Oryginalna instrukcja obsługi CAndc Api 6d

Oryginalna instrukcja obsługi CADC API 6D jest zbiorem zasad i standardów, które służą do konfigurowania i korzystania z interfejsu API do tworzenia aplikacji CAD/CAM. Instrukcja zawiera informacje na temat zasobów, zasad dostępu, formatu danych i innych ważnych informacji dotyczących interfejsu API. Instrukcja jest ważna dla wszystkich programistów, którzy chcą wykorzystać interfejs API do tworzenia aplikacji CAD/CAM. Używanie interfejsu API CADC API 6D jest proste i intuicyjne, dzięki czemu programiści mogą tworzyć zaawansowane aplikacje zgodnie z zaleceniami opisanymi w instrukcji obsługi.

Ostatnia aktualizacja: Oryginalna instrukcja obsługi CAndc Api 6d

Strona informacyjna

Candy udostępnia sieć ponad osiemdziesięciu Autoryzowanych Serwisów gwarantujących skuteczne i wysokiej jakości naprawy.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, Dział Obsługi Klienta Candy udzieli Ci wsparcia w zakresie wadliwego działania lub konserwacji Twojego urządzenia.

Skontaktuj się z nami

Autoryzowane serwisy lokalne

Szukaj

Instrukcja obsługi

Pobierz instrukcję obsługi dla Twojego urządzenia w formacie PDF bezpośrednio z naszej strony. Wybierz linię, nazwę i kod urządzenia. com/pl_PL/instrukcje-obslugi/">Szukaj

Zarejestruj urządzenie

Witaj w świecie Candy. Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia.
Zarejestruj swój produkt na stronie, aby korzystać z ważnych udogodnień:

 • pozwoli nam odzyskać Twoje dane i informacje o Twoim urządzeniu w szybki sposób, jeśli będziesz potrzebować pomocy;
 • otrzymasz aktualizacje techniczne i powiadomienia dotyczące Twojego urządzenia;
 • otrzymasz oferty i dodatkowe usługi dla urządzeń Candy.

Rejestracja

Gwarancja Candy

Nasze urządzenia objęte są dwuletnią gwarancją producenta. Ogólne i szczegółowe warunki określone są w warunkach gwarancji. com/pl_PL/gwarancja/">Przeczytaj warunki gwarancji

Akcesoria i części zamienne

Candy dysponuje szerokim asortymentem akcesoriów i części zamiennych; skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lokalnym i poszukaj części odpowiednich dla Twojego urządzenia. com/pl_PL/akcesoria-czesci-zamienne/">Znajdź najbliższy punkt serwisowy

Wezwij Serwis

Tel: 22 439 05 95

Numer infolinii serwisowej obejmujący całą Polskę

Numer czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8. 30 do 17. 00

Zanim zadzwonisz upewnij się, że posiadasz 16-cyfrowy numer seryjny, który można znaleźć na produkcie oraz datę zakupu.

Gdzie można znaleźć numer seryjny

Koszt połączenia według stawek operatora

Oryginalna instrukcja obsługi

Dane dotyczące dokumentacji

 • Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją. Jest to warunek konieczny bezpiecznej pracy i bezawaryjnej obsługi.
 • Należy stosować się do uwag dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na wyrobie.
 • Instrukcję obsługi zawsze przechowywać z produktem; urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.

Ostrzeżenia

Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:

ZAGROŻENIE

ZAGROŻENIE!

 • Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
 • OSTRZEŻENIE

  OSTRZEŻENIE!

 • Wskazuje na ewentualne zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
 • OSTROŻNIE

  OSTROŻNIE!

 • Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.
 • Symbole w instrukcji obsługi

  W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:

  Przestrzegać instrukcji obsługi
  Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje
  Obchodzenie się z surowcami wtórnymi
  Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych
  Hilti Akumulator Li‑Ion
  Hilti Ładowarka

  Symbole na rysunkach

  Na rysunkach zastosowano następujące symbole:

  Produkty przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
  Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.

 • Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
  Dane o produkcie
  Szlifierka kątowa
  AG 6D-22-150
  Generacja
  01
  Nr seryjny

 • Producent deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że opisany tutaj produkt jest zgodny z obowiązującym prawem i obowiązującymi normami.
  Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

  Bezpieczeństwo

  OSTRZEŻENIENależy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, zalecenia, jak również zapoznać się z ilustracjami i danymi technicznymi dołączonymi do elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich obrażeń ciała.Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
  Używane w przepisach bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym (z przewodem zasilającym) lub elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).Bezpieczeństwo w miejscu pracy

  • Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy. Bałagan lub brak oświetlenia w miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
  • Używając tego elektronarzędzia nie wolno pracować w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
  • Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie należy zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób. W wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad urządzeniem.
  • Bezpieczeństwo elektryczne

   • Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. W żadnym wypadku nie wolno modyfikować wtyczki. Nie należy używać trójników w połączeniu z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki oraz odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
   • Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. W przypadku kontaktu z uziemieniem istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem.
   • Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
   • Nigdy nie używać przewodu zasilającego niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania wtyczki z gniazda. Przewód zasilający chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub skręcone przewody zasilające zwiększają ryzyko porażenia.
   • W przypadku wykonywania elektronarzędziem prac na świeżym powietrzu należy używać wyłącznie przedłużaczy przystosowanych do używania na zewnątrz. Użycie przedłużacza przystosowanego do eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
   • Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
   • Bezpieczeństwo osób

    • Przystępując do pracy przy użyciu elektronarzędzi należy zachować ostrożność i rozwagę. Nie używać elektronarzędzia będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji elektronarzędzia może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
    • Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne i zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
    • Unikać niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci elektrycznej i/lub założeniem akumulatora na urządzenie oraz wzięciem urządzenia do ręki lub przenoszeniem go, należy upewnić się, że jest wyłączone. Jeśli podczas przenoszenia elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub podczas podłączania do sieci przełącznik jest wciśnięty, można spowodować wypadek.
    • Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze. Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
    • Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę. Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
    • Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
    • Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się pyłów.
    • Nie należy lekceważyć potencjalnego zagrożenia ani wskazówek dot. bezpiecznej eksploatacji elektronarzędzi, nawet w przypadku dużego doświadczenia w zakresie obsługi elektronarzędzia. Nieuważne obchodzenie się z urządzeniem może w ułamku sekundy doprowadzić do poważnych obrażeń.
    • Zastosowanie i obchodzenie się z elektronarzędziem

     • Nie przeciążać urządzenia. Elektronarzędzia należy używać do prac, do których jest przeznaczone. Odpowiednim elektronarzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
     • Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie i bezwzględnie należy je naprawić.
     • Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub wyjąć akumulator z urządzenia. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
     • Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia osobom, które nie zapoznały się z jego obsługą i działaniem lub nie przeczytały tych wskazówek. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie, jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
     • Należy starannie konserwować elektronarzędzia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
     • Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były ostre i czyste. Utrzymywane w dobrym stanie narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
     • Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanych czynności. Używanie elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
     • Dopilnować, aby uchwyty oraz ich powierzchnie były zawsze suche i czyste. Nie mogą one być zanieczyszczone smarem lub olejem. Śliskie uchwyty i powierzchnie uniemożliwiają bezpieczną obsługę i kontrolę elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
     • Zastosowanie oraz obchodzenie się z narzędziami akumulatorowymi

      • Akumulatory należy ładować tylko za pomocą prostowników zalecanych przez producenta. Jeśli prostownik, przeznaczony do ładowania określonego typu akumulatorów, zostanie zastosowany do ładowania innych akumulatorów, może dojść do pożaru.
      • Należy używać wyłącznie akumulatorów przeznaczonych do danego elektronarzędzia. Używanie innych akumulatorów może doprowadzić do obrażeń ciała i zagrożenia pożarowego.
      • Nieużywany akumulator przechowywać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie styków. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.
      • W przypadku niewłaściwego użytkowania możliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim. W razie przypadkowego kontaktu obmyć narażone części ciała wodą. Jeśli elektrolit dostał się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Wyciekający z akumulatora elektrolit może prowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.
      • Nie stosować uszkodzonego ani modyfikowanego akumulatora. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać w nieprzewidywalny sposób i tym samym stwarzać zagrożenie pożarem, wybuchem lub obrażeniami ciała.
      • Nie narażać akumulatora na kontakt z ogniem lub działanie wysokich temperatur. Ogień lub temperatury powyżej 130 °C (265 °F) mogą być przyczyną wybuchu.
      • Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ładowania i nigdy nie ładować akumulatora ani narzędzia akumulatorowego w temperaturze spoza zakresu podanego w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowe ładowanie, jak również ładowanie w temperaturze spoza dopuszczalnego zakresu może być przyczyną uszkodzenia akumulatora i zwiększyć zagrożenie pożarowe.
      • Serwis

