Podręcznik planowania projektu Electrolux Eal6143wox

Podręcznik planowania projektu Electrolux Eal6143wox to kompendium wiedzy dla projektantów, którzy chcą wykorzystać innowacyjne technologie w swoich projektach. Zawiera wskazówki dotyczące planowania projektu, w tym jak wybrać odpowiednie materiały i technologie, jak ocenić i zminimalizować ryzyko, a także jak zoptymalizować proces projektowania. Podręcznik planowania projektu Electrolux Eal6143wox zawiera również informacje na temat zarządzania projektami, w tym jak określić koszty i harmonogram, jak monitorować postępy i jak rozwiązywać problemy. Dzięki niemu projektant może zaprojektować i wdrożyć produkt wskazany w projekcie w sposób bezpieczny i skuteczny.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik planowania projektu Electrolux Eal6143wox

Author
Drzewiecki Jakub (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Równicka Anna (Electrolux Poland Sp. z o. o. )
Title
Model biznesu jako narzędzie planowania i opisu projektu na przykładzie Electrolux Poland Sp.
Business Model as a Tool of Planning and Describing the Project - Case of Electrolux Poland Ltd.
Source
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 3 (24), s. 69-79, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Zarządzanie projektem, Outsourcing, Modele biznesowe
Project management, Outsourcing, Business models
Note
streszcz., summ.
Company
Electrolux
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja koncepcji modelu biznesu (w ujęciu A. Osterwaldera) jako narzędzia planowania oraz opisu projektu na przykładzie projektu outsourcingowego realizowanego w Electrolux Poland Sp. z o. Tekst otwiera syntetyczne omówienie propozycji modelu biznesu według A. Osterwaldera oraz uzasadnienie jej wyboru jako narzędzia planowania i opisu projektu. W dalszej części artykułu omówiono projekt realizowany w przedsiębiorstwie. Artykuł zamyka opis szablonu modelu biznesowego jako narzędzia wykorzystywanego w zarządzaniu projektami w Electrolux Poland Sp. Wskazane w opracowaniu zastosowanie modelu biznesu i szablonu modelu biznesowego (business model canvas) ukazuje potencjał tej koncepcji w zarządzaniu nie tylko przedsiębiorstwem jako całością (poziom strategii właścicielskich oraz zarządu), lecz także projektami w organizacji. Opisany przypadek dowodzi, iż koncepcja ta może być bardzo przydatna, w szczególności na etapie planowania projektu, służy również lepszemu (bardziej zrozumiałemu, spójnemu) jego opisowi. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the concept of business model (based on A. Osterwalder's business model framework) as an outsourcing project planning and description tool in Electrolux Poland Ltd. The article opens with a synthetic overview of the business model proposed by A. Osterwalder as well as justification for the selection of this particular concept as a tool for project planning and description. Next, the company`s outsourcing projects are briefly presented. The paper closes the description of the business model as a tool of the project management in Electrolux Poland Ltd. The case shows the potential of this Business Model Canvas in the management of not only the company as a whole (level of ownership and board of directors), but also project management within the organization. It proves that the concept can be very useful in particular in the planning stage of the project; it also serves more precise (more understandable, coherent) project description. (original abstract)

Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bossidy L., Charan L., Szósty zmysł w zarządzaniu firmą. Tworzenie wykonalnych planów i modeli biznesowych, MT Biznes, Warszawa 2010.
 2. Drzewiecki J., Model biznesu jako narzędzie zarządzania strategicznego: zastosowanie, dylematy i wyzwania, \"Przedsiębiorczość i zarządzanie. Modele biznesowe\", tom XIV, zeszyt 13, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2013a.
 3. Drzewiecki J., Outsourcing jako narzędzie modyfikacji modelu biznesu, \"Marketing i Rynek\" 2014, nr 5.
 4. Drzewiecki J., Relations between outsourcing decisions, business model and organizational boundaries: theoretical framework, Kwartalnik Naukowy \"Organizacja i Zarządzanie\" 2013b, nr 4(24), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 5. Drzewiecki J., Zmienność modelu biznesowego w kontekście innowacyjności organizacji, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław (w trakcie publikacji), 2015.
 6. Falencikowski T., Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa 2013.
 7. IBM, Expanding the Innovation Horizon: The Global CEO Study, 2006, http://www935. ibm. com/services/ us/gbs/bus/pdf/ceostudy. pdf.
 8. Niemczyk J., Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 9. Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C. L., Clarifying business models: Origins, present and future of the concept, \"Communications of AIS\" 2005, vol. 15.
 10. Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion, Gliwice 2013.
 11. Shafer S. M., Smith H. J., Linder J. C., The Power of Business Models, Indiana University, \"Business Horizons\" 2005, vol. 48.
 12. Wirtz B. W., Pistoia A., Ullrich S., Göttel V., Business models: Origin, development and future research perspectives, \"Long Range Planning\" 2015 (w trakcie publikacji).
Cited by
Show
ISSN
2080-6000
Language
pol
URI / DOI
http://dx. 06


