła znajduje się zaślepka do dodatkowego montażu systemu automatycznego usuwania popiołu. Kocioł nie jest wyposażony w pętlę chłodzącą zabezpieczającą kocioł przed przegrzaniem, ponieważ dzięki małej ilości paliwa w palniku nie występuje ryzyko przegrzania kotła w razie przerwy w dostawie energii elektrycznej. Kocioł D80P jest wyposażony w wentylator wyciągowy z czujnikiem obrotów i czyszczenie pneumatyczne. Kocioł D80P z palnikiem ATMOS A85 oraz czyszczeniem pneumatycznym. - 5

6 Wygląd pulpitu ČERPADLO / PUMP KOTLOVÝ / OPERATING 1. Termometr 2. Wyłącznik główny 7. Bepiecznik 6, 3 A - T6, 3A/ typ H 2. Termostat regulacyjny (kotłowy) 8. Miejsce dla regulatora elektronicznego (92 x 138 mm) 3. Termostat do pompy 9. Wyłącznik automatycznego odpopielania 4. Termostat bezpieczeństwa 10. Wyłącznik palnika Opis: Termometr - sprawdza temperaturę wody na wyjściu z kotła. Główny wyłącznik - pozwala na wyłączenie całego kotła w razie potrzeby (ponownie uruchomić palnik na pelety). Termostat regulacyjny - steruje pracą palnika na pelety na podstawie temperatury wody na wyjściu z kotła. Termostat do pompy - przeznaczony do włączania pompy w obwodzie kotła (ustawić na temperaturę C). Termostat bezpieczeństwa bezpowrotny - służy jako zabezpieczenie kotła przed przegrzaniem w przypadku awarii termostatu regulacyjnego, albo jako sygnalizacja przekroczenia temperatury awaryjnej - po przekroczeniu temperatury awaryjnej należy wcisnąć. 7. Bezpiecznik (6, 3A) - zabezpieczenie układu elektronicznego palnika na pelety. 8. W miejscu dla elektronicznego regulatora układu grzewczego można zamontować dowolny regulator, który pasuje do otworu (92 x 138 mm), przykładowo: ACD01. Wstępnie przygotowana wiązka elektryczna służy do zasilania układu energią elektryczną. 9. Wyłącznik automatycznego odpopielania - służy do wyłączenia odpopielania na czas wynoszenia dodatkowego popielnika i ponownego uruchomienia systemu automatycznego odpopielania. Wyłączenie i ponowne włączenie wyłącznika (min 5 s) powoduje uaktywnienie modułu odpopielania, przez co przestanie brzmieć sygnał ostrzegawczy i uruchomi się automatyczna praca systemu odpopielania. 10. Wyłącznik palnika - służy do uruchomienia palnika oraz do jego wyłączenia (dopalenia paliwa w nim) przed czyszczeniem kotła. 6 -

7 3. Dane techniczne Typ kotła ATMOS D80P Moc kotła kw Powierzchnia grzewcza m 2 5, 2 Pojemność zasypu paliwa dm Wymiary otworu zasypowego mm 260x450 Wymagany ciąg komina Pa 25 Maks. ciśnienie robocze wody kpa 250 Masa kotła kg 695 Średnica króćca spalinowego mm 180 Wysokość kotła mm 1663 Szerokość kotła mm 684 Głębokość kotła mm 1410 Stopień ochrony części elektrycznej IP 20 Moc el. pobierana - podczas rozruchu - podczas pracy W Sprawność kotła% 91, 2 Klasa kotła 5 Klasa efektywności energetycznej A+ Temperatura spalin przy mocy znamionowej (pelety) Przepływ masowy spalin przy mocy znamionowej (pelety) Wymagane paliwo Przeciętne zużycie paliwa - peletów przy mocy znamionowej C 150 kg/s 0, 062 dobrej jakości o średnicy 6-8 mm o długości 5 do 25 mm i wartości opałowej MJ. kg -1 kg. h -1 18, 8 Objętość wody w kotle l 185 Strata hydrauliczna kotła mbar 0, 25 Minimalna objętość zbiornika buforowego l 1000 Napięcie zasilania V/Hz 230/50 Wymagana temperatura minimalna wody na powrocie w czasie pracy kotła wynosi 65 C. Wymagana temperatura robocza kotła wynosi C. - 7

8 Legenda do rysunków kotłów 1. Korpus kotła 2. Drzwiczki przestrzeni spalania. Popielnik D80P - (kod: P0050) 4. Pulpit sterowania 5. Płyta (bok) przestrzeni spalania 6. Dno przestrzeni spalania 7. Górna przestrzeń kulista - tylnia część 8. Górna przestrzeń kulista - przednia część 9. Osłona ramki 10. Wentylator z czujnikiem obrotów - wyciągowy UCJ4C82B (kod: S0148) 11. Wypełnienie drzwiczek - Sibral (kod: S0252) 12. Uszczelka drzwiczek 18 x 18 mm (kod: S0241) 13. Zamknięcie (kod: S0212) 14. Nakrętka ozdobna (kod: S0413) 15. Pokrywa otworu dla palnika - płytka + izolacja (kod: S0465) 16. Drzwiczki czyszczenia - górne 17. Turbulizator przegrody sitowej (kod: P0219) 18. Pokrywa czyszczenia kanału tylnego - górna 19. Pokrywa czyszczenia kanału tylnego - dolna 21. Termometr (kod: S0041) 22. Główny wyłącznik (kod: S0091) 23. Termostat regulacyjny (kotłowy) (kod: S0021) 24. Termostat do pompy (kod: S0023) 25. Termostat bezpieczeństwa (kod: S0068) 26. Bezpiecznik T6, 3A/ typ H 29. Wyłącznik automatycznego odpopielania oraz palnika na pelety (kod: S0098) K - Króciec czopucha L - Wylot wody z kotła M - Wlot wody do kotła N - Nasada do kurka napełniania Dane techniczne Wymiary D80P A 1663 B 1410 C 684 D 1078 E 180 G 211 H 438 CH 202 I 2 J 2 8 -

9 Rysunki kotłe D80P Schemat wentylatora wyciągowego u kotły D80P 1 - Silnik 2 - Płyta 3 - Koło wentylatora (nierdzewne) 4 - Nakrętka z gwintem lewym i podkładka 5 - Nakrętka motylkowa 6 - Śruba 7 - Uszczelka duża (2 szt. ) 8 - Uszczelka mała UWAGA - Wentylator wyciągowy jest dostarczany w zdemontowanym stanie. Należy go nałożyć na tylny kanał dymowy, dokładnie docisnąć, podłączyć do prądu i wypróbować, czy jego praca jest cicha. Wyposażenie dodatkowe dostarczane do kotła Dodatkowy popielnik do czyszczenia sita paleniskowego Szczotka stalowa z akcesoriami Pogrzebacz do czyszczenia korpusu kotła Pogrzebacz do łatwego czyszczenia komora spalania palnika na pelety Kurek napełniania Instrukcja obsługi i konserwacji 1 szt. 1 szt. - 9

10 5. Paliwo Wymagane paliwo to dobrej jakości pelety o Ø 6-8 mm, długości mm i wartości opałowej MJ. kg -1. Za dobrej jakości pelety uważane są pelety, które nie rozpadają się na wióry i zostały wyprodukowane z miękkiego drewna bez kory i innych dodatków (białe pelety). Zalecamy spalanie peletów bez dodatków biologicznych, które zmniejszają wypalanie się paliwa i zwiększają ilość popiołu. Dobrej jakości pelety drewniane - białe bez czarnych kropek (kory) Złej jakości pelety drewniane - ciemne z korą (z czarnymi kropkami) 6. Fundamenty pod kotły Typ kotła (mm) A B D80P Zalecamy wykonanie betonowego (metalowego) fundamentu pod kocioł. 10 -

11 7. Rodzaj otoczenia i sposób umieszczenia kotła w kotłowni Kotły mogą być użytkowane w pomieszczeniach AA5/AB5 zwykłego otoczenia zgodnie z normą ČSN Kotły muszą być umieszczone w kotłowni, w której jest odpowiednia ilość powietrza potrzebnego do spalania. Nie wolno umieszczać kotłów w pomieszczeniu mieszkalnym (włącznie z korytarzami). Średnica otworu, przez który wchodzi powietrze do spalania musi wynosić minimum 350 cm Komin 2 - Kanał dymowy 3 - Kocioł 4 - Palnik A Podajnik 6 - Zasobnik (1000 l) 8. Komin Podłączenie urządzenia do komina powinno nastąpić po uzyskaniu zgody właściwego przedsiębiorstwa kominiarskiego. Komin musi mieć odpowiedni ciąg, niezależnie od panujących warunków pracy. Przewód kominowy musi mieć odpowiednie wymiary, ponieważ od jego ciągu zależy spalanie, wydajność i żywotność kotła. Ciąg komina zależy od jego średnicy, wysokości i chropowatości wewnętrznej ściany. Do komina, do którego już jest podłączony kocioł, nie można podłączać innego urządzenia. rednica komina nie może być mniejsza, niż wyjście z kotła (min. 180 mm). Ciąg komina musi mieć odpowiednie wartości (patrz dane techniczne str. 7). Nie może być bardzo wysoki, aby nie zmniejszał wydajności kotła i nie przeszkadzał w jego spalaniu (nie gasił ognia). Jeśli komin ma zbyt duży ciąg, należy zainstalować do kanału dymowego ogranicznik ciągu. Wskazówki dotyczące rozmiarów i przekroju komina: 20 x 20 cm wysokość 9 m Ø 20 cm wysokość 10 m Dokładne przepisy dotyczące rozmiarów komina znajdują się w normach ČSN Wymagany ciąg komina jest wymieniony w części 3. Dane techniczne. - 11

12 9. Kanał dymowy Łącznik kominowy kotła musi być podłączony do komina. Jeśli kocioł nie może być podłączony bezpośrednio do komina, wtedy odpowiedni adapter(łącznik redukcyjny) musi być jak najkrótszy, w zależności od warunków, ale nie dłuższy niż 1 m, bez dodatkowej powierzchni grzewczej i musi być skierowny do góry wprost do komina. Przewód kominowy(łącznik) musi być wykonany z materiału odpornego na uszkodzenia i spaliny oraz musi istnieć możliwość wyczyszczenia go od środka. Łącznik nie może przechodzić przez inne urządzenia. Przekrój łącznika nie może być większy niż otwór podłączeniowy komina i nie może również byż zwężony w kierunku komina. Nie jest zalecane używanie kolan. Przejścia przewodu kominowego poprzez łatwopalne materiały określają aneksy 2 i 3 do normy ČSN nadają się zwłaszcza do urządzeń mobilnych, drewnianych domków działkowych itp. Kocioł Kotle Komín Komin 1 - Termometr spalin 2 - Rewizja do czyszczenia 3 - Klapka ogranicznika ciągu INFO - W przypadku zbyt wysokiego ciągu należy zainstalować klapkę redukcyjną /3/ lub ogranicznik ciągu, sprawdź cennik firmyatmos. Ochrona przeciwpożarowa instalacji i użytkowania urządzeń grzewczych Wypis z normy ČSN Ochrona przeciwpożarowa urządzeń i źródeł ciepła. Bezpieczne odległości W instlacjach urządzeń musi być zachowana bezpieczna odległość od materiałów budowlanych, wynosząca minimum 200 mm. Odległość ta odnosi się do kotłów oraz przewodów kominowych (łączników) usytuowanych w pobliżu materiałów latwopalnych o klasie palności B, C1 i C2 (klasy palności zostały podane w tabelce nr. 1). Bezpieczna odległość (200 mm) musi zostać podwojona jeżeli kotły lub przewody kominowe znajdują się w pobliżu materiałów o klasie palności C3 (klasy palności zostały podane w tabelce nr. Odległość ta musi również zostać podwojona jeżeli materiały nie zostały sklasyfikowane. Odległośćmożezostaćzredukowana (100 mm) jeżeli zostaną użyte panele niepalne (np. azbest) o grubości minimum 5 mm, usytuowane 25 mm od chronionego materiału. Rozmiar panelu ochronnego musi być większy niż rozmiar kotła, włączając w to przewód kominowy, z każdej strony o minimum 150 mm, a nad górną powierzchnią kotła minimum 300 mm. 12 -

