Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Cachpejse Bio333

Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Cachpejse Bio333 to pierwszy podręcznik medyczny, który skupia się na ułatwieniu pracy lekarzom, pielęgniarkom i innym pracownikom służby zdrowia. Zawiera szczegółowy opis i wyjaśnienia wszelkich aspektów postępowania medycznego, od badań diagnostycznych po leczenie. Podręcznik zawiera też szczegółowy opis wszystkich rodzajów leków i zaleceń dotyczących stosowania ich w danym przypadku oraz procedury postępowania w różnych sytuacjach. Podręcznik jest dostępny w wielu wersjach językowych i zawiera odpowiednie informacje dla każdego kraju, w którym jest wydawany.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Cachpejse Bio333

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Dziennik Ustaw

Dz. U. 1951. 43. 328

Akt utracił moc

Wersja od: 8 marca 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA

z dnia 2 sierpnia 1951 r.

w sprawie rejestracji fachowych pracowników służby zdrowia oraz zasad powoływania ich na stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia.

Na podstawie art. 22, 25 ust. 2, art. 26 i 28 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. R. P. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327 i z 1951 r. Nr 1, poz. 2) zarządza się, co następuje:

1 § 15-19 uchylone przez § 8 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 1957 r. w sprawie ustalania kandydatur na niektóre stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia. (Dz. 57. 13. 73) z dniem 8 marca 1957 r.

O chrześcijańskich korzeniach Polski

2022-06-15

Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym pt. „O chrześcijańskich korzeniach Polski”. W materiale, przeznaczonym dla wszystkich etapów edukacyjnych, uczniowie mają okazję poznać tajemniczego rycerza Jaksę, który wziął udział w jednej z wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Dzięki jego staraniom w Miechowie został wybudowany kościół, z czasem nazywany „Polską Jerozolimą”.

Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Cachpejse Bio333

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Cachpejse Bio333

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Cachpejse Bio333