       • Naprawę urządzenia zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosującemu tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
       • Nigdy nie konserwować uszkodzonych akumulatorów. Wszystkie czynności związane z konserwacją akumulatorów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub upoważnione punkty serwisowe.
       • Wspólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące szlifowania, szlifowania papierem ściernym, cięcia tarczami i pracy z tarczowymi szczotkami drucianymi:

        • Elektronarzędzie stosować wyłącznie jako urządzenie do szlifowania, szlifowania papierem ściernym, szczotkowania szczotką drucianą i cięcia. Przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa, zaleceń, ilustracji oraz danych technicznych otrzymanych z niniejszym urządzeniem. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, zaprószenia ognia i spowodować ciężkie obrażenia.
        • Nie wolno stosować tego elektronarzędzia do polerowania. Zastosowanie elektronarzędzia niezgodnie z przeznaczeniem, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i spowodować obrażenia ciała.
        • Nie modyfikować elektronarzędzia w sposób powodujący funkcjonowanie niezgodny z wyraźnie określonym przez producenta. Takie modyfikacje mogą spowodować utratę kontroli i ciężkie obrażenia.
        • Nie używać akcesoriów nieprzeznaczonych i niedopuszczonych przez producenta specjalnie dla tego elektronarzędzia. Sama możliwość zamocowania danych akcesoriów przy elektronarzędziu nie gwarantuje bezpieczeństwa pracy.
        • Dopuszczalna wartość obrotów elektronarzędzia musi być przynajmniej tak wysoka, jak maksymalna prędkość obrotowa danego elektronarzędzia. Akcesoria, które obracają się z prędkością wyższą niż dopuszczalna, mogą ulec zniszczeniu, a odłamki zostać rozrzucone.
        • Średnica i grubość narzędzia roboczego muszą być zgodne z wartościami podanymi dla stosowanego elektronarzędzia. W przypadku błędnie wymierzonego narzędzia roboczego nie będzie zapewniona wystarczająca ochrona ani kontrola.
        • Narzędzia robocze z gwintowanymi otworami mocującymi muszą dokładnie pasować do gwintu wrzeciona szlifierki. W przypadku narzędzi roboczych, które mocowane są za pomocą kołnierza, średnica otworu narzędzia roboczego musi pasować do średnicy mocowania kołnierza. Narzędzia robocze, które nie są dokładnie zamocowane do elektronarzędzia, obracają się nieregularnie, silnie wibrują i mogą prowadzić do utraty kontroli.
        • Nie używać uszkodzonych narzędzi. Przed każdym użyciem należy skontrolować narzędzia robocze takie jak tarcze do szlifowania pod kątem występowania odprysków i pęknięć, talerze szlifierskie pod kątem pęknięć, przetarć lub wyraźnych śladów zużycia, oraz tarczowe szczotki druciane pod względem obecności luźnych lub złamanych drucików. Jeśli elektronarzędzie lub narzędzie robocze spadną, należy sprawdzić czy nie doszło do uszkodzenia, lub zastosować inne sprawne narzędzie robocze. Po przeprowadzeniu kontroli i założeniu narzędzia roboczego, uruchomić elektronarzędzie z maksymalną prędkością obrotową na czas jednej minuty, uważając aby żadna osoba nie przebywała blisko wirującego narzędzia roboczego. Uszkodzone narzędzia robocze pękają przeważnie w trakcie przeprowadzania testu.
        • Nosić osobiste wyposażenie ochronne. W zależności od danego zastosowania, korzystać z pełnej osłony twarzy, ochrony oczu lub okularów ochronnych. W razie konieczności zakładać maskę przeciwpyłową, ochraniacze słuchu, rękawice ochronne lub specjalny fartuch, chroniący przed zwiercinami i opiłkami metalu. Należy chronić oczy przed unoszącymi się w powietrzu ciałami obcymi, które powstają w trakcie wykonywania różnych prac. Maski przeciwpyłowe lub maski do ochronny dróg oddechowych powinny dobrze filtrować pył. Wysokie natężenie hałasu może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
        • Uważać, aby inne osoby nie podchodziły zbyt blisko miejsca pracy. Każdy, kto znajdzie się w obszarze pracy powinien nosić osobiste wyposażenie ochronne. Odłamki obrabianego materiału lub złamane narzędzia robocze mogą zostać wyrzucone w powietrze i spowodować obrażenia poza bezpośrednim obszarem pracy.
        • Podczas wykonywania prac, w trakcie których elektronarzędzie może natrafić na ukryte przewody elektryczne, trzymać elektronarzędzie wyłącznie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.
        • Kabel sieciowy chronić przed wirującymi narzędziami roboczymi. Utrata kontroli nad urządzeniem może spowodować przecięcie kabla sieciowego lub zranienie ręki przez obracające się narzędzie robocze.
        • Nigdy nie odkładać elektronarzędzia przed całkowitym zatrzymaniem się narzędzia roboczego. Wirujące narzędzie robocze nie powinno stykać się z powierzchnią, na którą jest odkładane, ponieważ może to spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.
        • Nie przenosić elektronarzędzia, jeśli jest ono włączone i pracuje. Na skutek przypadkowego kontaktu może dojść do wciągnięcia części odzieży przez obracające się narzędzie robocze, lub do jego wwiercenia w ciało.
        • Regularnie czyścić szczeliny wentylacyjne elektronarzędzia. Dmuchawa silnika wciąga do obudowy drobiny metalu, których wysokie stężenie może prowadzić do porażenia prądem.
        • Nie wolno stosować elektronarzędzia w pobliżu łatwopalnych materiałów. Iskry mogą spowodować zapalenie się tych materiałów.
        • Nie używać narzędzi roboczych, które wymagają stosowania chłodzenia cieczą. Stosowanie wody lub innych cieczy chłodzących może prowadzić do porażenia prądem.
        • Odrzut i odpowiednie wskazówki dotyczące bezpieczeństwaOdrzut jest reakcją na haczenie lub zablokowanie obracającego się narzędzia roboczego, takiego jak tarcza do szlifowania, tarczowa szczotka druciana itp. Haczenie lub zablokowanie prowadzi do nagłego zatrzymania obracającego się narzędzia roboczego. Na skutek takiej reakcji, niekontrolowane elektronarzędzie zacznie przyspieszać w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów narzędzia roboczego w punkcie zablokowania.
         Jeśli tarcza do szlifowania zacznie haczyć lub blokować się w obrabianym materiale, wówczas krawędź zagłębiająca się w materiał może zakleszczyć się i spowodować wyłamanie tarczy lub odrzut. Tarcza szlifierska będzie kierować się w kierunku do lub od użytkownika, w zależności od ustawionego kierunku obrotu tarczy w punkcie zablokowania. Może dojść przy tym do pęknięcia tarczy szlifierskiej.
         Odrzut jest skutkiem nieprawidłowego zastosowania elektronarzędzia. Można zapobiec takiej reakcji poprzez zastosowanie odpowiednich środków ostrożności, opisanych poniżej.