13 Płyta ochronna lub zasłona musi znajdować się również na przedmiotach z materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, jeśli znajdują się bliżej niż bezpieczna odległość (np. w domkach letniskowych, ruchomych pomieszczeniach) - szczegóły w ČSN). Należy zachować bezpieczną odległość również podczas magazynowania przedmiotów w pobliżu kotłów. Jeśli kotły znajdują się na podłodze z palnych materiałów, należy na niej położyć niepalną podkładkę izolującą ciepło, która jest większa od obrysu kotła po stronie otworu zasobnika i popielnika o przynajmniej 300 mm, a z innych stron o minimum 100 mm. W roli niepalnych i izolujących ciepło podkładek można użyć wszystkich materiałów o stopniu palności A. Tab. No. 1 Klasy palności materiałów i produktów budowlanych A - niepalne B - niełatwopalne C1- trudnopalne C2- średniopalne C3- łatwopalne granit, piaskowiec, beton, cegły, płytki ceramiczne, zaprawa murarska, tynki ognioodporne, itd. akumin, izomin, heraklit, lignos, wełna bazaltowa, płyty z włókien szklanych, novodur drewno liściaste (dąb, buk), płyty pilśniowe, sklejka, sirkolit, werzalit, utwardzany papier (umakart, ecrona) drewno iglaste (sosna, modrzew, świerk), płyty wiórowe i z korka, gumowe pokrycie podłóg (Industrial, Su-per) płyty pilśniowe (Hobra, Sololak, Sololit), materiały na bazie celulozy, poliuretan, styropian, polietylen, PVC UWAGA - W okolicznościach prowadzących do możliwości wybuchu (np. wyciek gazu, klejenie linoleum, PVC, etc. ) kotły muszą zostać wyłączone. Przedmioty oraz substancje łatwopalne nie mogą się znajdować w odległości mniejszej niż bezpieczna odległość (ČSN EN). 11. Podłączenie kotłów do sieci elektrycznej Kocioł należy podłączyć do sieci elektrycznej 230 V, 50 Hz przy pomocy przewodu zasilania bez wtyczki. Przewód sieciowy jest typu M, podczas wymiany musi być zastąpiony identycznym typem przez organizację serwisową. Podłączenie kotła może wykonać wyłącznie osoba o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami danego kraju. UWAGA - w celu uniemożliwienia przypadkowej zamiany kierunku przepływu prądu kabel sieciowy nie może być wyposażony we wtyczkę. Należy wykonać stałe połączenie pomiędzy skrzynką rozdzielczą a konektorami kotła. Zalecamy regularną kontrolę stanu kabla zasilającego. Dla bezpiecznej i niezawodnej pracy kotła niedozwolona jest ingerencja w obwody zabezpieczające kocioł i ich elementy. W przypadku uszkodzenia wyposażenia elektrycznego w kotle konieczne jest jego odłączenie od instalacji elektrycznej przed wykonaniem prac serwisowych. Prace serwisowe muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. - 13

14 Podłączenie palnika do sieci: Między palnikiem a kotłem stosuje się przewód sześcio (pięcio) żyłowy, którego jeden koniec jest podłączony do palnika ze złączem 6 pinowym (element palnika) a drugi koniec jest podłączony za pomocą złącza 6 pinowego (element kotła - podłączony w obudowie) do kotła. Kocioł posiada również złącze 3 pinowe dla pompy w obiegu kotła i złącze 3 pinowe (z zaciskiem główkowym) do łatwego podłączenia i sterowania palnikiem za pomocą regulacji zewnętrznej. Złącza w stronie kapturach kotła: Złącze w prawej górnej części pokrywy kotła Złącze w prawej niższy części pokrywy kotła 1 - złącze wentylator wyciągowy - 4 pinowy (wentylator z czujnikiem obrotów UCJ4C82B) 2 - złącze do podłączenia palnika ATMOS model AC07X - (L1, L2, R, R2, N, PE) 3 - złącze kabla - czarna (L - brązowy, N - niebieski, PE - zielony/żółty) 4 - złącze do podłączenia regulacji zewnętrznej kotła (z łączonym zaciskiem główkowym) (nie odłączać - nie wyciągać) 5 - złącze dla pompy w obiegu kotła - białe (L - brązowe, N - niebieskie, PE - zielone/żółte) 6 - złącze do podłączenia kompresora czyszczenia pneumatycznego (na obu osłonach) 7 - złącze do podłączenia automatycznego odprowadzania popiołu 8 - złącze na palniku A85 do podłączenia czujnika obrotów wentylatora wyciągowego kotła 14 -

15 12. Schemat elektryczny podłączenia dla kotła D80P z wentylatorem wyciągowym, model AC07X ze złączem 6-pinowym, regulacją wentylatora wyciągowego z palnika przez moduł AD04, regulacją funkcji czyszczenia pneumatycznego poprzez regulację palnika AC07X - zaworu pneumatycznego (R), kompresora przez moduł AD02 (R2) BL-CZARNY-BLACK-SCHWARZ-ČERNÁ BR-BRĄZOWY-BROWN-BRÄUNE-HNĚDÁ BU-NIEBIESKI-BLUE-BLAU-MODRÁ R-CZERWONY-RED-ROT-ČERVENÁ GY-ZIELONO/ŻÓŁTY-GREEN/YELLOW-GRÜN/GELB-ZELENO/ŽLUTÁ W-BIAŁY-WEIS-BÍLÁ GR-SZARY-GREY-GRAU-ŠEDÁ WŁĄCZNIK SWITCH SCHALTER HL. VYPÍNAČ BEZPIECZNIK 6, 3 A FUSE 6, 3 A SICHERUNG 6, 3 A POJISTKA 6, 3 A TERMOSTAT KOTŁOWY OPERATING THERMOSTAT BETRIEB TERMOSTAT PROVOZNÍ TERMOSTAT TERMOSTAT POMPY TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA PUMP THERMOSTAT SAFETY THERMOSTAT PUMPETERMOSTAT SICHERHEITSTERMOSTAT TERMOSTAT NA ČERPADLO BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT WŁĄCZNIK PALNIKA BURNER SWITCH SCHALTER FÜR BRENER VYPÍNAČ HOŘÁKU WŁĄCZNIK AUTOMATYCZNEGO USUWANIA POPIOŁU ASHREMOVER SWITCH SCHALTER FÜR ENTASCHUNG VYPÍNAČ ODPOPELNĚNÍ A85 6 PIN ZŁĄCZE AUTOMATYCZNE USUWANIE POPIOŁU ASHREMOVER ENTASCHUNG ODPOPELNĚNÍ DODATKOWE PODŁĄCZENIE AKCESORIÓW KOTŁA N OPTION OF ACCES POINT FOR BOILER ACCESSORIES ANLAGERUNGALTERNATIVE FÜR KESSELZUBEHÖR ALTERNATIVA PŘIPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KOTLE L KONDENSATOR KOMPRESOR COMPRESSOR KOMPRESSOR KOMPRESOR ZMIANY, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE PRZY PODŁĄCZENIU REGULATORA ACD01 I PALNIKA PELLETU A85 WHEN USE ELECTRONIC REGULATION ACD01 AND PELLETBURN ER A85 MUST BE THESE CHANGES OF WIRING: BEI DER STEUERUNG DES KESSELBETRIEBES DER ELEKTRONI SCHE REGELUNG ACD01 UND PELLETBRENNER A85 MÜSSEN DIESE ÄNDERUNGEN MACHEN SEIN: PŘI ZAPOJENÍ ELEKTRONICKÉ REGULACE ACD01 A PELETOVÉH O HOŘÁKU A85 PROVEĎTE TYTO ZMĚNY: A B C D E F G H I WARIANTY REZERWOWE ( REG L, N, PE TULEJKA/FASTON 6, 3)DLA ELEKTRONICZNEJ REGULACJI VARIANTS OF RESERVOIR POINTS "REG L, N, PE" (FERRULE/ FASTON 6, 3) FOR ELECTRONIC REGULATION SPEISEKLEMMEVARIANTEN "REG L, N, PE" (ADERENDHÜLSE/FA STON 6, 3) FÜR ELEKTRONISCHE REGELUNG VARIANTY NAPÁJECÍCH SVOREK "REG L, N, PE" (DUTINKA/FASTON 6, 3) PRO ELEKTRONICKOU REGULACI REZERWOWE PODŁĄCZENIE L2 - OUT PALNIKA A85 DLA REGULATORA (ACD01) RESERVOIR POINT "L2 - OUT" OF BURNER A85 TO THE ELECTRONIC REGULATION (ACD01) SPEISEKLEMME "L2 - OUT" DER BRENNER A85 FÜ R DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG (ACD01) PŘIPOJOVACÍ SVORKA "L2 - OUT" HOŘÁKU A85 DO ELEKTRONICKÉ REGULACE (ACD01) REZERWOWE PODŁĄCZENIE L PUMP POMPY OBIEGU KOTŁA DO REGULATORA RESERVOIR POINT "L - PUMP" OF BOILERPUMP TO THE ELECTRONIC REGULATION SPEISEKLEMME "L - PUMP" DER KESSELPUMPE FÜR DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG PŘIPOJOVACÍ SVORKA "L - PUMP KOTLOVÉHO ČERPADLA DO ELEKTRONICKÉ REGULACE JEŚLI PALNIK JEST STEROWANY PRZEZ JEDNOSTKĘ ELEKTRONICZNĄ - WTYKI "PT - C" I "PT - 1" MUSZĄ ZOSTAĆ ROZŁĄCZONE WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BURNER A85 - CONNECTORS "PT - C" AND "PT - 1" MUST BE UNCONNECT DEN KONNEKTOREN "PT - C" UND "PT - 1" ABKLEMMEN BEI DER BRENNER A85 BEDIENUNG DER ELEKTRONISCHE REGELUNG KONEKTORY "PT - C" A "PT - 1" ODPOJIT PŘI OVLÁDÁNÍ KOTL OVÉHO HOŘÁK A85 ELEKTRONICKOU REGULACÍ KIEDY ACD01 STERUJE POMPĄ KOTŁA POŁĄCZENIE "TČ - Č " A "TČ - 2 " MUSI ZOSTAĆ ROZŁĄCZONE WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILER PUMP CONNECTORS "TČ - Č " AND "TČ - 2 " MUST BE UNCONNECT DEN KONNEKTOREN "TČ - Č" UND "TČ - 2" ABKLEMMEN BEI DER KESSELPUMPES EBEDIENUNG DER ELEKTRONISCHE REGELUNG KONEKTORY "TČ - Č " A "TČ - 2 " ODPOJIT PŘI OVLÁDÁNÍ KOTLOVÉHO ČERPADLA ELEKTRONICKOU REGULACÍ WEJŚCIE DLA ZEWNĘTRZNEJ REGULACJI KOTŁA ACCES POINT FOR EXTERNAL BOILERREGULATION - UG IN CONNEKTOR ANLAGERUNG FÜR EXTERN KESSELREGELUNG - KLEMME IN DEN KONEKTOR PŘIPOJOVACÍ SVORKY PRO EXTERNÍ REGULACI KOTLE - KLEMA V KONEKTORU PODŁĄCZENIE (CZARNY/CZERWONY)-NA PRZYKŁAD REZERWOWE PODŁĄCZENIE MODUŁU AD01 -SILNIK USUWANIA POPIOŁU CONNECTOR (BLACK/RED) FOR EXAME RESERVOIS POINT FOR MODUL AD01 - MOTOR OF ASHREMOVER KONNEKTOR (SCHWARZ/ROT) ZUM BEISPIEL FÜR DEN MODUL AD01 - ENTASCHUNGMOTOR KONEKTOR (ČERNO/ČERVENÝ) NAPŘÍKLAD PRO MODUL AD01 - MOTOR ODPOPELNĚNÍ OCJONALNE AKCESORIA - MODUŁ AD01 - CZASOWY MODUŁ ODPOPIELANIA POŁĄCZENIE Z SILNIKIEM ODPOPIELANIA ZA POMOCĄ PRZEWODU POMOCNICZEGO DO CZERWONO/CZARNEGO ZŁĄCZA 3P VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - MODUL AD01 - ČASOVÝ MODUL ODPOPELNÉNÍ - PROPOJENÍ S MOTOREM ODPOPELNÉNÍ POMOCNÝM VODIČEM DO ČERVENO/ČERNÉHO 3P KONEKTORU MODUŁ AD02 DO REGULACJI WENTYLATORA KOTŁA ZA POMOCĄ PALNIKA A85 MODUL AD02 K OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU KOTLE HOŘÁKEM A85-15

16 13. Obowiązujące normy ČSN EN dotyczące projektowania i montażu kotłów ČSN EN Kotły do centralnego ogrzewania na paliwa stałe ČSN Centralne ogrzewanie, projektowanie i montaż ČSN Urządzenia zabezpieczające do centralnego ogrzewania oraz ogrzewania wody użytkowej ČSN EN Projektowanie kominów i przewodów dymowych ČSN EN Kominy - Wymagania ogólne ČSN Bezpieczeństwo pożarowe lokalnych urządzeń i źródeł ciepła ČSN EN Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - część 1 ČSN EN Ogrzewanie podłogowe - System i jego części składowe - Definicje i symbole ČSN EN Ogrzewanie podłogowe - System i jego części składowe - Obliczenie mocy cieplnej ČSN EN Ogrzewanie podłogowe - System i jego części składowe - Projektowanie ČSN EN Grzejniki - Moc cieplna i metody badań Normy dla dokonania oceny zgodności i inne normy techniczne: ČSN EN ISO:2004/A1:2009, ČSN EN ISO:2004/A1:2009, ČSN EN 953+A1:2009, EN ISO 11202: 2009, EN ISO 3746:2009, ČSN ISO 1819:1993, ČSN EN ed. 2:2003 UWAGA - montaż kotła zawsze musi być wykonany zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem. Montaż kotła może być wykonany wyłącznie przez osobę, która została przeszkolona przez producenta. 14. Wybór i sposób podłączenia elementów regulacyjnych i kontrolnych Podstawowe parametry mocy kotłów dostarczanych do użytkownika zostały wyregulowane w sposób spełniający wymagania dotyczące komfortu ogrzewania oraz bezpieczeństwa pracy kotła. Układ regulacji zapewnia wymaganą temperaturę wody na wyjściu z kotła (80-90 C). Kotły posiadają wbudowany termostat do włączania pompy w obwodzie kotła. Sposób podłączenia tych elementów przedstawiono w schemacie połączeń elektrycznych. Każda pompa w systemie musi być sterowana za pośrednictwem oddzielnego termostatu, co powinno zapobiec wychładzaniu kotła na powrocie do temperatury poniżej 65 C. Ustawianie wymaganej temperatury wody ogrzewającej obiekt należy zawsze przeprowadzać przy pomocy trójdrogowego zaworu mieszającego. zawór mieszający może być sterowany ręcznie lub za pośrednictwem elektronicznego regulatora, który sprzyja bardziej komfortowej i ekonomicznej eksploatacji systemu grzewczego. Sposób podłączenia wszystkich elementów określa projektant zgodnie ze specyficznymi warunkami systemu grzewczego. Instalacja elektryczna, połączona z dodatkowym wyposażeniem kotłów przy pomocy powyższych elementów, musi zostać wykonana przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z normami ČSN EN. Podczas montażu regulatora elektronicznego ACD01 należy kierować się wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi tego regulatora. Elektryczne podłączenie regulatora do kotła należy 16 -

17 wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym zawartym w niniejszej instrukcji. Regulatora elektronicznego ACD01 nigdy nie należy wyłączać poza sezonem grzewczym (przy pomocy głównego wyłącznika na kotle)! Kocioł powinien być zawsze podłączony ze zbiornikiem wyrównawczym o pojemności 1000 l. Podczas montażu kotła zalecamy zastosowanie otwartego zbiornika rozprężnego. Można też użyć zbiornika zamkniętego, o ile pozwalają na to obowiązujące normy w danym kraju. Kocioł musi zostać zainstalowany w taki sposób, aby nawet w przypadku przerwy w dostawie prądu nie doszło do jego przegrzania i uszkodzenia. Podczas instalacji kotła należy podłożyć tylną część kotła o 10 mm w celu lepszego płukania i odpowietrzania. Do regulacji układu grzewczego zalecamy regulatory poniższych firm: a) ATMOS ACD 03 / 04 - kontrola ekwitermiczna dla kotłów na paliwo stałe b) ATMOS ACD 01 - zestaw kontrola ekwitermiczna dla kotłów na paliwo stałe c) KOMEXTHERM, Praha tel. : d) KTR, Uherský Brod tel. : Ochrona kotła przed korozją Wymaganą metodą ochrony jest podłączenie kotła w zestawieniu z układem Laddomat 22 lub zaworem termoregulacyjnym, który pozwala na utworzenie niezależnego obwodu kotłowego oraz obwodu grzewczego (obwodu pierwotnego i wtórnego) w celu zapewnienia temperatury wody na powrocie do kotła na poziomie minimum 65 C. Im wyższa temperatura wody na powrocie do kotła, tym mniej kondensacji smoły i kwasów, które uszkadzają korpus kotła. Temperatura wody na wyjściu z kotła musi się stale utrzymywać w przedziale C. Temperatura spalin (gazów spalinowych) podczas zwykłej pracy nie może spadać poniżej 110 C. Niska temperatura spalin powoduje skraplanie się smoły i kwasów, mimo że temperatura wody na wyjściu (80-90 C) oraz temperatura wody powracającej do kotła (65 C) są utrzymywane na odpowiednim poziomie. Taki stan może wystąpić np. w przypadku nieodpowiedniego ustawienia mocy palnika na pelety (mała moc) lub ogrzewanie drewnem. Dla mocy od 15 do 100 kw w celu utrzymania minimalnej temperatury wody na powrocie do kotła (65-75 C) można również zastosować trójdrogowy zawór mieszający z serwonapędem i regulatorem elektronicznym (np. ACD01, ACD03, ACD04). UWAGA - zalecamy podłączenie kotłów D80P zawsze w układzie ze zbiornikiem buforowym o pojemności przynajmniej 1000 l. - 17

18 16. Właściwe podłączenie kotła D80P ze zbiornikiem wyrównawczym i wodą obiegową kotła sterowaną za pomocą regulacji ACD01 SDW10/20 AF VF1 ACD 01 MAX. 60 C bojler CWU DHW boiler SF zawór valve SLP zawór valve MKP pomieszczenia mieszkalne habitable rooms filtr filter pompa / pump manometr, zawór nadmiarowy, zawór odpowietrzający pressure gauge, safety valve, deaerator zawór odpowietrzający deaerator M M2 zawór valve zawór mieszający mixing valve zawór valve zawór valve PF Tv (R2 AD02) A85 A85 (R) ATMOS C zbiornik rozprężny ciśnieniowy pressure expansion vessel filtr zawór filter valve Ts zbiornik buforowy buffer tank 1000 l zawór valve Laddomat 22 filtr zawór filter valve zawór termostatyczny thermoregulatory valve (parametr: S6 = 16, S14 = 15, S15 = 2) 17. Właściwe podłączenie kotła D80P ze zbiornikiem wyrównawczym i wodą obiegową kotła sterowaną za pomocą regulacji ACD01 SDW10/20 Max. 60 C SF VF2 AF ACD 01 bojler CWU DHW boiler SLP MKP2 pomieszczenia mieszkalne habitable rooms filtr filter pompa pump manometr, zawór nadmiarowy, zawór odpowietrzający pressure gauge, safety valve, deaerator M M2 zawór valve zawór mieszający mixing valve WF zawór valve zawór valve PF = TV (R2 AD02) A85 A85 A45 ATMOS zbiornik rozprężny ciśnieniowy pressure expansion vessel pompa pump DKP filtr zawór filter valve zbiornik buforowy buffer tank 1000 l KSPF = TS (R) VF1 M M1 zawór mieszający mixing valve (parametr: S6 = 16, S14 = 15, S15 = 1) 18 -

19 18. Laddomat 22 Pompă Èerpadlo WILO Yonos Para - 7, 5 Teplomìr Termometr Zawór kulowy Teplomìr Termometr Termostatyczną) (termoregulacja) Termometr Teplomìr Laddomat 22 zastępuje typowe podłączenie składające się różnych elementów. Składa się z żeliwnej obudowy, zaworu termoregulacyjnego, pompy, klapy zwrotnej, zaworów kulowych i termometru. Gdy temperatura wody w kotle wynosi 78 C zawór termoregulacyjny otwiera dopływ wody ze zbiornika. Podłączenie z Laddomatem 22 jest o wiele prostsze w montażu i dlatego je zalecamy. Razem z Laddomatem 22 może być dostarczana dodatkowa wkładka termostatyczną na temperaturę 72 C. Należy ją zastosować dla kotłów o mocy powyżej 32 kw. Zawór kulowy Klapa zwrotna Zawór kulowy DANE TECHNICZNE Maks. ciśnienie robocze 0, 25 MPa Nadciśnienie obliczeniowe 0, 25 MPa Nadciśnienie próbne 0, 33 MPa Maks. temperatura robocza 100 C 19. Zawór termoregulacyjny Zawór termoregulacyjny typ TV 60 C (65/70/72/77 C) stosuje się do kotłów opalanych paliwem stałym. Gdy temperatura wody w kotle jest większa niż + 60 C (65 C), otwiera się zawór termoregulacyjny, a do obwodu kotła (3->1) zostaje wpuszczona ciecz z obiegu budynku (2). Dopływy 1 i 3 są ciągle otwarte. W ten sposób regulowana jest minimalna temperatura wody powrotnej do kotła. Zawór termoregulacyjny można nastawić na wyższą temperaturę (np. 72 C). Zalecana wielkość zaworu termoregulacyjnego TV 60 C (65/70/72/77 C) Dla kotłów: D80P... DN40, DN50-19

20 20. Przepisy eksploatacyjne Przygotowanie kotłów do pracy Przed pierwszym uruchomieniem kotła należy upewnić się, czy układ został napełniony wodą i odpowietrzony. Aby kocioł działał niezawodnie i bezpiecznie, należy obsługiwać go zgodnie ze wskazówkami wymienionymi w niniejszej instrukcji. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe. Pierwsze uruchomienie kotła należy przeprowadzić kierując się niniejszą procedurą oraz wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi dołączonej do palnika na pelety. Czynność ta może być wykonana przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach. Przed przystąpieniem do palenia peletami należy wykonać kilka czynności. Sprawdzić wszystkie pokrywy i drzwiczki pod kątem ich dokładnego zamknięcia. Sprawdzić, czy palnik wraz z uszczelką jest należycie dokręcony do kotła, a także czy ogranicznik łącznika krańcowego znajduje się na swoim miejscu. Następnie sprawdzić wąż między palnikiem a przenośnikiem - powinien być naprężony i odpowiednio pochylony, tak aby pelety mogły swobodnie wpadać do palnika. Nie wolno dopuścić do ich gromadzenia w wężu! Kąt przenośnika ślimakowego powinien wynosić maksymalnie 45, w przeciwnym przypadku kocioł może nie osiągać mocy znamionowej. Jeżeli wszystko jest w porządku, należy pobrać pelety do przenośnika. W przypadku palnika ATMOS A85 przewód zasilania przenośnika podłączamy do zwykłego gniazdka 230V/50Hz. Kiedy pelety zaczną spadać z przenośnika, podłączamy przewód zasilania przenośnika z powrotem do gniazdka, tak jak podczas zwykłej pracy. Włączamy główny wyłącznik (zielony), wyłącznik palnika na pelety oraz wyłącznik automatycznego odpopielania (o ile zostało zamontowane). Regulację spalania palnika należy przeprowadzić przy pomocy analizatora spalin w punkcie pomiarowym (otworze) czopucha między kotłem a kominem. Palnik należy regulować zawsze w stanie stabilizowanym, czyli po upływie mniej więcej minut od momentu zapalenia paliwa. W przypadku gdy w danym momencie nie mamy do dyspozycji analizatora spalin, palnik na pelety możemy, wyregulować zgrubnie na oko. Ilość paliwa oraz ilość powietrza do spalania należy ustawić w taki sposób, aby płomień kończył na przedniej stronie przestrzeni kulistej, która znajduje się w górnej części komory spalania. Oznacza to, że w przypadku kotła D80P płomienie wypełniają całą przestrzeń komory spalania. Jednak nie może dochodzić do tego, by płomienie pełzały po przestrzeni nad przestrzenią kulistą. W takim przypadku należy dodać powietrza do spalania (otworzyć przepustnicę wentylatora, podwyższyć obroty wentylatora - S3) lub zmniejszyć ilość paliwa. UWAGA - Powyższa procedura regulacyjna nie zastępuje regulacji przy pomocy analizatora spalin wykonanej przez przeszkolonego pracownika. Zmiany ustawień parametrów kotła i palnika może wykonać wyłącznie osoba o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz normami ČSN EN Palnik A85 zainstalowany w kotle. Wentylator palnika z przepustnicą powietrza. Otwarcie przepustnicy powietrza powoduje skrócenie długości płomienia.

21 Ustawienie wymaganej mocy i jakości spalania: Ustawienia wymaganej mocy należy dokonać, ustawiając parametry T4 i T6 Na wartość mocy użytecznej wpływa również średnica pelet i kąt podajnika. Dlatego trzeba wiedzieć, że, jeśli po wyregulowaniu palnika zmienimy kąt podajnika lub średnicę pelet, powinniśmy ponownie wyregulować palnik. Ustawienia jakości spalania należy dokonać na klapie powietrznej wentylatora w taki sposób, aby płomień kończył się na przedniej stronie przestrzeni kulistej, która znajduje się w górnej części komory spalania. Dokładnego wyregulowania spalania należy dokonywać dopiero po minutach ciągłej pracy, najlepiej za pomocą analizatora spalin. Zalecamy wyregulowanie palnika w taki sposób, żeby nadmiar O 2 spalinach mieścił się w zakresie od 7 do 10% a średnia ilość CO nie przekraczała 250 mg/m 3. Temperatura spalin podczas pracy nie może opaść poniżej 110 C a zarazem przekroczyć 250 C. INFO - Pomimo to, że palnik został wyposażony w wiele funkcji (parametrów), chodzi w zasadzie jedynie o ustawienie tych podstawowych określających moc palnika - T4, T6 i jakość spalania obroty wentylatora S3, otwarcie klapy powietrznej. Zalecane orientacyjne ustawienie palnika z zastosowaniem podajników DRA50-1. 7, 2. 5, 4 i 5 m dla mocy, pelet o średnicy 6 mm oraz kąta podajnika 45: Moc kotła Parametr T1 Parametr T4 Parametr T6 Parametr S3 Otwarcie klapki powietrznej palnika dla kotła z wentylatorem wyciągowym kw 85 s 5 s 12 s 30% 47 mm kw 85 s 8, 3 s 12 s 47% 67 mm UWAGA - Parametr T4 nie może nigdy zostać ustawiony na wartość większą niż 9 s. INFO - Jeżeli w kotłowni brakuje miejsca, można dowolnie skrócić długość podajnika (ślimaka) lub jego nogi z zachowaniem kąta poniżej 45. Minimalna długość węża pomiędzy palnikiem a podajnikiem powinna wynosić ponad 20 cm. Długość maksymalna węża nie powinna przekroczyć 1 m. - 21

22 Zależność temperatury spalin od mocy kotła (palnika) podczas palenia peletami Temperatura Teplota spalin ( C) ( C) Moc Výkon (kw) Chodzi o zależność liniową przy stanie stacjonarnym oraz przy wyczyszczonym kotle. 21. Osadzenie kształtek w palenisku Palnik po prawej stronie Palnik po lewej stronie UWAGA - nie zapomnij włożyć ceramicznej kształtki do komory kotła. Kształtka powinna znajdywać się zawsze na przeciwległej stronie palnika. Na kształtce ceramicznej wygasa płomień, kształtka również chroni przeciwległą cześć kotła przed przegrzaniem i uszkodzeniem. 22 -