        • Trzymać mocno elektronarzędzie oburącz i przyjąć taką pozycję ciała i ramion, aby możliwe było tłumienie odrzutu. Należy zawsze korzystać z dodatkowego uchwytu, jeśli jest na wyposażeniu, aby zapewnić sobie jak najlepszą kontrolę nad urządzeniem w przypadku odbić lub szarpnięć przy rozruchu. Personel obsługujący może, dzięki zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności, zapanować nad siłami odrzutu i reakcjami urządzenia.
        • Trzymać ręce z dala od obracających się narzędzi roboczych. Przy odrzucie narzędzie robocze może przejechać wzdłuż dłoni.
        • Unikać kontaktu z obszarem, w którym elektronarzędzie wykonuje ruchy na skutek odbicia zwrotnego. Odrzut odbija elektronarzędzie w kierunku przeciwnym do ruchu obrotowego tarczy szlifierskiej przy punkcie zablokowania.
        • Szczególną ostrożność zachować podczas pracy w obrębie narożników, ostrych krawędzi itp., aby nie dopuścić do zakleszczenia i odbicia narzędzia roboczego od obrabianego materiału. Wirujące narzędzie robocze wykazuje tendencję do zakleszczania się w przypadku pracy w narożnikach, przy ostrych krawędziach lub odskokach od podłoża. Może to spowodować utratę kontroli nad urządzeniem lub odrzut.
        • Nie stosować łańcuchowych lub ząbkowanych tarcz do cięcia oraz segmentowych tarcz diamentowych o szerokości szczelin powyżej 10 mm. Narzędzia robocze tego typu powodują często odrzut lub przyczyniają się do utraty kontroli nad elektronarzędziem.
        • Szczególne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące szlifowania i cięcia:

         • stosować przeznaczony do tego elektronarzędzia osprzęt szlifierski wraz z odpowiednią osłoną. Osprzętu szlifierskiego, który nie jest przeznaczony do tego elektronarzędzia, nie można osłonić w odpowiednim stopniu i nie można zagwarantować bezpiecznej pracy.
         • Wypukłe tarcze do szlifowania należy zamontować w taki sposób, aby ich powierzchnia szlifująca nie wystawała poza płaszczyznę krawędzi osłony. Nieprawidłowo zamocowanej tarczy szlifierskiej, która wystaje poza płaszczyznę krawędzi osłony, nie można odpowiednio osłonić.
         • Osłona musi być dokładnie przymocowana do elektronarzędzia i ustawiona w taki sposób, aby zapewniony był najwyższy stopień bezpieczeństwa, tzn. aby jak najmniejsza nieosłonięta część osprzętu szlifierskiego wystawała w kierunku osoby obsługującej. Osłona tarczy chroni użytkownika przed odłamkami, przypadkowym kontaktem z osprzętem szlifierskim oraz iskrami, które mogłyby spowodować zapalenie się ubrania.
         • Osprzęt szlifierski można stosować tylko do prac, do których jest on przewidziany. Np: nie należy nigdy szlifować boczną powierzchnią tarczy do cięcia. Tarcze do cięcia przeznaczone są do obróbki materiału za pomocą krawędzi tarczy. Nacisk boczny na tarcze może prowadzić do pęknięcia osprzętu szlifierskiego.
         • stosować nieuszkodzone kołnierze mocujące o odpowiednim rozmiarze i kształcie, dostosowane do wybranego osprzętu szlifierskiego. Odpowiedni kołnierz chroni tarczę szlifierską i zmniejsza niebezpieczeństwo jej pęknięcia. Kołnierze do tarcz do cięcia mogą różnić się od kołnierzy przeznaczonych do innych tarcz szlifierskich.
         • Nie stosować zużytych tarcz szlifierskich, używanych wcześniej z większymi elektronarzędziami. Tarcze szlifierskie przeznaczone do większych elektronarzędzi nie są przystosowane do pracy na zwiększonych obrotach małego elektronarzędzia i mogą pęknąć.
         • Stosować zawsze przewidzianą dla danego celu zastosowania pokrywę ochronną, jeśli stosowane są ściernice dwufunkcyjne. Stosowanie niewłaściwej pokrywy ochronnej nie zapewnia niedostatecznej ochrony, co może prowadzić do poważnych obrażeń cielesnych.
         • Pozostałe szczególne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące cięcia:

          • Nie dopuszczać do zblokowania się tarczy do cięcia i nie wywierać zbyt dużego nacisku. Nie wykonywać bruzd o zbyt dużej głębokości. Przeciążanie tarczy do cięcia może prowadzić do zbyt dużych naprężeń, a w konsekwencji do zakleszczenia, zblokowania tarczy oraz niebezpieczeństwa odbicia zwrotnego lub pęknięcia osprzętu szlifierskiego.
          • W miarę możliwości unikać bezpośredniego obszaru pracy przed i za wirującą tarczą do cięcia. Jeśli w trakcie obróbki materiału tarcza do cięcia jest odsuwana, wówczas przy odbiciu zwrotnym elektronarzędzie może zostać skierowane wraz z obracającą się tarczą w kierunku osoby obsługującej.
          • W przypadku zakleszczenia się tarczy do cięcia lub przerwania pracy, należy wyłączyć urządzenie i odczekać do całkowitego zatrzymania się tarczy. Nie wyciągać obracającej się jeszcze tarczy do cięcia z obrabianego materiału, w przeciwnym razie może wystąpić odbicie zwrotne. Ustalić przyczynę zakleszczenia i usunąć usterkę.
          • Elektronarzędzia nie należy włączać, gdy jego osprzęt zagłębiony jest w obrabianym materiale. Przed ponownym przystąpieniem do wycinania bruzd należy odczekać, aż tarcza do cięcia osiągnie maksymalne obroty. W przeciwnym razie tarcza może się zakleszczyć, wyskoczyć z obrabianego materiału lub spowodować odbicie zwrotne.
          • Podeprzeć płyty lub duże materiały przeznaczone do obróbki, w celu zminimalizowania ryzyko odbicia zwrotnego na skutek ewentualnego zakleszczenia się tarczy do cięcia. Duże materiały przeznaczone do obróbki mogą uginać się pod własnym ciężarem. Materiał musi być podparty z obydwu stron tarczy, zarówno blisko punktu cięcia jak również wzdłuż krawędzi.
          • Szczególną ostrożność należy zachować podczas wykonywania "cięć wgłębnych" w ścianach lub innych miejscach, których wnętrza nie widać. Zagłębiająca się tarcza może w trakcie przecinania przewodów gazowych lub wodociągowych, przewodów elektrycznych lub innych materiałów spowodować odbicie zwrotne.
          • Nigdy nie należy próbować cięcia w kształcie łuku. Przeciążanie tarczy do cięcia może prowadzić do zbyt dużych naprężeń, a w konsekwencji do zakleszczenia, zblokowania tarczy oraz niebezpieczeństwa odbicia zwrotnego lub pęknięcia ściernicy, co może spowodować poważne obrażenia cielesne.
          • Szczególne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące szlifowania papierem ściernym:

           • Stosować wyłącznie papier ścierny odpowiedniej wielkości. Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących wielkości papieru ściernego. Papier ścierny, który wystaje za daleko poza tarczę, może prowadzić do obrażeń cielesnych, zablokowania urządzenia, odrzutu lub rozerwać się.
           • Szczególne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pracy z tarczowymi szczotkami drucianymi:

            • Należy pamiętać, że podczas pracy z tarczową szczotką elementy druciane zużywają się i wypadają. Nie wywierać zbyt dużego nacisku na druciane elementy szczotki tarczowej. Wyrzucane elementy druciane mogą przebić się przez cienką warstwę odzieży i/lub skaleczyć skórę.
            • Jeśli do danego zastosowania zalecane jest korzystanie z osłony, wówczas należy upewnić się, że szczotka druciana i osłona nie mają styczności. Szczotki talerzowe i garnkowe mogą na skutek działania siły docisku i siły odśrodkowej zwiększyć swoją średnicę roboczą.
            • Przestrzegać poniższych wskazówek bezpiecznego używania akumulatorów litowo-jonowych. Nieprzestrzeganie ich może spowodować podrażnienia skóry, poważne uszkodzenia korozyjne, poparzenia chemiczne, pożar i / lub eksplozje.
            • Akumulatorów używać wyłącznie, gdy są w dobrym stanie technicznym.
            • Z akumulatorami należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń lub wycieku szkodliwego dla zdrowia elektrolitu!
            • W żadnym wypadku nie wolno modyfikować akumulatorów!
            • Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C (176°F) oraz spalać.
            • Nie używać akumulatorów, które były narażone na uderzenie lub uległy uszkodzeniu w inny sposób. Regularnie sprawdzać akumulatory pod kątem oznak uszkodzenia.
            • Nigdy nie używać akumulatorów z odzysku bądź naprawianych.
            • Nigdy nie używać akumulatora lub elektronarzędzia zasilanego akumulatorem jako młotka.
            • Nigdy nie narażać akumulatorów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, iskier czy otwartych płomieni. Może to prowadzić do eksplozji.
            • Nie dotykać biegunów akumulatorów palcami, narzędziami, biżuterią ani innymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie akumulatora oraz szkody materialne i obrażenia ciała.
            • Akumulatory chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami. Wnikająca wilgoć może spowodować zwarcia, porażenia prądem, poparzenia, pożary lub eksplozje.
            • Należy korzystać wyłącznie z prostowników i elektronarzędzi przeznaczonych dla danego typu akumulatora. Przestrzegać przy tym informacji zawartych we właściwych instrukcjach obsługi.
            • Nie używać ani przechowywać akumulatorów w środowisku zagrożonym wybuchem.
            • Jeżeli wysoka temperatura akumulatora uniemożliwia jego dotknięcie, akumulator może być uszkodzony. Umieścić akumulator w widocznym, niepalnym miejscu w odpowiedniej odległości od łatwopalnych materiałów. Pozostawić akumulator do ostygnięcia. Jeśli akumulator po jednej godzinie nadal jest zbyt gorący, aby dało się go dotknąć, oznacza to, że jest uszkodzony. Należy zwrócić się do serwisu Hilti lub zapoznać się z dokumentem „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania Hilti akumulatorów litowo-jonowych”.

             Należy przestrzegać specjalnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i użytkowania akumulatorów litowo-jonowych.
             Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania akumulatorów litowo-jonowychHilti, które można znaleźć po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na końcu niniejszej instrukcji.

            • Używać wyłącznie produktu i akcesoriów, które są w dobrym stanie technicznym.
            • Nie dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w produkcie lub akcesoriach.
            • Zakładać ochraniacze słuchu. Hałas może prowadzić do utraty słuchu.
            • Urządzenie zawsze trzymać oburącz za przewidziane do tego celu uchwyty. Uchwyty muszą być suche, czyste oraz wolne od oleju i smaru.
            • Jeśli urządzenie użytkowane będzie bez systemu odsysania, to podczas wykonywania prac, w trakcie których powstaje pył, należy nosić lekką maskę przeciwpyłową.
            • Robić przerwy oraz wykonywać ćwiczenia poprawiające ukrwienie palców. Dłuższa praca i występujące w jej trakcie silne wibracje mogą być przyczyną zaburzeń w naczyniach krwionośnych lub systemie nerwowym palców, dłoni lub nadgarstków.
            • Unikać dotykania obracających się elementów. Urządzenie włączać dopiero na stanowisku pracy. Dotykanie wirujących części urządzenia, w szczególności osprzętu, może prowadzić do obrażeń ciała.
            • Urządzenie nie może być używane przez osoby słabe fizycznie bez uprzedniego pouczenia. Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci.
            • Pył, tworzący się podczas szlifowania, wygładzania, cięcia i wiercenia, może zawierać szkodliwe związki chemiczne. Przykładowo: ołów lub farby na bazie ołowiu; cegła, beton i pozostałe produkty do stawiania murów, kamień naturalny i pozostałe produkty krzemionkowe; wybrane gatunki drewna, takie jak dąb, buk i drewno poddane obróbce chemicznej; azbest lub materiały zawierające azbest. Należy określić stopień narażenia operatora i osób postronnych według klasy zagrożenia związanego z obrabianym materiałem. Należy podjąć niezbędne środki, aby utrzymać narażenie na bezpiecznym poziomie, np. stosować system odpylania lub odpowiednią ochronę dróg oddechowych. Ogólne środki mające na celu zmniejszenie narażenia obejmują:
            • praca w dobrze wentylowanym obszarze,
            • unikanie dłuższego czasu przebywania w pyle,
            • odprowadzanie pyłu z dala o twarzy i ciała,
            • Noszenie odzieży ochronnej i mycie narażonych miejsc wodą z mydłem.
            • Użytkownik i osoby znajdujące się w pobliżu osoby powinny nosić podczas pracy urządzenia odpowiednie okulary ochronne, kask ochronny oraz ochronniki słuchu.
            • Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń na skutek upadku narzędzia i/lub wyposażenia. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić, czy akumulator i zamontowane akcesoria są dobrze zamocowane.
            • Szczeliny wentylacyjne muszą być zawsze odsłonięte. Niebezpieczeństwo poparzenia przez szczeliny wentylacyjne!
            • Włączyć produkt dopiero wtedy, gdy znajdzie się on w pozycji roboczej.
            • Przed odłożeniem produktu odczekać, aż całkowicie się zatrzyma.
            • Do wymiany narzędzi zakładać rękawice ochronne. Dotknięcie narzędzia roboczego może spowodować zranienia i poparzenia.
            • Jeśli urządzenie rozpozna przekroczenie granic roboczych lub rozładowanie akumulatora, może się zdarzyć, że narzędzie nie zostanie wyhamowane przez silnik.
            • Prawidłowe obchodzenie się z elektronarzędziami

             • Tarcze szlifierskie powinny być starannie zakładane i eksploatowane zgodnie ze wskazówkami producenta.
             • Nigdy nie używać urządzenia bez osłony.
             • Zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Do zamocowania obrabianego przedmiotu stosować urządzenia mocujące lub imadło. Dzięki temu jest on pewniej zamocowane, niż jakby był trzymany w ręku, a użytkownik ma obie ręce wolne do obsługi urządzenia.
             • Tarcz do cięcia nie stosować do szlifowania zgrubnego.
             • Mocno dokręcić narzędzie robocze i kołnierz. Jeśli narzędzie robocze i kołnierz nie będą mocno dokręcone, istnieje niebezpieczeństwo, że po wyłączeniu urządzenia podczas wyhamowywania przez silnik, narzędzie wypadnie z wrzeciona.
             • Do tego produktu nie montować zaczepu do paska.
             • Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych i rur wodociągowych. Zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą spowodować porażenie prądem lub eksplozję, jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu elektrycznego albo rury gazociągowej lub wodociągowej.
             • W razie częstego wykonywania prac z użyciem materiałów przewodzących zabrudzone urządzenia należy regularnie przekazywać do kontroli w serwisie Hilti. Osadzający się na powierzchni urządzenia pył, w szczególności od zwiercin materiałów przewodzących, jak również wilgoć mogą przy niekorzystnych warunkach prowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
             • Miejsce pracy

              • W przypadku prac przebiciowych należy zabezpieczyć obszar po drugiej stronie. Oderwane materiały mogą wypaść i/lub spaść, powodując obrażenia osób trzecich.
              • Nacięcia w ścianach nośnych lub innych strukturach mogą naruszyć ich statykę, zwłaszcza podczas odcinania prętów zbrojeniowych lub elementów nośnych. Przed rozpoczęciem pracy należy skonsultować się z inżynierem projektu, architektem lub osobą odpowiedzialną za projekt.
              • Opis

               1. Przycisk odblokowujący osłonę
               2. Blokada wrzeciona
               3. Włącznik/wyłącznik z blokadą
               4. Wskaźnik stanu akumulatora
               5. Przycisk odblokowujący akumulator
               6. Akumulator
               7. Płyta zabezpieczająca przed iskrami
               8. Szczeliny wentylacyjne
               9. Uchwyt główny z funkcją Sens‑Tech
               10. Uchwyt boczny
               11. Tuleja gwintowana na uchwyt
               12. Osłona standardowa z przednią pokrywą ochronną
               13. Kołnierz mocujący z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym
               14. Tarcza do cięcia / tarcza do szlifowania zgrubnego
               15. Nakrętka mocująca
               16. Nakrętka szybkomocująca Kwik lock (opcjonalnie)
               17. Klucz

               Opisywany produkt to ręczna akumulatorowa szlifierka kątowa. Przeznaczona jest do prac na sucho, takich jak cięcie, szlifowanie zgrubne materiałów metalowych i mineralnych, szczotkowanie, szlifowanie papierem ściernym oraz wiercenie w płytkach.