23 22. Podłączenie palnika A85 do kotła D80P 1 - palnik na pelety ATMOS A85 3-2x śruba M sznur uszczelniający 18 x 32 mm - bardzo duży (kod: S0152) 4-2x nakrętka ozdobna M10 UWAGA - Dla palnik A85 używamy standardowe przenośniki DRA50-1, 7 m, 2, 5 m, 4 m, 5 m 23. Układ kotła z zewnętrznym zasobnikiem i przenośnikiem 1 - kocioł ATMOS D80P 4 - zasobnik na pelety (1000 l) 2 - palnik na pelety ATMOS A noga przenośnika 3 - przenośnik ATMOS DRA50-2, 5 m 6 - drzwiczki wyczystne - 23

24 24. Przestrzeń kotłowni ze zbiornikiem materiałowym 5, 5-7, 9 m 3 i długim podajnikiem Opis: Kotłownia z zewnętrznym materiałowym zbiornikiem paliwa stojącym obok kotła lub w sąsiednim pomieszczeniu z bezpośrednim dawkowaniem paliwa za pomocą długiego podajnika. Zbiornik materiałowy o pojemności 5, 5-7, 9 m 3, do którego można włożyć kg pelet według typu, dzięki swoim rozmiarom umożliwia uzupełnianie paliwa tylko trzy lub czterokrotnie w sezonie. Uzupełnianie wykonujemy z cysterny lub w skrajnych przypadkach z worków o wadzę 15 kg. W górnej części zbiornika materiałowego znajdują się dwa otwory do uzupełniania peletów z cysterny. Materiał zbiornika materiałowego zapobiega przedostawaniu się większej ilości wilgoci do paliwa i można go łatwo przystosować na życzenie klienta. 5, 5-7, 9 m 3 Wszystkie ściany zbiornika zmierzają w kierunku najniższego punktu, uniwersalnej sondy, z której pelety są nabierane przez podajnik ślimakowy o długości 1. 5, 4 lub 5 m. Zestawienie części: 1 - Kocioł 2 - Palnik na pelety 3 - Doprowadzenie pelet 4 - Podajnik 5 - Uniwersalne naczynie z sondą zbiorczą pod zbiornik materiałowy (H0510) 6 - Zbiornik materiałowy (5, 5-7, 9 m 3) 7 - Otwory do uzupełniania peletów 24 -

25 25. Kotłownia z dużym wbudowanym zasobnikiem na pelety Kotłownia z wbudowanym zasobnikiem o pojemności np. 5 m 3, w którym można pomieścić pelety o masie 3250 kg. W tym zastosowaniu należy korzystać z przenośnika o długości 2 m (2, 5 m). W celu zapewnienia łatwego dostępu do zasobnika wykonano otwór segmentowy, który można dopasować do poziomu peletów w zasobniku. Otwór ten pozwala również na oczyszczenie zasobnika z pyłu i zanieczyszczeń, co należy robić raz w roku. W górnej części zasobnika znajdują się dwa otwory do uzupełniania peletów z cysterny. Ich rozmiary różnią się w zależności od dostawcy peletów. W celu zapewnienia optymalnego zsypywania peletów ściany wewnętrzne w zasobniku muszą być pochyłe pod kątem co najmniej 45. Wszystkie ściany należy skierować w najniższy punkt zasobnika, z którego pelety są pobierane przez przenośnik ślimakowy. UWAGA - W sytuacji, gdy pelety będą pobierane do zasobnika w kotłowni bezpośrednio z cysterny, należy przestrzegać kilka zasad w celu zapobieżenia ich rozkruszenia podczas transportu pneumatycznego. Przede wszystkim należy zapobiec bezpośredniemu obijaniu się peletów o twardą ścianę zasobnika. Pelety powinny wpadać na plandekę zawieszoną pod sufitem w środku zasobnika. To zapewnia równomierne napełnianie zasobnika i zapobiega ich kruszeniu na drobne pelety i pył. Informacje na temat kolejnych możliwości i warunków napełniania peletów można uzyskać u dostawców peletów. - 25

26 26. Czyszczenie kotłów i usuwanie popiołu Czyszczenie palnika a kotła należy przeprowadzać regularnie i dokładnie raz na 1 do 30 dni w zależności od jakości peletów i ustawień mocy. Drobny pył oraz zanieczyszczenia osadzone w komorze spalania palnika i kotła w sposób istotny skracają żywotność i zmniejszają moc. Dlatego palnik na pelety ATMOS A85 został podstawowo wyposażony w czyszczenie pneumatyczne, które po każdym wygaśnięciu lub w regularnych odstępach czasowych czyści komorę spalania palnika (ustawienie fabryczne 4 godziny - parametr S42, S43). Dzięki czyszczeniu pneumatycznemu wystarczy sprawdzić, ewentualnie wyczyścić komorę spalania palnika raz na 14 dni - miesiąc. Palnik A85 z kompresorem do czyszczenia pneumatycznego Wyjmowana komora spalania z otworami dolotu powietrza - należy regularnie czyścić Kocioł jest podstawowo dostarczany z popielnikiem, który należy regularnie opróżniać, raz na 3-14 dni w zależności od jakości pelet i natężenia ogrzewania. Popielnik można zastąpić przez odpopielanie automatyczne, które w regularnych odstępach czasowych za pomocą podajnika ślimakowego opróżnia popiół z dolnej komory pod palnikiem do popielnika dodatkowego Wyciągnięcie i wyniesienie popielnika Kocioł z odpopielaniem automatycznym i dodatkowym popielnikiem

27 Czyszczenie kotła Regularne czyszczenie kotła należy przeprowadzać po wcześniejszym całkowitym dopaleniu się paliwa w palniku (wyłączeniu wyłącznika palnika /20/). Otwieramy drzwiczki czyszczenia od wymiennika z sitem paleniskowym. Założyć popielnik dodatkowy na drzwiczki od komory spalania i wyczyścić sito spalania ruchem spowalniaczy, które znajdują się w sicie spalania. W przypadku większego zanieczyszczenia należy wyczyścić sito szczotką. Dokonywać raz na 7-30 dni według stopnia zanieczyszczenia. Ilustracja czyszczenia sita paleniskowego kotła włożonym spowalniaczem Ilustracja czyszczenia sita paleniskowego szczotką Następnie należy zdjąć dodatkowy popielnik, otworzyć drzwiczki komory spalania i zmieść popiół do dolnego popielniku. Co najmniej dwa razy do roku należy sprawdzić, ewentualnie omieść zwierzchnią ceramikę znajdującą się w przestrzeni spalania. (Uwaga - kruche). Zgarnięcie popiołu na dół (do popielnika) Czyszczenie górnej przestrzeni ceramicznej spalania - czapy - 27

28 W przypadku kotła D80P należy co najmniej raz w roku wyczyścić wirnik wentylatora wyciągowego znajdującego się na silniku w tylniej części kotła, pamiętając jednocześnie o wyczyszczeniu tylnego kanału dymowego wraz z bocznymi pokrywkami dołączonym pogrzebaczem lub szczotką. Na końcu należy zdemontować popielnik i wynieść popiół, przestrzegając wszystkich przepisów ppoż. Częstotliwość czyszczenia i wybierania popiołu jest zależna od jakości paliwa, intensywności ogrzewania, ciągu komina i innych okoliczności. Na koniec składamy wszystko do stanu pierwotnego. Co najmniej raz w roku palnik wyjmujemy i czyścimy go kompletnie, zob. instrukcja do palnika. Oczyszczanie koła obiegowego wentylatora spalinowego Przykładowe czyszczenie kanału dymowego. Przeprowadzamy po wyczyszczeniu przegrody sitowej powyżej komorze spalania kotła Ilustracja czyszczenia kanału dymowego w tylnej części kotła Wyjęcie palnika z kotła przy corocznej konserwacji i czyszczeniu 28 -

29 Czyszczenie pneumatyczne palnika Pneumatyczne czyszczenie palnika na pelety stanowi akcesoria przeznaczone do optymalnego czyszczenia komory spalania palnika ATMOS A85 przy spalaniu drewnianych pelet niższej jakości tworzących spieki. Oznacza to spalanie drewnianych pelet zawierających więcej kory i zanieczyszczeń. UWAGA - Urządzenie nie rozwiązuje i nie pomaga w spalaniu pelet roślinnych, zbóż, innych odpadów biologicznych zprasowanych w pelety oraz pelet drewnianych zawierających więcej w/w materiałów. Czyszczenie pneumatyczne palnika jest bardzo szybkie, skuteczne i niezawodne INFO - Czyszczenie pneumatyczne nie może zastąpić regularnej kontroli i konieczności czyszczenia palnika kotła, które trzeba wykonywać w regularnych odstępach czasowych w zależności od jakości pelet. Odstępy czasowe pomiędzy kontrolami oraz czyszczeniem komory spalania należy wywnioskować z obserwacji, uwzględniając ilość domieszek i zanieczyszczeń w peletach mogących spowodować zarastanie otworów (dziurek) doprowadzających powietrze do spalania w komorze spalania. Czyszczenie komory spalania odbywa się według precyzyjnie ustawionego programu w elektronice palnika ATMOS A85. Jego częstotliwość musi zawsze odpowiadać jakości spalanych pelet. Czym gorsza jakość pelet, tym częściej trzeba z komory usuwać spieki. INFO - Spieczony popiół broni w dostępie powietrza do spalania do pelet, które w wyniku tego nie mogą się odpowiednio spalić w komorze spalania w wymaganym czasie. Powoduje to przepełnienie komory spalania palnika i zapchanie doprowadzenia pelet pomiędzy palnikiem a podajnikiem. W przypadku wysokiej jakości drewnianych pelet wyprodukowanych z miękkiego drewna bez kory i innych domieszek tzw. białych pelet nie powstaje spiek, takie spalanie więc nie wymaga czyszczenia pneumatycznego. Jeżeli jest ono zainstalowane w palniku, oszczędza nam czas, ułatwia pracę, zapewnia stabilną jakość spalania i wynikającą z tego niezawodność. UWAGA - tuż przed uruchomieniem czyszczenia pneumatycznego należy sprawdzić wszystkie połączenia i upewnić się, że wszystko jest podłączone i zabezpieczone zgodnie z instrukcją obsługi. Ustawienia fabryczne parametrów parametr Т5 - czas dobiegu wentylatora po poleceniu STOP - dla optymalnego dopalenia się pelet w komorze spalania. (25 min) parametr S6 - określa funkcję pierwszej rezerwy R - wyjścia dodatkowego Pierwszej rezerwy R używa się najczęściej do sterowania wentylatorem wyciągowym kotła (S6 = 4), ale w tym przypadku jest ona używana do sterowania zaworem elektrycznym wpuszczającym sprężone powietrze do komory spalania palnika. Należy ustawić S6 = 16-29

30 parametr S14 - określa funkcję drugiej rezerwy R2 - wyjścia dodatkowego. Drugiej rezerwy R2 używa się najczęściej do sterowania pompą w obiegu kotła (S14 = 13), ale w tym przypadku jest ona używana do sterowania kompresorem przez moduł AD02 lub AD03. Należy ustawić S14 = 15 Po aktywowaniu funkcji trzeba ustawić konkretne czasy i liczby cykli roboczych, po których dojdzie do automatycznego wyczyszczenia palnika. Wartości w nawiasach to ustawienia fabryczne! parametr S41 - to funkcja do automatycznego czyszczenia palnika sprężonym powietrzem po upływie określonej liczby cykli roboczych (wygaśnięcia). Funkcja przewiduje korzystanie z obu wyjść rezerwowych (S6 = 16, S14 = 15) - funkcja niestandardowa (11) a) S41 = 1-9 funkcja, według której czyszczenie palnika zostanie wykonane tyko raz po wykonaniu określonej liczby cykli roboczych (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - liczba cykli) b) S41 = funkcja, według której czyszczenie palnika zostanie wykonane dwukrotnie po wykonaniu określonej liczby cykli roboczych (11 = 1, 12 = 2, 13 = 3, 14 = 4, 15 = 5, 16 = 6, 17 = 7, 18 = 8, 19 = 9 - liczba cykli) Jeżeli parametr S41 = 0 lub 10, funkcja jest wyłączona. parametr S42 - to funkcja do automatycznego czyszczenia palnika sprężonym powietrzem po upływie określonego czasu pracy. Po następnym zakończeniu cyklu roboczego zostanie wyczyszczona dysza palnika. Funkcja przewiduje korzystanie z obu wyjść rezerwowych (S6 = 16, S14 = 15) (4 godziny) Po upływie czasu S42 palnik wygaśnie i zostanie wyczyszczony, podczas czyszczenia na wyświetlaczu pojawi się napis AUTO STOP. Ustawiona wartość stanowi rzeczywisty czas w godzinach. parametr S43 - to funkcja do automatycznego czyszczenia palnika sprężonym powietrzem po upływie określonego czasu pracy. Po upływie ustawionego czasu palnik zostanie natychmiast wygaszony, wyczyszczony i ponownie uruchomiony - jeżeli trzeba wyczyścić palnik a wszystkie warunki STARTu zostały spełnione. (bez względu na parametr S41 i S42). Funkcja przewiduje korzystanie z obu wyjść rezerwowych (S6 = 16, S14 = 15) (4 godziny) Ustawiona wartość stanowi rzeczywisty czas w godzinach. parametr S44 - to funkcja do automatycznego czyszczenia palnika sprężonym powietrzem, w tym parametrze należy ustawić czas pracy kompresora tak, aby została przygotowana wystarczająca ilość sprężonego powietrza (ciśnienie, funkcja S6 = 16) (3 min) Ustawiona wartość stanowi rzeczywisty czas w minutach. parametr S45 - to funkcja zaworu elektrycznego do automatycznego czyszczenia palnika sprężonym powietrzem, w tym parametrze należy ustawić czas otwarcia zaworu elektrycznego tak, aby komora spalania palnika została doskonale wyczyszczona (funkcja S14 = 15) (2 s) Ustawiona wartość stanowi rzeczywisty czas w sekundach. Należy nigdy nie ustawiać wartości mniejszej niż 1 s. 30 -

31 parametr S58 - określa ilość sprężonego powietrza do pierwszego wstępnego oczyszczania palnika, w przypadku posiadania zainstalowanego pneumatycznego oczyszczania palnika. Chodzi o czas, podczas którego dojdzie do częściowego napompowania odpowietrznika kompresora do oczyszczania wstępnego palnika (10 s) - standardowy, nie zmieniać INFO - palnik na pelety A85 dokonuje trzykrotnego czyszczenia wstępnego komory spalania palnika, określonego przez parametry S58, S59, S60. W żadnym przypadku nie należy zmieniać tych parametrów. Zalecane ustawienia parametrów w zależności od jakości pelet Typ i jakość pelet T5 S6 S14 S41 S42 S43 S44 S45 Wysokiej jakości białe pelety bez kory, które nie tworzą żadnego spieku Drewniane pelety z małą ilością kory, przypadku których spiek powstaje w ciągu ok. tygodnia Drewniane pelety z dużą ilością kory, w przypadku których trzeba raz dziennie usunąć spiek Drewniane pelety najgorszej jakości, w przypadku których powstanie wysoki spiek w ciągu dwóch - trzech godzin Ustawienia fabryczne Ustawienie czyszczenia pneumatycznego palnika przy użyciu tygodniowego zegara włączającego Przy podłączeniu czyszczenia pneumatycznego palnika z oryginalnym lub innym kompresorem (powietrznik maksymalnie 24 l) należy ustawić S58 = 10 s. Przy podłączeniu do centralnej instalacji sprężonego powietrza z zaworem redukcyjnym i powietrznikiem maksymalnie 15 l należy ustawić S58 = 1 s. INFO - Optymalne ciśnienie, za pomocą którego palnik powinien być czyszczony, należy wywnioskować z obserwacji. Na kompresorze, który jest dostarczany w ramach kompletu, jest ustawione ciśnienie 4-5 bar ( kpa). Po podłączeniu własnego kompresora lub po podłączeniu do centralnej instalacji powietrza sprężonego należy ustawić ciśnienie wyjściowe na 4 bary (400 kpa). INFO - Czyszczenie pneumatyczne palnika znacznie przedłuża okresy pomiędzy poszczególnymi czyszczeniami komory spalania palnika i obniża zanieczyszczenie wymienników cieplnych (sit paleniskowych) kotła. Mimo to jednak należy przewidywać regularne kontrole kotła i ewentualne czyszczenie palnika. - 31

32 PE Instrukcja obsługi Automatyczne wysypywanie popiołu z korpusu kotła Każdy kocioł na pelety można w charakterze akcesoriów wyposażyć w automatyczne odprowadzanie popiołu z korpusu kotła do dodatkowego popielniku, który wystarczy opróżnić raz na 7-45 dni, w zależności od jakości pelet i natężenia palenia. To automatyczne urządzenie za pomocą podajnika ślimakowego wysypuje popiół z komory pod palnikiem w regularnych odstępach czasowych dwa razy dziennie przez pięć minut, lub według innego ustawienia w module odpopielania, który został zainstalowany pod osłoną kotła. Wyłączając i włączając wyłącznik automatycznego odpopielania na kotle, można kiedykolwiek powtórzyć cykl. W przypadku zupełnego napełnienia dodatkowego popielnika urządzenie odpopielające (ślimak) zostanie automatycznie zatrzymane a moduł odpopielania zacznie wydawać sygnał dźwiękowy. Ponownego uruchomienia należy dokonać po wyczyszczeniu (wyniesieniu) zewnętrznego popielnika, wyłączając i włączając wyłącznik na kotle na 5-10 sekund. Ustawienie modułu odpopielania AD01 UWAGA - urządzenie odpopielające i popielnik do kotłów D80P nie jest taki sam jak popielniki do pozostałych kotłów DxxP, jest sprzedawany oddzielnie i pod innym kodem (większa średnica ślimaka). Odpopielanie jest dostarczane z popielnikiem o pojemności 67 lub 135 l. Moduł znajduje się pod odsłoną kotła. Ustawienie fabryczne odpowiada zastosowanej 15 W skrzynce biegów. Automatyczne urządzenie odpopielające nie wymaga żadnej nadzwyczajnej obsługi, należy jedynie w regularnych odstępach czasowych opróżniać dodatkowy popielnik. Popielnik dodatkowy wraz z pokrywą zostały zamocowane za pomocą dwóch klipsów zabezpieczających z zabezpieczeniem, które podczas pracy kotła muszą być prawidłowo zaciśnięte w taki sposób, żeby nie mogło dojść do ich poluzowania i wypchnięcia popiołu do kotłowni. Podczas instalacji urządzenia należy stosować się do załączonej instrukcji. Modul AD01 N L 230V 1234 SW h h h h h min min 1=ON 0=OFF TIME STOP TIME RUN 230V IP20 SN: SW2 0 I[mA] IMAX * * SPG 15W SW2 I[mA] IMAX A** B C D E F ** SPG 25W SW1 SW2 ON F A B C D E L N PE MOTOR Otwarty moduł AD01 do ustawienia Tabela ustawień modułu sygnalizacyjnego AD

33 UWAGA - automatyczne odpopielanie nie nadaje się dla pelet z domieszkami biologicznymi (siano, słoma, zboża, itd. ), z których tworzą się duże twarde spieki mogące zablokować ślimaka automatycznego odpopielania. W takim przypadku należy zastąpić odpopielanie automatyczne klasycznym popielnikiem. 28. Konserwacja układu grzewczego włącznie z kotłami Co najmniej raz na 14 dni sprawdzamy i ewentualnie uzupełniamy wodę w systemie grzewczym. W przypadku nie korzystania z kotła w okresie zimowym występuje ryzyko zamarznięcia wody w instalacji grzewczej. Dlatego też wodę lepiej spuścić z instalacji lub napełnić płynem niezamarzającym. Inaczej wodę spuszczamy tylko w nieuniknionych przypadkach i możliwie na jak najkrócej. Po zakończeniu okresu grzewczego kocioł należy starannie wyczyścić, a uszkodzone części wymienić. Wymiany części nie odkładać na ostatnią chwilę, kocioł należy przygotować do sezonu grzewczego już wiosną. 29. Obsługa i dozór Osoba obsługująca kocioł zawsze musi kierować się wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji. Ingerencje w kocioł, które mogłyby stwarzać ryzyko dla zdrowia osoby obsługującej lub współlokatorów, są niedopuszczalne. Kocioł może być obsługiwany przez osobę, która skończyła 18 lat i zapoznała się instrukcją i sposobem pracy urządzenia zgodnie z wymaganiami 14 rozporządzenia nr 24/1984 Dz. U. RCz. Niedopuszczalne jest pozostawienie dzieci bez opieki w pobliżu pracującego kotła. Podczas eksploatacji kotła na paliwa stałe zabrania się stosowania palnych cieczy do rozpalania. Nie wolno również w jakikolwiek sposób zwiększać mocy nominalnej pracującego urządzenia (przegrzewanie). Na kocioł oraz w pobliżu otworów zasypowych i popielników nie wolno odkładać palnych przedmiotów, popiół należy umieszczać w niepalnych pojemnikach zamykanych pokrywą. Podczas manipulacji z popiołem należy korzystać ze środków ochronnych (rękawic, odsłony przeciwkurzowe). Kocioł musi znajdować się pod dorywczą kontrolą osoby obsługującej. Użytkownik może wykonywać tylko naprawy polegające na prostej wymianie dostarczonej części zamiennej (np. sznura uszczelniającego itp. ). Podczas eksploatacji należy zwracać na szczelność drzwiczek i otworów wyczystnych, dokładnie je dokręcając. Użytkownikowi nie wolno ingerować w konstrukcję i instalację elektryczną kotła. W celu zapewnienia drożności wszystkich przewodów spalinowych kocioł zawsze powinien być starannie i odpowiednio wcześnie wyczyszczony. Wyczystne zawsze muszą być dokładnie zamknięte. UWAGA - Należy przestrzegać przepisów ppoż. i mieć w zasięgu ręki odpowiednią gaśnicę. w przypadku jakiegokolwiek niestandardowego zachowania należy zatrzymać kocioł i przywołać serwis. - 33

1 INSTRUKCJA ORYGINALNA 2017 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWARKI

2 Przed przystąpieniem do eksploatacji niniejszego urządzenia przeczytaj całą instrukcję ze zrozumieniem i zachowaj ją do przyszłego użytku SPIS TREŚCI 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, OPIS SYMBOLI PRZEZNACZENIE OPIS URZĄDZENIA... 7 A. Welder Fantasy MAGIC MIG B. Welder Fantasy MAGIC MIG 200, C. Welder Fantasy MAGIC MIG 200, 250 INVERTER D. Welder Fantasy MAGIC MIG 350T, 500T INVERTER DANE TECHNICZNE... 8 A. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY:... 9 B. OPIS PANELU PRZEDNIEGO Welder Fantasy MAGIC MIG Welder Fantasy MAGIC MIG 200, Welder Fantasy MAGIC MIG 200, 250 INVERTER Welder Fantasy MAGIC MIG 350T, 500T z wydzielonym podajnikiem C. MONTAŻ SZPULI Z DRUTEM SPAWALNICZYM D. INSTALACJA BUTLI Z GAZEM OSŁONOWYM PROCES SPAWANIA MIG/MAG BIEGUNOWOŚĆ SPAWANIA OBSŁUGA BIEŻĄCA URZĄDZENIA A. WARUNKI PRACY B. BEZPIECZEŃSTWO PRACY C. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI D. KONSERWACJA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SCHEMAT ELEKTRYCZNY EKOLOGIA DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Strona 2 z 25

3 WYKAZ ILUSTRACJI Rys 1. MAGIC MIG 195 panel przedni Rys 2. MAGIC MIG 200 i 250 panel przedni Rys 3. MAGIC MIG 200 INVERTER panel przedni Rys 4. MAGIC MIG 250 INVERTER panel przedni Rys 5. MAGIC MIG 350T i 500T INVERTER z wydzielonym podajnikiem - panel przedni Rys 6. Kierunek obrotu szpuli z drutem spawalniczym Rys 7. Budowa podajnika drutu spawalniczego typu 4R Rys 8. Schemat podłączenia butli z gazem osłonowym Rys 9. Spawanie MIG/MAG - schemat Rys 10. Schemat elektryczny WYKAZ TABEL Tabela 1. Dane techniczne... 8 Tabela 2. Biegunowość spawania dla poszczególnych metod Tabela 3. Rozwiązywanie problemów Klauzula: Mimo dołożenia wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej instrukcji były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, firma FACHOWIEC F. H. W. Zenon Świętek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub przeoczenia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów technicznych opisanych produktów w dowolnym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia. Strona 3 z 25

4 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, OPIS SYMBOLI Należy bezwzględnie zapoznać się z poniższymi oznaczeniami oraz zasadami bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia i życia własnego oraz innych osób. Przeczytaj instrukcję przed uruchomieniem urządzenia. Używaj wyłącznie oryginalnego wyposażenia dostarczonego przez producenta. Niektóre podzespoły mogą eksplodować. Zawsze używaj osłony twarzy oraz odzieży ochronnej z długimi rękawami. Napięcie statyczne może uszkodzić podzespoły elektroniczne. Używaj atestowanych osłon twarzy oraz tarcz spawalniczych. Zawsze używaj odzieży ochronnej przeznaczonej dla spawaczy. Odpryski metalu mogą uszkodzić oczy. Zawsze korzystaj z okularów ochronnych. Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć. Nie dotykaj podzespołów elektryczny gdy urządzenie podłączone jest do zasilania. Używaj suchych i kompletnych rękawic ochronnych i odzieży ochronnej. Gazy i opary mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Podczas procesu spawania wydobywają się gazy i opary spawalnicze. Wdychanie tych substancji może być niebezpieczne dla zdrowia. Ochrona wzroku filtrami spawalniczymi. W zależności od stosowanego natężenia prądu, używaj tarcz ochronnych z odpowiednimi filtrami. Części ruchome urządzenia mogą spowodować urazy. Zbyt długa ciągła praca może spowodować przegrzanie urządzenia. Odczekaj do momentu wystudzenia się urządzenia. Postępuj zgodnie z wytycznymi w rozdziale Sprawność i zabezpieczenie termiczne. Strona 4 z 25