              • Cięcie, wykonywanie nacięć i szlifowanie zgrubne materiałów mineralnych jest dopuszczalne pod warunkiem stosowania odpowiedniej osłony.
              • Podczas obróbki podłoża mineralnego, jak beton i kamień, należy używać osłony odsysającej z odpowiednim odkurzaczem Hilti.
              • Z tym produktem stosować tylko akumulatory litowo-jonowe Hilti Nuron typu B 22. W celu uzyskania optymalnej wydajności Hilti zaleca akumulatory podane dla produktu w tej tabeli.

              • Do tych akumulatorów stosować wyłącznie ładowarki Hilti wymienionych w tabeli typów.

              • Szlifierka kątowa, uchwyt boczny, osłona standardowa, przednia pokrywa ochronna, kołnierz mocujący, nakrętka, klucz, instrukcja obsługi.
               Inne produkty systemowe zatwierdzone dla produktu można znaleźć wHilti Store lub na stronie:www. group

               Produkt jest wyposażony w3D Active Torque Control (3DATC).
               Jeśli podczas pracy urządzenie wykryje nagły, niespodziewany ruch, natychmiast wyłączy się automatycznie.

               W razie aktywacji3DATC należy wyłączyć a następnie ponownie włączyć urządzenie.

               Urządzenie jest wyposażone w funkcjęSens-Tech.
               Jeśli dłoń nie obejmuje całkowicie uchwytu głównego lub jeśli puści uchwyt główny, urządzenie wyłącza się automatycznie. Podczas pracy należy trzymać dłonie na przeznaczonych w tym celu powierzchniach uchwytu głównego.Jeśli funkcjaSens-Tech została uruchomiona, należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.

               Funkcja ochrony silnika monitoruje pobór prądu i temperaturę silnika, zapobiegając urządzenie przed przegrzaniem.
               W przypadku przeciążenia silnika na skutek zbyt dużej siły dociskania, odczuwalny będzie spadek mocy urządzenia, który prowadzić może do całkowitego zatrzymania urządzenia.W przypadku zatrzymania się urządzenia lub spadku prędkości obrotowej na skutek przeciążenia, należy przerwać pracę i pozostawić włączone urządzenie z jałową prędkością obrotową przez ok. 30 sekund.

               Dzięki zintegrowanemu hamulcowi redukowany jest czas wyhamowywania narzędzia roboczego do całkowitego zatrzymania.Ta funkcja dostępna jest wyłącznie wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do prądu.
               W zależności od wybranego narzędzia roboczego czas hamowania jest różny.

               Stosować przednią pokrywę ochronną z osłoną standardową w poniższych przypadkach:

              • Szlifowanie zgrubne przy użyciu prostych tarcz do szlifowania zgrubnego
              • Cięcie przy użyciu tarcz do cięcia
              • System szlifierski przystosowany jest tylko do okazyjnego szlifowania podłoża mineralnego przy użyciu diamentowych tarcz wieńcowych.Obróbka metalu w połączeniu z tą osłoną jest niedozwolona.

               Osłona przeciwpyłowa nadaje się tylko do narzędzi roboczych o średnicy maks. 125 mm (5″).

               Cięcie oraz wykonywanie nacięć w podłożu mineralnym można przeprowadzać wyłącznie z osłoną przeciwpyłową.

               Akumulatory litowo-jonoweHilti Nuron mogą wyświetlać stan naładowania, komunikaty o błędach oraz stan pracy.

               Wskazania stanu naładowania i komunikatów błędów

               Aby uzyskać jedno z poniższych wskazań, należy nacisnąć krótko przycisk odblokowujący akumulator.

               Niebezpieczeństwo obrażeń ciałaspowodowane ewentualnym upadkiem akumulatora!

               • Gdy akumulator jest włożony, po naciśnięciu na przycisk odblokowujący należy upewnić się, że akumulator został z powrotem prawidłowo zablokowany w stosowanym produkcie.
               • Poziom naładowania oraz ewentualne usterki wyświetlane są również w trybie ciągłym, dopóki podłączony produkt jest włączony.Stan
                Znaczenie
                Cztery (4) diody LED świecą się stale na zielono
                Stan naładowania: 100% do 71%
                Trzy (3) diody LED świecą się stale na zielono
                Stan naładowania: 70% do 51%
                Dwie (2) diody LED świecą się stale na zielono
                Stan naładowania: 50% do 26%
                Jedna (1) dioda LED świeci się stale na zielono
                Stan naładowania: 25% do 10%
                Jedna (1) dioda LED powoli miga na zielono
                Stan naładowania: < 10%
                Jedna (1) dioda LED szybko miga na zielono
                Akumulator litowo-jonowy jest całkowicie rozładowany. Naładować akumulator.
                Jeśli po naładowaniu akumulatora dioda LED nadal szybko miga, skontaktować się z serwisem Hilti.
                Jedna (1) dioda LED szybko miga na żółto
                Akumulator litowo-jonowy lub związany z nim produkt jest przeciążony, zbyt gorący, zbyt zimny lub wystąpiła inna usterka.
                Utrzymywać temperaturę roboczą produktu i akumulatora w zalecanym zakresie i nie przeciążać produktu podczas jego użytkowania.
                Jeśli komunikat nie zniknie, zwrócić się do serwisu Hilti.
                Jedna (1) dioda LED świeci się stale na żółto
                Akumulator litowo-jonowy i produkt z nim połączony nie są kompatybilne. Prosimy zwrócić do serwisu Hilti.
                Jedna (1) dioda LED szybko miga na czerwono
                Akumulator litowo-jonowy jest zablokowany i nie może być dalej wykorzystywany.

                Wskazania stanu akumulatora

                Aby sprawdzić stan akumulatora, należy przytrzymać przycisk odblokowujący na ponad trzy sekundy. System nie wykrywa potencjalnego nieprawidłowego działania akumulatora spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem, takim jak upuszczenie, przebicie, zewnętrzne uszkodzenie termiczne itp.Wszystkie diody świecą w formie światła ruchomego, a następnie jedna (1) dioda świeci ciągle w kolorze zielonym.
                Akumulator nadaje się do dalszego użytkowania.
                Wszystkie diody świecą w formie światła ruchomego, a następnie jedna (1) dioda miga szybko na żółto.
                Nie można zakończyć weryfikacji stanu akumulatora. Powtórzyć czynność lub skontaktować się z serwisem Hilti.
                Wszystkie diody świecą w formie światła ruchomego, a następnie jedna (1) dioda świeci ciągle w kolorze czerwonym.
                Jeśli podłączony produkt może być nadal używany, poziom naładowania akumulatora wynosi mniej niż 50%.
                Jeśli podłączony produkt nie może być dłużej używany, poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski i należy go wymienić.