5 Uszkodzone butle z gazami technicznymi mogą eksplodować. W butlach zgromadzony jest gaz pod wysokim ciśnieniem. Upewnij się, że butle obsługiwane są i przechowywane zgodnie z wymogami BHP i P. POŻ. Spawane elementy mogą poparzyć. Wystający drut z palnika jest ostry i może spowodować przebicie skóry. Niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu. Podczas prac spawalniczych może dojść do wzniecenia ognia. Stanowisko spawalnicze musi być oddalone i zabezpieczone przed materiałami łatwopalnymi i wybuchowymi. Pole magnetyczne może zakłócić funkcjonowanie stymulatorów serca. Przed przystąpieniem do pracy skonsultuj się z lekarzem. Nie spawaj na wysokości bez odpowiedniego zabezpieczenia. Przewracające się lub upadające urządzenie może spowodować obrażenia. *Zabronione jest stosowanie niezgodne z przeznaczeniem Prace spawalnicze mogą być prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowany personel, posiadający aktualne szkolenia i zezwolenia dla wybranej metody spawania. UWAGA! Badanie nagrzewania przeprowadzono w temperaturze otoczenia i cykl pracy (współczynnik obciążenia) w temperaturze 40 0 C został wyznaczony w wyniku symulacji. Strona 5 z 25

6 Urządzenie przeznaczone jest do prowadzenia profesjonalnych prac spawalniczych w warunkach przemysłowych przez personel posiadający aktualne świadectwa kwalifikacji zgodne z obowiązującymi normami.!! OSTRZEŻENIE: Ten sprzęt klasy A nie jest przewidziany do użytkowania w lokalizacjach mieszkalnych, gdzie energia elektryczna jest doprowadzona przez system publicznej sieci niskiego napięcia. Mogą tam być potencjalne trudności w zapewnieniu kompatybilności elektromagnetycznej w tych lokalizacjach, z powodu zaburzeń przewodzonych i promieniowanych. Urządzenie powinno być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470). Zachowanie niniejszej instrukcji obsługi i postępowanie według przedstawionych w niej wytycznych umożliwi prawidłową konserwację urządzenia w przyszłości. Poniższe ostrzeżenia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika i eksploatację w sposób przyjazny dla środowiska. Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania urządzenia zapoznaj się dokładnie z treścią całej instrukcji. Po otwarciu opakowania sprawdź, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym działem obsługi. Urządzenia powinien używać wyłącznie przeszkolony pracownik lub konsument. Podczas instalacji urządzenia wszystkie czynności związane z elektrycznością powinieneś powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi. 2. PRZEZNACZENIE Urządzenia Welder Fantasy MAGIC MIG służą do ręcznego spawania łukowego w metodzie GMAW (Gas Metal Arc Welding) - MIG/MAG oraz MMA (Manual Metal Arc Welding) - tylko wybrane modele. Strona 6 z 25

7 3. OPIS URZĄDZENIA A. Welder Fantasy MAGIC MIG 195 Przystosowane jest do zasilania z sieci jednofazowej 230V, 50/60 Hz. Posiada 6-cio skokową regulację napięcia spawania oraz wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego zapobiegający przed nadmiernym nagrzewaniem transformatora. B. Welder Fantasy MAGIC MIG 200, 250. Przystosowane do zasilania z sieci jednofazowej 230V, 50/60Hz i trójfazowej 400V, 50/60Hz. Urządzenia posiadają 6-cio skokową regulację napięcia spawania oraz wyposażone są w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego zapobiegający przed nadmiernym nagrzewaniem się transformatora. Welder Fantasy MAGIC MIG 200 i 250 wyposażone są w dodatkowe funkcje: spawanie punktowe (SPOT), regulacja upalania końcówki drutu (BURN BACK), łagodny rozruch podajnika drutu (SOFT START). C. Welder Fantasy MAGIC MIG 200, 250 INVERTER. Przystosowane do zasilania z sieci jednofazowej 230V, 50/60Hz (model MAGIC MIG 200) i trójfazowej 400V, 50/60Hz (model MAGIC MIG 250). Urządzenia posiadają płynną regulację napięcia spawania oraz wyposażone są w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego zapobiegający przed przegrzaniem. Welder Fantasy MAGIC MIG 250 INVERTER wyposażony jest w dodatkowe funkcje: opcja spawania elektrodą otuloną MMA, regulacja natężenia prądu spawania MMA oraz indukcyjności. D. Welder Fantasy MAGIC MIG 350T i 500T INVERTER z wydzielonym podajnikiem. Przystosowane do zasilania z sieci trójfazowej 400V, 50/60Hz. Urządzenie posiada płynną regulację napięcia spawania oraz wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego zapobiegający przed przegrzaniem. Welder Fantasy MAGIC MIG 350T i 500T wyposażone są w dodatkowe funkcje: opcja spawania elektrodą otuloną MMA, regulację natężenia prądu spawania MMA oraz indukcyjności, tryb pracy 2-takt i 4-takt, test gazu i test drutu. Strona 7 z 25

8 4. DANE TECHNICZNE Tabela 1. Dane techniczne Parametr MAGIC MIG 195 MAGIC MIG 200 MAGIC MIG 250 Napięcie zasilania [V] 1~230 1~230/3~400 1~230/3~400 Częstotliwość prądu [Hz] 50/60 50/60 50/60 Zabezpieczenie [A] 16 (230V) 16/10 (230V/400V) 20/16 (230V/400V) Pobór prądu [kva] 7, 5 8 11, 5 Tolerancja wahań zasilania [%] ±10 ±10 ±10 Znamionowe napięcie wyjściowe [V], 5 27, 5 Zakres prądu spawania [A] Stopnie regulacji napięcia wyjściowego Cykl pracy Średnica drutu spawalniczego [mm] 20% 180A 200A 270A 60% 103A 115A 155A 100% 80A 90A 120A 0, 6 0, 8 0, 6 1, 2 0, 6 1, 2 Typ podajnika 2R 4R PROF. 4R PROF. Klasa izolacji F F F Stopień ochrony IP21S IP21S IP21S Masa [kg] Wymiary [mm] 630x380x x440x x440x670 Parametr MAGIC MIG 200 INVERTER MAGIC MIG 250 INVERTER MAGIC MIG 350T INVERTER MAGIC MIG 500T INVERTER Napięcie zasilania [V] 1~230 3~400 3~400 3~400 Częstotliwość prądu [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60 Zabezpieczenie [A] 16 (230V) 16 (400V) 25 (400V) 32 (400V) Pobór prądu [kva] 7, Tolerancja wahań zasilania [%] ±10 ±10 ±10 ±10 Znamionowe napięcie wyjściowe [V] 16,, 5 26, 5 16, 5 31, 5 16, 5 39 Zakres prądu spawania MIG [A] Zakres prądu spawania MMA [A] Regulacja napięcia / natężenia płynna płynna płynna płynna prądu spawania Cykl pracy MIG Średnica drutu spawalniczego [mm] 60% 200A 250A 350A 500A 100% 140A 160A 270A 360A 0, 6 0, 8 0, 6 1, 2 0, 6 1, 2 0, 6 1, 2 Typ podajnika 2R 4R PROF. zewnętrzny zewnętrzny 4R PROF. Klasa izolacji F F F F Stopień ochrony IP21S IP21S IP21S IP21S Masa [kg] Wymiary [mm] 630x380x x440x x440x x440x1030 Strona 8 z 25

9 Lista akcesoriów dostarczanych z urządzeniem: 1. Źródło prądu półautomat spawalniczy wg modelu 2. Uchwyt spawalniczy: MIG/MAG 3m EURO 3. Przewód sterujący i prądowy (tylko wybrane modele z wydzielonym podajnikiem) 4. Przewód z zaciskiem masowym 5. Przewód z uchwytem elektrody (tylko modele z opcją spawania MMA) 6. Reduktor CO2 z podgrzewaczem (tylko wybrane modele) 7. Przewód gazowy 8. Maska spawalnicza 9. Szczotko-młotek 10. Instrukcja obsługi w j. polskim 5. OBSŁUGA URZĄDZENIA A. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY: Przed przystąpieniem do pracy należy określić miejsce w którym ma być eksploatowane urządzenie. Sprawdzić wielkość napięcia, ilość faz i częstotliwość prądu zasilającego przed załączeniem urządzenia do sieci zasilającej. Parametry napięcia zasilającego podane są w rozdziale z danymi technicznymi oraz na tabliczce znamionowej urządzenia. Skontrolować połączenie przewodów uziemiających urządzenie z siecią zasilającą. Usunąć wszelkie łatwopalne materiały z obszaru spawania. Nie należy użytkować urządzenia na powierzchni, która może spowodować jego przewrócenie Do spawania używać odpowiedniej odzieży ochronnej: rękawice, fartuch, buty robocze, maska lub przyłbica posiadająca odpowiednie certyfikaty. UWAGA!!! WAŻNE!!! DLA MODELI WELDER FANTASY MAGIC MIG 200 i 250 PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY UPEWNIJ SIĘ, W KTÓREJ POZYCJI ZNAJDUJE SIĘ TRZYPOZYCYJNY PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA ON 400V / OFF / ON 230V. URUCHOMIENIE URZĄDZENIA PRZY ZASILANIU 400V, W CHWILI GDY PRZEŁĄCZNIK WYBORU ZNAJDUJE SIĘ W POZYCJI 230V MOŻE SPOWODOWAĆ TRWAŁE USZKODZENIE URZĄDZENIA. NIENALEŻYTA OBSŁUGA URZĄDZENIA WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU UDZIELONEJ GWARANCJI WTYCZKA CZARNA 3-PINOWA SŁUŻY DO ZASILANIA URZĄDZENIA WYŁĄCZNIE NAPIĘCIEM 230V WTYCZKA NIEBIESKA 3-PINOWA SŁUŻY DO ZASILANIA URZĄDZENIA WYŁĄCZNIE NAPIĘCIEM 230V WTYCZKA CZERWONA 5-PINOWA SŁUŻY DO ZASILANIA URZĄDZENIA WYŁĄCZNIE NAPIĘCIEM 400V Strona 9 z 25

10 B. OPIS PANELU PRZEDNIEGO: Welder Fantasy MAGIC MIG 195 Rys 1. MAGIC MIG 195 panel przedni Przełącznik OFF/ON, skokowa regulacja napięcia spawania (6 skoków) Gniazdo EURO uchwytu spawalniczego Kontrolka zabezpieczenia termicznego Przyłącze uchwytu masowego Pokrętło płynnej regulacji posuwu drutu Przewód zasilający z wtyczką 230 V Welder Fantasy MAGIC MIG 200, 250 Rys 2. MAGIC MIG 200 i 250 panel przedni Kontrolka zabezpieczenia termicznego Gniazdo EURO uchwytu spawalniczego Trzypozycyjny przełącznik ON 400V / OFF / ON 230V Pokrętło płynnej regulacji funkcji BURN BACK: długości wolnego wylotu drutu Pokrętło regulacji funkcji SOFT START: wolny start podajnika drutu. Pokrętło płynnej regulacji posuwu drutu Pokrętło płynnej regulacji czasu spawania punktowego (sek. ) Przyłącze uchwytu masowego Skokowa regulacja napięcia spawania (6 skoków) Strona 10 z 25

11 Welder Fantasy MAGIC MIG 200 INVERTER Rys 3. MAGIC MIG 200 INVERTER panel przedni Płynna regulacja napięcia spawania (V) Kontrolka zabezpieczenia termicznego Dwupozycyjny przełącznik ON/OFF Gniazdo EURO uchwytu Przyłącze uchwytu masowego Regulacja prędkości podajnika drutu Przewód zasilający z wtyczką 230 V Welder Fantasy MAGIC MIG 250 INVERTER Rys 4. MAGIC MIG 250 INVERTER panel przedni Regulacja prądu spawania (A) w trybie MMA Regulacja prędkości podajnika drutu Kontrolka zasilania Gniazdo EURO uchwytu spawalniczego Przyłącze biegunowości (+) MMA Wyświetlacz LCD natężenia prądu spawania (A) Wyświetlacz LCD napięcia prądu spawania (V) Regulacja napięcia łuku MIG (V) Regulacja indukcyjności Test drutu Kontrolka zabezpieczenia termicznego Wybór trybu pracy MIG/MMA Przyłącze biegunowości (-) MMA, uchwytu masowego MIG Strona 11 z 25

12 Welder Fantasy MAGIC MIG 350T, 500T INVERTER Rys 5. MAGIC MIG 350T i 500T INVERTER z wydzielonym podajnikiem panel przedni Regulacja napięcia tłumienia łuku MIG (V) Regulacja napięcia łuku MIG (V) Regulacja prędkości podajnika drutu Test drutu Regulacja natężenia tłumienia łuku MIG / natężenia prądu spawania MMA (A) Regulacja indukcyjności Wyświetlacz LCD natężenia prądu spawania (A) Wyświetlacz LCD napięcia prądu spawania (V) Kontrolka zasilania Kontrolka zabezpieczenia termicznego Test gazu Zewnętrzny podajnik drutu dla modeli 350T i 500T Gniazdo EURO uchwytu spawalniczego Wybór trybu pracy MIG/MMA Wybór trybu pracy 2T/4T Przyłącze biegunowości (-) Gniazdo sterujące podajnika Przyłącze biegunowości (+) Tłumienie łuku parametr zależny od napięcia i natężenia prądu, odpowiednio dobrany, pozwala na wygładzenie lica spoiny, bez odprysków i przylepień niestopionego drutu elektrodowego. MONTAŻ SZPULI Z DRUTEM SPAWALNICZYM Przed przystąpieniem do montażu szpuli z drutem spawalniczym, należy zapoznać się z danymi zawartymi w tabeli poniżej: Model MAGIC MIG 195 oraz 200 INVERTER MAGIC MIG 200, 250 oraz 250 INVERTER MAGIC MIG 350T oraz 500T * wyposażenie opcjonalne. Średnica drutu spawalniczego Maksymalny rozmiar szpuli z drutem spawalniczym Maksymalna rekomendowana długość uchwytu spawalniczego * 0, 6 0, 8 mm D200 5kg AL: 3 m STAL: 4 m 0, 6 1, 2 mm D kg AL: 3 m STAL: 5 m 0, 6 1, 2 mm D kg AL: 5 m STAL: 5 m Strona 12 z 25

13 Przyłącza wodne zasilanie i powrót podajnika Wlew płynu chłodzącego do chłodnicy. Przyłącza wodne zasilanie i powrót chłodnicy Widok modelu 500T wersja ze zintegrowaną chłodnicą cieczy oraz wózkiem transportowym. Instalacja: Podnieść boczną pokrywę obudowy podajnika półautomatu. Upewnić się czy rolki zamontowane w zespole napędowym odpowiadają rodzajowi i średnicy stosowanego drutu. Dla drutów stalowych należy używać rolek z rowkami w kształcie V, natomiast dla drutów aluminiowych z rowkami typu U. Nałożyć szpule z drutem spawalniczym na mechanizm mocowania szpuli, zwracając uwagę by kierunek odwijania drutu był zgodny z kierunkiem wejścia drutu do zespołu napędowego Zablokować szpule przed zsunięciem dokręcając nakrętkę na korpusie mocującym szpulę. Koniec drutu należy wyprostować lub odciąć zagięty odcinek. W celu wprowadzenia drutu do podajnika, należy zwolnić docisk rolek podających. Koniec drutu wsunąć do prowadnicy znajdującej się w tylnej części podajnika i przeprowadzić go nad rolką napędową wprowadzając do króćca uchwytu spawalniczego. Docisnąć drut w rowku rolki napędowej i dokręcić. Zdjąć dysze gazową z palnika i odkręcić końcówkę prądową. Włączyć urządzenie. Rozwinąć przewód uchwytu spawalniczego tak, aby był prosty. UWAGA! Nie kierować końcówki palnika spawalniczego w kierunku twarzy lub innych osób. Jeżeli gaz jest podłączony - zakręcić zawór z gazem. Wcisnąć przycisk w uchwycie MIG/MAG, który spowoduje rozwijanie się drutu spawalniczego w uchwycie. Gdy końcówka drutu spawalniczego przejdzie przez łącznik w palniku, na odległość ok. 5 cm, Strona 13 z 25

14 zwolnić przycisk uchwytu spawalniczego. Nakręcić końcówkę prądową i założyć dysze gazową na palnik. Wyregulować siłę docisku rolek poprzez obrót pokrętła, w prawo zwiększa siłę docisku, w lewo zmniejsza siłę docisku. Zbyt mała siła docisku, powodować będzie ślizganie się rolki napędowej. Zbyt duży docisk, powoduje zwiększenie oporu podawania i odkształcanie drutu. Rys 6. Kierunek obrotu szpuli z drutem spawalniczym Strona 14 z 25

15 Budowa podajnika drutu spawalniczego typu 4R Pokrętło regulacji siły docisku rolek dociskowych Rolki dociskowe podajnika drutu Prowadnik drutu wyjście z podajnika Prowadnik drutu wejście do podajnika Rolki prowadzące drut spawalniczy Koło zębate napędzające rolki prowadzące D. INSTALACJA BUTLI Z GAZEM OSŁONOWYM Butlę z odpowiednim gazem osłonowym, należy ustawić na półce półautomatu i zabezpieczyć ją przed przewróceniem się, mocując ją do wspornika za pomocą łańcucha: o MAGIC MIG 195 i 200 INVERTER butla maks. 6 kg o Pozostałe modele butla maks. 20 kg Połączyć półautomat z butlą przy pomocy odpowiedniego przewodu. Odkręcić zawór reduktora przed przystąpieniem do spawania. Po zakończeniu spawania, zawór butli należy zawsze zakręcić. Rys 7. Schemat podłączenia butli z gazem osłonowym 1 dostępne w modelach MAGIC MIG 200, 250 oraz 250, 350T i 500T INVERTER 2 umiejscowiony na panelu tylnym w modelach MAGIC MIG 250, 350T i 500T INVERTER Strona 15 z 25

16 6. PROCES SPAWANIA MIG/MAG Spawanie łukowe w osłonach gazowych (oznaczone MIG/MAG), jest jednym z najpowszechniej stosowanych procesów wytwarzania konstrukcji spawanych. Skrót MAG (Metal Activ Gas) obejmuje w swym opisie rodzaje gazów ochronnych aktywnych. Skrót MIG (Metal Inert Gas), dotyczy osłon gazowych obojętnych. Proces spawania półautomatycznego polega na stapianiu krawędzi spawanego przedmiotu i materiału elektrody topliwej ciepłem łuku elektrycznego jarzącego się między elektrodą w formie litego drutu, a spawanym detalem, w osłonie gazu obojętnego lub aktywnego. Podstawowe gazy ochronne stosowane do spawania metodą MIG to gazy obojętne takie jak: argon, hel oraz gazy aktywne w metodzie MAG: CO 2, H 2, O 2, N 2 i NO, stosowane oddzielnie lub jako dodatki do argonu czy helu. Elektroda topliwa ma postać pełnego drutu, zwykle o średnicy 0, 6 1, 2 mm i jest podawana w sposób ciągły przez specjalny system podający, z prędkością od 2, 5 m/min wzwyż. Uchwyty spawalnicze mogą być chłodzone cieczą lub gazem osłonowym. Spawanie prowadzone jest głównie prądem stałym z biegunowością dodatnią, jako spawanie półautomatyczne, zmechanizowane, automatyczne lub zrobotyzowane z wykorzystaniem specjalistycznego osprzętu. Osłona łuku spawalniczego jarzącego się między elektrodą topliwą, a spawanym materiałem zapewnia formowanie spoiny w bardzo korzystnych warunkach cieplnych i chemicznych. Spawanie tego typu może być zastosowane do wykonywania wysokiej jakości połączeń wszystkich metali, które mogą być łączone za pomocą spawania łukowego. Należą do nich: stale węglowe i niskostopowe oraz stale odporne na korozje. Spawanie może być prowadzone w warunkach warsztatowych i terenowych we wszystkich pozycjach. Wybrane modele półautomatów MAGIC MIG posiadają płynne nastawy indukcyjności. Wyższa indukcyjność powoduje, że spoina jest bardziej płynna, jeziorko spawalnicze jest szersze i występuje mniej rozprysków. Niższa indukcyjność powoduje bardziej chropowaty dźwięk podczas spawania oraz stabilny i skoncentrowany łuk. Rys 8. Spawanie MIG/MAG - schemat Strona 16 z 25

17 BIEGUNOWOŚĆ SPAWANIA (zmiana możliwa jedynie w wybranych modelach) Poniżej znajduje się tabela z biegunowością spawania rekomendowaną dla poszczególnych metod spawalniczych. Pamiętaj, żeby zawsze sprawdzić zalecenia dotyczące biegunowości, podane przez producenta materiałów spawalniczych. Tabela 2. Biegunowość spawania dla poszczególnych metod Metoda spawania Uchwyt spawalniczy Uchwyt masowy GMAW (MIG/MAG) + - FCAW (drutem samoosłonowym) OBSŁUGA BIEŻĄCA URZĄDZENIA A. WARUNKI PRACY Optymalna temperatura otoczenia w zakresie od -10 C do 40 C. Należy unikać spawania w warunkach nasłonecznionych i podczas deszczu, nie należy dopuścić do tego by woda przedostała się do wnętrza urządzenia. Należy unikać pracy w środowisku gazów palnych, agresywnych i kurzu. Należy unikać silnych wiatrów, które mogą spowodować zanik ochrony gazowej. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Właściwie zainstalowane urządzenie z zabezpieczeniem nadnapięciowym, nadprądowym i zabezpieczeniem przed nadmierną temperaturą wyłączy się automatycznie w warunkach wykraczających poza określone jako standardowe. Jednakże długotrwałe używanie (np. przepięcia) może spowodować uszkodzenie spawarki. Dlatego też należy przestrzegać podanych niżej zaleceń: C. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Zapewnienie dobrej wentylacji Spawarka jest urządzeniem, przez które płynie duży prąd, a wentylacja naturalna nie zapewnia niezbędnego chłodzenia. Dlatego aby zachować stabilność pracy, spawarkę wyposażono w wewnętrzny układ chłodzenia. Operator powinien sprawdzić czy otwór wentylacyjny nie jest zasłonięty. Odległość pomiędzy spawarką, a spawanym przedmiotem nie powinna być mniejsza niż 0, 3m. Operator cały czas powinien zwracać uwagę na wentylację urządzenia, ponieważ zależą od niej nie tylko uzyskiwana jakość i wyniki spawania, ale i także trwałość użytkowa urządzenia. Niedopuszczanie do przeciążenia Operatorzy powinni obserwować (obciążenie wyznaczone jako największe dopuszczalne obciążenie dla danego prądu) czy prąd spawania nie przekracza najwyższego prądu elektrycznego dopuszczalnego dla obciążenia. Przeciążenie elektryczne może znacznie skrócić trwałość użytkową spawarki, a nawet doprowadzić do spalenia jej elementów. Strona 17 z 25

18 Niedopuszczanie do przepięcia Należy zachować wartości podane w wierszu napięcia zasilania w Tabeli Dane techniczne urządzenia. W normalnych warunkach pracy obwód automatycznego wyrównania napięcia gwarantuje utrzymanie napięcia w dopuszczalnym zakresie. Napięcie zasilania wyższe od dopuszczalnej wartości może doprowadzić do uszkodzenia spawarki. Operatorzy powinni być w pełni świadomi tego zagrożenia i umieć podjąć odpowiednie kroki. Jeżeli zostanie przekroczone standardowe obciążenie, spawarka może wejść w tryb ochronny i nagle przerwać pracę. Oznacza to, że zostało przekroczone standardowe obciążenie, energia cieplna uruchomiła wyłącznik termiczny, co spowodowało zatrzymanie urządzenia. Pali się lampka kontrolna na panelu obsługi spawarki. W takiej sytuacji nie należy wyjmować wtyczki zasilania aby pozwolić wentylatorowi na ochłodzenie spawarki. Wyłączenie lampki oznacza spadek temperatury do normalnego poziomu. Można podjąć dalszą pracę. UWAGA! Podczas spawania elementów stanowiących integralną cześć samochodu należy bezwzględnie rozłączyć akumulator lub zastosować specjalne zabezpieczenie. W innym wypadku części elektroniczne pojazdu mogą ulec trwałemu uszkodzeniu. Podczas spawania podłączyć uchwyt masowy możliwie najbliżej spawanego miejsca. KONSERWACJA Regularnie usuwaj pył przy pomocy czystego, sprężonego powietrza. Jeśli spawarka pracuje w warunkach zadymienia, w mocno zanieczyszczonym powietrzu, codziennie usuwaj nagromadzony pył. Ciśnienie sprężonego powietrza powinno być utrzymywane na takim poziomie, by nie uszkodzić niewielkich elementów wewnątrz urządzenia max. 2-4 bar. Regularnie kontroluj wewnętrzne układy spawarki, sprawdzaj prawidłowość i pewność połączeń (zwłaszcza wyposażenia i części). W przypadku zauważenia rdzy i poluzowania połączenia, usuń rdzę lub powłokę tlenkową przy pomocy papieru ściernego, ponownie podłącz i dokręć. Unikaj sytuacji, w których woda lub para wodna mogłyby dostać się do urządzenia. W przypadku zawilgocenia spawarki należy ją wysuszyć, a następnie sprawdzić izolację urządzenia (również między połączeniami i na stykach). Po sprawdzeniu, że wszystko jest w porządku, można kontynuować pracę. Strona 18 z 25

19 E. SCHEMAT PODŁĄCZENIA WTYCZEK ZASILAJĄCYCH 1. WTYCZKA ZASILAJĄCA 230V 32A Wtyczka do zastosowań przemysłowych zgodna z EN WTYCZKA ZASILAJĄCA 400V ZABRANIA SIĘ MOSTKOWANIA PRZEWODÓW N (NEUTRALNY) I PE (OCHRONNY) MOŻE POWODOWAĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM UWAGA!!! KOLORY PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD POKAZANYCH NA SCHEMACIE. GDY URZĄDZENIE TRÓJFAZOWE, POSIADA 4-RO ŻYŁOWY PRZEWÓD ZASILAJĄCY, NALEŻY PODŁĄCZYĆ PRZEWÓD OCHRONNY PE (KOLORU ŻÓŁTO-ZIELONEGO) I KOLEJNO PRZEWODY ROBOCZE DO WTYKÓW L1, L2 I L3. JEŻELI JEDEN Z PRZEWODÓW JEST KOLORU NIEBIESKIEGO, NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ GO DO WTYKU N NEUTRALNEGO. W TAKIM PRZYPADKU, PRZEWÓD NIEBIESKI JEST JEDNYM Z PRZEWODÓW FAZOWYCH. UWAGA!!! WYMIANA WTYCZKI I PRAWIDŁOWE PODŁĄCZENIE NIE POWODUJE UTRATY GWARANCJI! Strona 19 z 25