                Materiały eksploatacyjne

                Należy stosować wyłącznie wzmocnione włóknem tarcze abrazyjne o maks. Ø 150 mm (6″), które dopuszczone są do eksploatacji z minimalną prędkością obrotową 9500 obr. /min oraz prędkością obwodową 80 m/s.
                Grubość tarczy może wynosić w przypadku tarcz do szlifowania zgrubnego maks. 8 mm a w przypadku tarcz do szlifowania maks. 3 mm.UWAGA! Podczas cięcia i wykonywania nacięć za pomocą tarcz do cięcia należy zawsze stosować standardową osłonę z dodatkową pokrywą przednią lub całkowicie zamkniętą osłonę przeciwpyłową. Tarcze

                Przyporządkowanie tarcz do stosowanego wyposażenia


                Zastosowanie
                Symbol
                Podłoże
                Abrazyjna tarcza do cięcia
                Cięcie, wykonywanie nacięć
                AC-D
                Metaliczne
                Diamentowa tarcza do cięcia
                DC-TP, DC-D
                (SPX, SP, P)
                Mineralne
                Abrazyjna tarcza do szlifowania zgrubnego
                Szlifowanie zgrubne
                AG-D, AF-D, AN-D
                Diamentowa tarcza do szlifowania zgrubnego
                DG-CW⌀ 125(5")
                (SPX, SP, P)
                Szczotka druciana
                Szczotki druciane
                3CS, 4CS
                3SS, 4SS
                Diamentowa koronka wiertnicza
                Wiercenie w płytkach
                DD-M14
                Tarcza fibrowa
                AP-D

                Dane techniczne

                Podane w niniejszej instrukcji wartości ciśnienia akustycznego oraz drgań zostały zmierzone zgodnie z metodą pomiarową i mogą być stosowane do porównywania elektronarzędzi. Można je również stosować do tymczasowego oszacowania ekspozycji. Podane dane dotyczą głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie zastosowane do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub nie będzie odpowiednio konserwowane, wówczas dane mogą odbiegać od podanych. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. Aby dokładnie określić ekspozycje, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone lub włączone, ale nieużywane. Może to prowadzić do znacznego zmniejszenia ekspozycji przez cały czas eksploatacji. W celu ochrony użytkownika przed działaniem hałasu oraz/lub drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np: konserwacja elektronarzędzi i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.Informacja o hałasie

                Poz.
                Wyposażenie
                AC-D
                AP-D
                AG-D
                AF-D
                AN-D
                DG-CW
                (SPX/SP/P)
                DC-TP
                DC-D
                (SPX/SP/P)
                3CS/4CS
                3SS/4SS
                DD-M14
                A
                Osłona
                (Standard)

                B
                Pokrywa ochronna
                (w połączeniu z A)

                C
                Osłona przeciwpyłowa (szlifowanie)
                DG-EX 125/5"
                D
                Osłona przeciwpyłowa (wykonywanie nacięć)
                DC-EX 125/5"M
                E
                Adapter DC-EX SL
                (w połączeniu z D)
                F
                Uchwyt boczny
                (Standard)
                G
                Uchwyt pałąkowy DCBG 125 (opcjonalnie do F)
                H
                Nakrętka mocująca
                (Standard)
                I
                Kołnierz mocujący
                (Standard)
                J
                Kwik lock
                (opcjonalnie do I)
                K
                Nakrętka mocująca
                (tarcza fibrowa)
                L
                Talerz wsporczy
                (tarcza fibrowa)
                Ciężar bez akumulatora zgodnie z EPTA Procedure 01
                2, 0 kg
                Napięcie znamionowe
                21, 6 V
                Znamionowa prędkość obrotowa
                8 500 obr. /min
                Maksymalna średnica tarczy
                150 mm
                Gwint wrzeciona napędowego
                M14
                Długość wrzeciona
                22 mm
                Maksymalna średnica koronek wiertniczych
                125 mm
                Temperatura otoczenia podczas eksploatacji
                −17 ℃ …60 ℃
                Temperatura przechowywania
                −20 ℃ …70 ℃
                Napięcie robocze akumulatora
                Gewicht Akku
                Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
                −20 ℃ …40 ℃
                Temperatura akumulatora na początku procesu ładowania
                −10 ℃ …45 ℃

                Informacje dotyczące wibracjiW przypadku wykonywania innych prac niż cięcie, wartości dotyczące wibracji mogą się różnić.

                Przygotowanie do pracy

                przez niezamierzone uruchomienie!

                • Przed włożeniem akumulatora upewnić się, że przynależne urządzenie jest wyłączone.
                • Przed rozpoczęciem nastawy urządzenia lub wymianą osprzętu wyjąć akumulator z urządzenia.
                • Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

                 1. Przed rozpoczęciem ładowania należy przeczytać instrukcję obsługi prostownika.
                 2. Należy zwrócić uwagę, aby styki akumulatora i prostownik były czyste i suche.
                 3. Ładować akumulator za pomocą odpowiedniego prostownika.
                 4. przez zwarcie lub spadający akumulator!

                  • Przed włożeniem akumulatora w urządzenie upewnić się, czy styki akumulatora i urządzenia są czyste i wolne od ciał obcych.
                  • Upewnić się, że akumulator zawsze jest poprawnie włożony.
                  • Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie naładować akumulator.
                  • Wsunąć akumulator w produkt do słyszalnego zatrzaśnięcia.
                  • Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora.
                  • Nacisnąć przycisk odblokowujący akumulatora.
                  • Wyjąć akumulator z produktu.
                  • Podczas pracy z urządzeniem koniecznie przestrzegać krajowych wymogów dotyczących prac na wysokości.
                   Przestrzegać instrukcji obsługi zabezpieczenia przed upadkiem.
                  • Dokładnie wpasować dwie nakładki zabezpieczenia przed upadkiem na elemencie blaszanym chroniącym przed iskrami.
                  • Zamocować zabezpieczenie przed upadkiem za pomocą dostarczonych śrub w otworach przewidzianych w tym celu w blaszanym elemencie chroniącym przed iskrami.
                  • Założyć akumulator.
                  • Niebezpieczeństwo obrażeń ciała na skutek upadku narzędzia i/lub wyposażenia!

                  • Używać jedynie linki asekuracyjnej zalecanej do tego narzędzia Hilti.
                  • Skontrolować punkt mocowania linki asekuracyjnej narzędzia przed każdym użyciem pod kątem potencjalnych uszkodzeń.
                  • Przestrzegać instrukcji obsługi linki asekuracyjnej do narzędziHilti.

                   Do tego produktu używać wyłącznie zabezpieczenia przed upadkiemHilti i linki asekuracyjnejHilti, jako zestawu zabezpieczającego przed upadkiem narzędzia #2261970.

                  • Zamocować zabezpieczenie przed upadkiem zgodnie z opisem w rozdziale Hilti Montaż zabezpieczenia przed upadkiem. Sprawdzić stabilność zamocowania.
                  • Przymocować jeden karabińczyk linki asekuracyjnej narzędzia do zabezpieczenia przed upadkiem, a drugi karabińczyk do części nośnej. Sprawdzić stabilność zamocowania obu karabińczyków.
                   Przestrzegać instrukcji obsługi zabezpieczenia przed upadkiemHilti i linki asekuracyjnej do narzędzi

                   Montaż uchwytu bocznego

                  • Nakręcić uchwyt boczny na jedną z przewidzianych do tego celu tulei gwintowanych.
                  • Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Narzędzie robocze może być gorące lub mieć ostre krawędzie.

                  • Nosić rękawice robocze podczas montażu, demontaże, nastawiania i usuwania usterek.
                  • Uwzględnić instrukcję montażu odpowiedniej osłony.
                  • Montaż (standardowej) osłony ochronnej

                   Kodowanie na osłonie gwarantuje, że do produktu można przymocować wyłącznie pasującą osłonę. Osłona tarczy z wrąbkami naprowadzającymi nasuwana jest na uchwyt osłony.
                  • Nałożyć osłonę na szyjkę wrzeciona tak, aby obydwa oznaczenia w kształcie trójkąta, na urządzeniu i osłonie, położone były dokładnie naprzeciw siebie.
                  • Wcisnąć osłonę na szyjkę wrzeciona.
                  • Nacisnąć przycisk odblokowujący i ustawić osłonę w żądanym położeniu, do zatrzaśnięcia w blokadę.
                  • Przycisk odblokowujący osłonę odskoczy w tył.

                  Zmiana położenia (standardowej) osłony

                 5. Nacisnąć przycisk odblokowujący i ustawić osłonę w żądanym położeniu, do zatrzaśnięcia w blokadę.
                 6. Demontaż (standardowej) osłony ochronnej

                 7. Nacisnąć i przytrzymać przycisk odblokowujący osłonę i obrócić osłonę tak, aby obydwa oznaczenia w kształcie trójkąta, na osłonie i urządzeniu, położone były dokładnie naprzeciw siebie.
                 8. Zdjąć osłonę.
                 9. Przednia pokrywa musi zostać nałożona na standardową osłonę ochronną.
                 10. Założyć przednią pokrywę zamkniętą stroną do góry na standardową osłonę ochronną.
                 11. Blokada musi się słyszalnie zatrzasnąć.
                 12. W celu demontażu, otworzyć blokadę przedniej pokrywy.
                 13. Zdjąć przednią pokrywę z osłony standardowej ochronną.
                 14. Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Narzędzie robocze może być gorące.