20 8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Tabela 3. Rozwiązywanie problemów Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie Urządzenie nie włącza się Nierówne podawanie drutu lub drut nie przesuwa się Urządzenie przestało spawać, zapaliła się kontrolka zabezpieczenia termicznego Jakość spoiny jest niezadawalająca Urządzenie nie jest podłączone do sieci zasilającej, urządzenie nie otrzymuje napięcia wejściowego, uszkodzony włącznik Problem z pracą rolek podajnika, uszkodzenie wkładu prowadnika drutu lub końcówki prądowej Załączył się układ zabezpieczający urządzenie Problem z prawidłowym przebiegiem procesu spawalniczego Strona 20 z 25 Sprawdzić czy urządzenie podłączone jest do sieci zasilającej Sprawdzić napięcie w gniazdku przy pomocy specjalistycznego miernika Sprawdzić stan bezpieczników Sprawdzić siłę docisku rolek podajnika Sprawdzić czy rowek rolki podajnika nie jest uszkodzony jeżeli tak, to wymienić rolkę na nową Sprawdzić czy wkład prowadnika drutu nie jest uszkodzony/zapchany Sprawdzić czy końcówka prądowa i wkład prowadnika drutu jest dobrany odpowiednio do średnicy i rodzaju drutu spawalniczego Sprawdzić czy nie ma zbyt dużych spadków napięcia w gniazdku, sprawdzić czy maszyna nie przegrzała się, jeżeli tak odczekaj, aż spawarka wystudzi się Sprawdzić czy prędkość podawania drutu dobrana jest odpowiednio (nierównomierne podawanie drutu) Sprawdzić gaz osłonowy, sprawdzić czy przepływ gazu jest odpowiedni Sprawdzić ustawienia dotyczące rodzaju drutu spawalniczego (materiał, średnica) Upewnić się, że materiał jest odpowiednio oczyszczony Sprawdzić czy zacisk masowy jest odpowiednio przymocowany do materiału spawanego *Jeżeli usterka nie zostanie wyeliminowana po zastosowaniu się do w/w wskazówek, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem Welder Fantasy. Dane kontaktowe i instrukcja postępowania znajdują się na karcie gwarancyjnej [str. 20] UWAGA! Treść niniejszej instrukcji przygotowana została przez zespół inżynierów firmy Fachowiec. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści instrukcji w całości lub w częściach, bez pisemnej zgody firmy Fachowiec, jest zabronione. WYPRODUKOWANO DLA: F. FACHOWIEC Zenon Świętek ul. Stefańskiego 29, Poznań Made In China

21 9. SCHEMAT ELEKTRYCZNY Rys 9. Schemat elektryczny 10. EKOLOGIA Nie wyrzucaj sprzętu elektrycznego razem z normalnymi odpadami! Zgodnie z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i jej zastosowaniem w świetle przepisów krajowych, zużyty sprzęt elektryczny podlega osobnej zbiórce i powinien trafić do zakładów recyklingu, zapewniających przetwarzanie w sposób przyjazny dla środowiska. Jako właściciel urządzeń powinieneś otrzymać informacje o zatwierdzonym systemie zbiórki od naszego lokalnego przedstawiciela. Stosując się do tych wytycznych chronisz środowisko i zdrowie człowieka! W związku z powyższym firma FACHOWIEC F. Zenon Świętek dostosowała się do wymogów w/w przepisów i została zarejestrowana w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod numerem: E WZ oraz podpisała umowę ze spółką CCR REWEEE Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przejazd 4/49 (obecnie CCR RELECTRA). Firmie tej powierzono wykonywanie obowiązków ciążących na FACHOWIEC F. Zenon Świętek w zakresie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyty sprzęt można również dostarczać bezpośrednio do siedziby firmy FACHOWIEC. Strona 21 z 25

22 11. DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE MAG-13/FC/01 Ostatnie 2 cyfry roku w którym naniesiono znak CE: 12 Nazwa i adres FACHOWIEC F. Zenon Świętek, ul. Stefańskiego 29, Poznań Nazwa oświadcza, że wyrób: Urządzenie spawalnicze MIG/MAG Typ/model: Welder Fantasy MAGIC MIG 195 Welder Fantasy MAGIC MIG 200 Welder Fantasy MAGIC MIG 250 Welder Fantasy MAGIC MIG 200 INVERTER Welder Fantasy MAGIC MIG 250 INVERTER Welder Fantasy MAGIC MIG 350T INVERTER Welder Fantasy MAGIC MIG 500T INVERTER spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych: 1. EN:2005; 2. EN:2007; oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw: /95/WE Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) /108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do urządzenia w stanie, w jakim zostało wprowadzone do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań. Osoba upoważniona do przygotowania i przechowywania dokumentacji technicznej: Zenon Świętek. Zenon Świętek Poznań, Miejsce i data wystawienia: Strona 22 z 25

23 KARTA GWARANCYJNA (Wystawiona dla sprzedaży po 25 Grudnia 2014) WAŻNE! Oddajemy w Państwa ręce profesjonalny produkt przeznaczony do obsługi wyłącznie przez osoby przeszkolone i z odpowiednimi kwalifikacjami. Każde urządzenie, produkt, maszyna przed dystrybucją przechodzi wstępną kontrolę jakości w naszej Firmie. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, proszę bardzo uważnie zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi w celu prawidłowego rozruchu i zapoznania się z wymaganiami dla sprzętu! UWAGA AWARIA! Przed wysłaniem sprzętu skorzystaj z naszego CENTRUM OBSŁUGI SERWISOWEJ które umożliwia wsparcie techniczne, kontakt naszego serwisu z Państwem i automatyczną pomoc w odbiorze przesyłki!!! NAZWA SPRZĘTU TYP / MODEL URZĄDZENIE WELDER FANTASY MAGIC MIG NR FABRYCZNY / HOLOGRAM DATA SPRZEDAŻY UWAGI / PIECZĄTKA I PODPIS 1. Gwarantem jakości urządzenia jako producent, importer i dystrybutor jest: FACHOWIEC Firma Handlowa Wielobranżowa Zenon Świętek z siedzibą Polska Poznań ul. Stefańskiego 29 tel: +48/ Gwarant oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wydany wolny od wad i wykonany jest zgodnie z obowiązującymi normami. Gwarancja obejmuje zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nasze produkty zakupione zagranicą należy dostarczyć do serwisu w Polsce. 3. Firma Fachowiec ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne, produkcyjne i materiałowe tkwiące w urządzeniu przez okres: 12 miesięcy 4. W przypadku nabycia produktu przez osoby fizyczne do użytku niezwiązanego z prowadzoną działalnością mają zastosowanie aktualne przepisy ustawy: Dziennik ustaw Dz. U poz. 827 (stan na dzień 25 czerwca 2014 r. ) obowiązującą od r. Strona 23 z 25

24 5. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 6. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do Serwisu Importera. 7. Reklamowane w ramach gwarancji urządzenie winno być dostarczone do Sprzedawcy wraz z pełnym wyposażeniem standardowym, czyste i jeśli urządzenie posiada - z czytelną tabliczką znamionową. 8. Reklamowane urządzenie należy odesłać w odpowiednio zapakowanym kartonie, zabezpieczone przed uszkodzeniem w transporcie, należy oznaczyć o ile wymaga góra dół lub ostrożnie szkło 9. Firma Fachowiec nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych i zwrotów wysyłanych na adres Firmy za pobraniem! 10. Dokument gwarancyjny jest ważny, jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dotyczące: daty sprzedaży, nazwę sprzedanego urządzenia, pieczęć i podpis sprzedawcy, a Klient kwituje go podpisem. 11. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, jak np. uruchomienie urządzenia, konserwacja, wymiana baterii, oraz innych materiałów eksploatacyjnych. 12. Wymieniony wadliwy sprzęt i części stają się własnością Gwaranta. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI: Gwarant może odmówić przyjęcia reklamacji w przypadku: stwierdzenie użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi, dostarczenia urządzenia brudnego, bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej i plomby lub hologramu stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu, wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży, jak niewypełniona karta gwarancyjna, brak dowodu zakupu. GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE: 1. Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji, takie jak: uchwyty spawalnicze, uchwyty masowe, dysze, palniki, baterie, paski, filtry, oleje, elektrody, uszczelki, o-ringi oraz inne elementy związane bezpośrednio z eksploatacją. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia. Uszkodzenia powstałe z powodu niewłaściwego transportu i magazynowania, 4. Uszkodzenia związane z pracą w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze, 5. Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem lub zawilgoceniem podzespołów elektrycznych wodą, 6. Nieprawidłowe podłączenie do źródła zasilania (np. zła biegunowość, złe napięcie 230 lub 400V, brak faz lub zbyt luźno zaciśnięte przewody przyłączeniowe), 7. Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia, przegrzanie, 8. Złe ustawienie parametrów spawania, ingerencja w panel sterujący sprężarek śrubowych, Strona 24 z 25

25 9. Złe dobranie parametrów ciśnienia zasilającego do pracy urządzenia, 10. Uszkodzenia związane z brakiem zalecanych czynności konserwacyjnych, zawartych w instrukcji, 11. Czyszczenie z użyciem zbyt wysokiego ciśnienia lub agresywnych środków chemicznych, 12. Uszkodzenia spowodowane zbyt mocnym dokręceniem lub niedokręcaniem elementów powodujące uszkodzenia przyłączy lub nadmierną przepustowość (pistolety lakiernicze), 13. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. Utrata gwarancji następuje w przypadku: 1. nieprzestrzegania instrukcji obsługi 2. niewłaściwej eksploatacji 3. przeciążenia maszyny 4. pracy bez środków smarujących 5. demontażu przez osoby nieupoważnione 6. zerwania hologramów UTRATA GWARANCJI NASTĘPUJE ADRES SERWISU Fachowiec FHW Zenon Świętek Poznań ul Grunwaldzka 390 tel; +48/ serwis@fachowiec. com Ważne: W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zgłaszający zostanie obciążony kosztami transportu i przeglądu zgodnie z cennikiem serwisu. Data przyjęcia Data wydania NAPRAWY GWARANCYJNE: Zakres naprawy Pieczęć i podpis serwisu Strona 25 z 25

Dla niektórych maszyn/urządzeń nie posiadamy instrukcji obsługi (od producenta) w języku polskim. Czy prawo nakłada na pracodawcę posiadanie instrukcji obsługi w języku polskim dla maszyn i urządzeń użytkowanych na terenie zakładu? Jeżeli tak, jakie są sankcje karne za nieposiadanie instrukcji obsługi w języku polskim? Ekspert Serwisu BHP odpowiada na pytanie Użytkownika.

Odpowiedź

Prawo nakłada na pracodawcę obowiązek posiadania instrukcji obsługi w języku polskim dla maszyn i urządzeń użytkowanych na terenie zakładu. Jeżeli „instrukcja oryginalna” nie istnieje w języku lub językach oficjalnych państwa członkowskiego, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki powinno zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar. Tłumaczenie powinno być opatrzone napisem „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.
Sankcje za brak instrukcji w języku polskim zależą od decyzji organów kontrolujących i tak np. mogą zostać nałożone podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i wynikać z zapisów ustawy z 26. 06. 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k. p. mówiących o naruszeniu zasad i przepisów BHP. Sankcje mogą wynieść od 1000 do 30. 000 złotych, a oprócz kar finansowych może zostać nałożony nakaz wyposażenia maszyny w instrukcje w języku polskim.

Uzasadnienie

Każdej maszynie wprowadzanej do obrotu na terenie UE powinna towarzyszyć dokumentacja techniczno-ruchowa, której zakres i forma powinny być zgodne z dyrektywą maszynową 98/37/WE, a od 29. 12. 2009 r. z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Zakres informacji podanych w tym dokumencie powinien umożliwić identyfikację maszyny, jej bezpieczną obsługę oraz prowadzenie prac konserwacyjnych.

Obecnie sprawy dotyczące Dokumentacji Techniczno-Ruchowej reguluje dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, a w prawie polskim rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21. 10. 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn – dalej r. w. m.

Zgodnie z § 58 r. :

  1. Maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi być wyposażona w instrukcje.
  2. Instrukcja powinna być sporządzona w co najmniej jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej. Na takiej wersji lub wersjach językowych, zweryfikowanych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, powinien być umieszczony napis „Instrukcja oryginalna”.
  3. Jeżeli „Instrukcja oryginalna” nie istnieje w języku lub językach oficjalnych państwa członkowskiego, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język lub języki powinno zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar.
  4. Maszyna powinna być wyposażona w „Instrukcję oryginalną” oraz, jeżeli ma to zastosowanie, w „Tłumaczenie instrukcji oryginalnej”.
  5. W uzasadnionych przypadkach instrukcja konserwacji maszyny przeznaczona do korzystania przez wyspecjalizowany personel zatrudniony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela może być napisana tylko w języku, którym posługuje się personel.
  6. Treść instrukcji, oprócz opisu zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, powinna również uwzględniać możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie.
  7. W przypadku maszyn przeznaczonych do ogólnego stosowania, instrukcja powinna być sformułowana w sposób jasny, przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe korzystanie z niej.

Zgodnie z art. 283 § 1 ustawy z 26. – Kto będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30. 000 zł.

Autor odpowiedzi: Roman Majer
Odpowiedzi udzielono 30. 09. 2017 r.

Oryginalna instrukcja instalacji i obsługi 3m 9080

Bezpośredni link do pobrania Oryginalna instrukcja instalacji i obsługi 3m 9080

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Oryginalna instrukcja instalacji i obsługi 3m 9080