                 15. Nosić rękawice ochronne podczas wymiany narzędzia roboczego.
                 16. Tarcze diamentowe trzeba wymieniać, gdy tylko znacznie spadnie efekt cięcia lub szlifowania. Na ogół jest to wówczas, gdy wysokość segmentów diamentowych jest mniejsza niż 2 mm.
                  Inne typy tarcz należy wymieniać, gdy znacznie spadnie efekt cięcia lub gdy w trakcie pracy części szlifierki kątowej (poza tarczą) zetkną się z materiałem roboczym.
                  Tarcze abrazyjne należy wymieniać z upływem daty ważności.

                  Montaż narzędzi roboczych

                  Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. W przypadku wyhamowywania przez silnik narzędzie robocze może się odmocować.

                 17. Przed chwyceniem narzędzia roboczego lub nakrętki poczekać do momentu zatrzymania narzędzia roboczego.
                 18. Dociągnąć narzędzie robocze i kołnierz mocujący za pomocą nakrętki tak, aby podczas wyhamowywania przez silnik urządzenia żadne części nie odmocowały się od wrzeciona. com/2282185/H2_BILD-Objekt_System_AG_6D-22-G1_DEU_AG6D_110. jpg" alt="Image alternative"/>
                 19. Oczyścić kołnierz mocujący oraz nakrętkę mocującą.
                 20. Sprawdzić, czy w kołnierzu mocującym jest pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym i czy nie jest on uszkodzony.
                 21. Wymienić brakujący lub uszkodzony pierścień o przekroju okrągłym.
                 22. Nałożyć kołnierz mocujący na wrzeciono tak, aby dokładnie przylegał i nie mógł się obracać.
                 23. Założyć narzędzie robocze.
                 24. Dokręcić nakrętkę mocującą na szyjce wrzeciona.
                 25. Nacisnąć przycisk blokujący wrzeciono i przytrzymać.
                 26. Dokręcić kluczem nakrętkę mocującą.
                 27. Demontaż narzędzi roboczych

                  Niebezpieczeństwo pęknięcia i zniszczenia. Jeśli blokada wrzeciona zostanie wciśnięta w trakcie obrotu wrzeciona, narzędzie robocze może się odczepić.

                 28. Blokadę wrzeciona naciskać tylko przy zatrzymanym wrzecionie.
                 29. Odkręcić nakrętkę mocującą, przykładając klucz i obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
                 30. Zwolnić blokadę wrzeciona i wyjąć narzędzie robocze.
                 31. Montaż Kwik lock

                  Niebezpieczeństwo pęknięcia. Zbyt duże zużycie może spowodować pęknięcie nakrętkiKwik lock.

                 32. Podczas pracy uważać, aby nakrętka Kwik lock nie stykała się z podłożem.
                 33. Nie stosować uszkodzonych nakrętek Kwik lock.
                 34. Zamiast nakrętki mocującej można użyć nakrętki szybkomocującejKwik lock. Dzięki temu wymiana narzędzi roboczych możliwa jest bez użycia dodatkowych narzędzi.
                 35. Nakręcić nakrętkę szybkomocującą Kwik lock na narzędzie robocze, aż będzie do niego przylegać.
                 36. Napis Kwik lock jest widoczny po wykręceniu.
                 37. Obracać narzędzie robocze zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż nakrętka Kwik lock będzie mocno dokręcona.
                 38. Zwolnić blokadę wrzeciona.
                 39. Demontaż Kwik lock

                  Jeśli nakrętki szybkomocującejKwik lock nie da się odkręcić ręcznie, nałożyć klucz na nakrętkę i obrócić go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
                  Nigdy nie używać obcęgów do rur. Nakrętka szybkomocującaKwik lock może zostać uszkodzona w razie użycia niewłaściwego narzędzia.
                 40. Odkręcić nakrętkę szybkomocującą Kwik lock, obracając ją ręcznie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. com/2282185/H2_BILD-Objekt_System_AG_6D-22-G1_DEU_AG6D_130. jpg" alt="Image alternative"/>
                 41. Zamontować uchwyt boczny.
                 42. Zamontować standardową osłonę ochronną.
                 43. Założyć koronkę wiertniczą i przykręcić ją.
                 44. Dokręcić koronkę wiertniczą za pomocą odpowiedniego klucza płaskiego.
                 45. Następnie zwolnić blokadę wrzeciona i wyjąć klucz. com/2282185/H2_BILD-Objekt_System_AG_6D-22-G1_DEU_AG6D_160. jpg" alt="Image alternative"/>
                 46. Założyć szczotkę drucianą i przykręcić ją.
                 47. Dokręcić szczotkę drucianą za pomocą odpowiedniego klucza płaskiego. com/2282185/H2_BILD-Objekt_System_AG_6D-22-G1_DEU_AG6D_170. jpg" alt="Image alternative"/>
                 48. Nasadzić talerz wsporczy i tarczę fibrową i mocno przykręcić nakrętkę mocującą.
                 49. Mocno dokręcić kluczem nakrętkę zaciskającą. 7" id="H2_VRH_Produkt_M_AG_6D_22_G1_PLK_ArbeitenAkku">Obsługa

                  Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszej dokumentacji i podanych na produkcie.

                  Włączanie

                  Urządzenie należy umieszczać w przewidzianych do tego celu miejscach. Jeśli dłoń nie obejmuje całkowicie uchwytu głównego lub jeśli puści uchwyt główny, urządzenie wyłącza się automatycznie.
                  Jeśli funkcja
                 50. Nacisnąć tylną część włącznika/ wyłącznika i przytrzymać.
                 51. Przesunąć włącznik/wyłącznik do przodu.
                 52. Silnik pracuje.
                 53. Zablokować włącznik/wyłącznik.
                 54. Wyłączanie

                  1. Nacisnąć na tylną część włącznika/wyłącznika.
                  2. Włącznik / wyłącznik przestawia się do położenia wył. , a silnik zatrzymuje się.
                  3. Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Narzędzie robocze może się nagle zablokować lub zakleszczyć.

                  4. Używać urządzenia z uchwytem bocznym (opcjonalnie z uchwytem pałąkowym) i trzymać je zawsze w obu rękach.
                  5. Nie dopuszczać do zablokowania narzędzia roboczego i nie wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie.

                  6. Podczas cięcia należy pracować z umiarkowanym posuwem oraz nie przekrzywiać urządzenia ani tarczy do cięcia (pozycja robocza ok. 90° do płaszczyzny cięcia).
                   Profile i małe rury czworokątne najlepiej jest przecinać przystawiając tarczę do cięcia w miejscu najmniejszego przekroju.

                   Niebezpieczeństwo obrażeń ciała. Tarcza do cięcia może rozerwać się i wyrzucone w powietrze części mogą spowodować obrażenia.

                  7. Tarcz do cięcia nie wolno używać do szlifowania zgrubnego.
                  8. Przesuwać urządzenie tam i z powrotem, równomiernie dociskając, przy zachowaniu kąta nachylenia od 5° do 30°.
                  9. Obrabiany przedmiot nie będzie zbyt gorący, nie przebarwi się i nie dojdzie do powstania rowków. 8" id="H2_VRH_Produkt_System_AG_6D_22_G1_PLK_2021_Pflege_Akkugeraet">Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

                   Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń jeśli akumulator jest włożony!

                  10. Przed przystąpieniem do wszelkich czynności konserwacyjnych należy zawsze wyjmować akumulator!
                  11. Porażeniem prądem spowodowane brakiem izolacji ochronnej. W ekstremalnych warunkach użytkowania podczas obróbki metali we wnętrzu urządzenia może osadzać się przewodzący pył (np. metal, włókno węglowe) mający negatywny wpływ na izolację ochronną.

                  12. E ekstremalnych warunkach użytkowania stosować stacjonarne urządzenie wyciągowe.
                  13. Często czyścić szczeliny wentylacyjne.
                  14. Konserwacja produktu

                   • Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
                   • Obudowę czyścić tylko lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzyw sztucznych.
                   • Aby oczyścić styki produktu, używać czystej i suchej szmatki.
                   • Konserwacja akumulatorów litowo-jonowych

                    • Nigdy nie używać akumulatora z niedrożnymi szczelinami wentylacyjnymi. Ostrożnie wyczyścić szczeliny wentylacyjne suchą, miękką szczotką.
                    • Unikać narażania akumulatora na niepotrzebne zapylenie lub zabrudzenie. Nigdy nie narażać akumulatora na działanie wysokiej wilgotności (np. nie zanurzyć w wodzie ani nie pozostawiać na deszczu).
                     Jeśli akumulator został zamoczony, należy traktować go jak akumulator uszkodzony. Odizolować go w niepalnym pojemniku lub zwrócić się do serwisu Hilti.
                    • Akumulator musi być czysty oraz wolny od innego oleju i smaru. Nie wolno dopuścić do niepotrzebnego gromadzenia się kurzu lub brudu na akumulatorze. Czyścić akumulator suchą, miękką szczotką lub czystą, suchą szmatką.
                     Nie dotykać styków akumulatora i usunąć z nich smar, który nie został nałożony fabrycznie.
                    • Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym

                     • Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
                     • W razie uszkodzeń i/lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Oddać produkt niezwłocznie do naprawy w serwisie Hilti.
                     • Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
                     • W celu bezpiecznej pracy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i materiały eksploatacyjne. Dopuszczone przezHilti części zamienne, materiały eksploatacyjne i wyposażenie produktu są dostępne w lokalnym centrumHilti Store oraz na:

                      Transport i przechowywanie narzędzi akumulatorowych i akumulatorów

                      Transport

                       Niezamierzone włączenie podczas transportu!

                      • Zawsze transportować produkty z wyjętymi akumulatorami!
                      • Wyjąć akumulator/akumulatory.
                      • Nigdy nie przechowywać ani nie transportować akumulatorów luzem. Podczas transportu akumulatory powinny być zabezpieczone przed uderzeniami i wibracjami oraz odizolowane od jakichkolwiek materiałów przewodzących prąd lub innych akumulatorów, aby nie mogło stykać się z innymi biegunami akumulatorów i spowodować zwarcia. Przestrzegać lokalnych przepisów transportowych dotyczących akumulatorów.
                      • Nie wysyłać akumulatorów pocztą. Jeśli wysłane mają zostać sprawne akumulatory, zwrócić się do odpowiedniej firmy kurierskiej.
                      • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie transportu sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu.
                      • Przechowywanie

                        Niezamierzone uszkodzenie spowodowane uszkodzonymi akumulatorami lub akumulatorami, z których wycieka płyn!

                       • Zawsze przechowywać produkty z wyjętymi akumulatorami.
                       • Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Przestrzegać wartości granicznych temperatury podanych w danych technicznych.
                       • Nie należy przechowywać akumulatorów na ładowarce. Po zakończeniu procesu ładowania zawsze wyjmować akumulator z prostownika.
                       • Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu, na źródłach ciepła ani za szybą.
                       • Produkt i akumulatory przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
                       • Przed każdym użyciem oraz przed i po długim okresie przechowywania sprawdzić, czy produkt i akumulatory nie uległy uszkodzeniu. 10" id="H2_DGN_Verzeichnis_System_AG_6D_22_G1_PLK_HilfeBeiStoerungen">Pomoc w przypadku awarii

                        W przypadku wszelkich zakłóceń zwracać uwagę na wskaźniki stanu naładowania i błędów akumulatora. Patrz rozdziałWskazania akumulatora litowo-jonowego.
                        W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem

               • Urządzenie należy trzymać prawidłowo za uchwyt.
               • Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
               • Urządzenie należy trzymać prawidłowo za uchwyt .
               • Pozostawić akumulator do rozgrzania do temperatury pokojowej.
               • Oczyścić noski zatrzaskowe i ponownie zamontować akumulator.
               • Natychmiast wyłączyć produkt, wyjąć akumulator, obserwować, co się z nim dzieje, pozostawić do ostygnięcia i skontaktować się z serwisem Hilti.
               • Regularnie czyścić szczeliny wentylacyjne.
               • Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. 11" id="H2_VRH_Entsorgung_M_AG_6D_22_G1_PLK_EntsorgungAkku">Utylizacja

                Niebezpieczeństwo obrażeń ciała w wyniku nieprawidłowej utylizacji! Wydobywające się gazy lub płyny mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

               • Nie wysyłać uszkodzonych akumulatorów!
               • Zakryć złącza za pomocą materiału nieprzewodzącego prądu, aby uniknąć zwarć.
               • Akumulatory należy utylizować tak, by nie trafiły w ręce dzieci.
               • Zutylizować akumulator w swoim Hilti Store lub zwróć się do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.
               • ProduktyHilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firmaHilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Informacje na ten temat można uzyskać w punkcie serwisowymHilti lub u doradcy handlowego.

               • Nie wyrzucać elektronarzędzi, urządzeń elektronicznych i akumulatorów wraz z odpadami komunalnymi!
               • Gwarancja producenta na urządzenia

               • W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti. 13" id="H2_VRH_Produkt_System_AG_6D_22_G1_PLK_WeiterfuehrendeInfos150">Dalsze informacje

                Chińska dyrektywa RoHS (dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

                Ta tabela dotyczy rynku chińskiego.

                Akumulatory litowo-jonowe Hilti

                Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i użytkowaniaW niniejszej dokumentacji pojęcie akumulator stosowane jest dla ładowalnych akumulatorów litowo-jonowych, w których kilka ogniw litowo-jonowych połączonych jest w jeden zespół. Są one przeznaczone do elektronarzędzi Hilti i mogą być wykorzystywane tylko wraz z nimi. Stosować wyłącznie oryginalne akumulatoryHilti!OpisHilti Akumulatory są wyposażone w system zarządzania ogniwami i ochrony ogniw.
                Akumulatory składają się z ogniw zawierających materiał litowo-jonowy, zapewniający wysoką gęstość energii. Ogniwa litowo-jonowe wykazują bardzo niewielki efekt pamięci, ale są bardzo wrażliwe na uderzenia, głębokie rozładowanie i wysokie temperatury.
                Produkty dopuszczone do akumulatorówHilti można znaleźć wHilti Store lub na:Bezpieczeństwo

               • Poziom emisji ciśnienia akustycznego (LpA)
                85 dB(A)
                Nieoznaczoność poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)
                3 dB(A)
                Poziom mocy akustycznej (LWA)
                96 dB(A)
                Nieoznaczoność poziomu mocy akustycznej (KWA)

                AG 6D-22-150
                Szlifowanie powierzchni z uchwytem antywibracyjnym (ah, AG)
                B 22‑55
                6, 2 m/s²
                B 22‑255
                8, 7 m/s²
                Szlifowanie papierem ściernym z uchwytem antywibracyjnym (ah, DS)
                2, 5 m/s²
                2, 9 m/s²
                Nieoznaczoność (K)
                1, 5 m/s²
                Awaria
                Możliwa przyczyna
                Rozwiązanie
                Urządzenie nie daje się włączyć.
                Akumulator jest rozładowany.
               • Wymienić akumulator i naładować pusty akumulator.
               • Uchwyt nie jest prawidłowo obejmowany dłonią.
                Urządzenie wyłącza się w sposób niespodziewany.
                Akumulator rozładowuje się szybciej niż zwykle.
                Bardzo niska temperatura otoczenia.
                Akumulator nie zatrzaskuje się ze słyszalnym kliknięciem.
                Nosek zatrzaskowy akumulatora jest zanieczyszczony.
                Silne nagrzewanie się szlifierki kątowej lub akumulatora.
                Usterka elektryczna
                Zapchane szczeliny wentylacyjne
                Brak funkcji hamowania silnika.
                Urządzenie jest chwilowo przeciążone.