Autorami artykułów są: A. Kosieradzka, U. Kąkol, G. Kunikowski, W. Skomra, J. Smagowicz, J. Zawiła-Niedźwiecki

Celem tego podręcznika, który jest drugim w serii, jest wieloaspektowe przedstawienie problematyki planowania cywilnego, w tym metodyk tworzenia planów publicznego zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych. Charakterystyczną cechą podręcznika jest procesowe ujęcie problematyki planowania cywilnego.

Podręcznik składa się z pięciu rozdziałów. Zaprezentowano w nich: rodzaje planów publicznego zarządzania kryzysowego, ich wzajemne zależności oraz podmioty uczestniczące w ich sporządzaniu i wykorzystywaniu (rozdział 1), metodykę oceny ryzyka na potrzeby publicznego zarządzania kryzysowego (rozdział 2), metodykę opracowywania planów zarządzania kryzysowego (rozdział 3) oraz metodykę opracowywania planów ratowniczych (rozdział 4). Podsumowaniem rozważań zawartych w podręczniku jest rozdział 5, prezentujący model dojrzałości organizacji w obszarze publicznego zarządzania kryzysowego, pozwalający na ocenę stopnia przygotowania jednostek administracji na poziomie gminnym do realizacji zadań związanych z planowaniem cywilnym i zarządzaniem kryzysowym.

Podręcznik zawiera liczne przykłady rozwiązań i narzędzi wykorzystywanych w planowaniu cywilnym wraz z metodami i procedurami ich opracowania. Na końcu każdego rozdziału znajdują się pytania i zadania umożliwiające sprawdzenie poziomu uzyskanej wiedzy oraz identyfikację problemów do samodzielnego studiowania.


Rok wydania2022
Liczba stron170
KategoriaInne
WydawcaOficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
ISBN-13978-83-8156-425-0
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o. o.
 • Nauki ekonomiczne
 • Inne

Praca obejmuje szerokie spektrum zagadnień dotyczących rozwoju terytorialnego począwszy od celów i polityk rozwoju poprzez zarządzanie rozwojem terytorialnym kończąc na instrumentach zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem planowania....

Problemem naukowo-badawczym, który podjęto w pracy, było poszukiwanie efektywnych narzędzi metodycznych procesu planowania negocjacji w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem typowych dziedzin jego działania. Przedmiot badań stanowiły...

W dobie nastawienia na efektywność ekonomiczną podejmowanie decyzji w zakresie komunikacji marketingowej bez wstępnego testowania przekazu lub narzędzi czy też bez oceny efektów wcześniej stosowanych rozwiązań jest nieracjonalne i...

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu planowania finansowego w przedsiębiorstwie oraz umożliwienie czytelnikowi nabycia praktycznych umiejętności sporządzania planu finansowego na potrzeby oceny...

W książce „Planowanie finansowe w zakładach opieki zdrowotnej" przedstawiono zagadnienia dotyczące planowania finansowego, które są niezwykle przydatne w zarządzaniu współczesnym zakładem opieki zdrowotnej. Publikacja zawiera...

Planowanie i ewaluacja polityk publicznych to jedne z kluczowych składników programowania polityki publicznej opartej na dowodach. W modelu tym, mającym bezpośrednie zastosowanie w praktyce, poszukuje się rozwiązań pomagających radzić sobie...

Książka zawiera uporządkowany wykład podstaw budżetowania. Dwie części, z których jedna poświęcona jest planowaniu, a druga kontroli budżetowej, uzupełnione listami pytań kontrolnych oraz zadaniami pozwalającymi przećwiczyć nabyte... pl/fiszka/214263/planowanie-i-organizacja-projektow-logistycznych. html" title="Planowanie i organizacja projektów logistycznych">

Podręcznik „Planowanie i organizacja projektu logistycznego” przeznaczony jest dla studentów dziennych i zaocznych specjalności logistyka, a także dla praktyków. Ma on na celu dostarczenie niezbędnych narzędzi wspomagających proces...

Historia systemu planowania przestrzennego – od początku XX wieku do dziś. „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – ewolucja systemu” to prosty i przejrzysty podręcznik, na który składa się przegląd aktów prawnych i ustaw...


Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 1, 00 zł

1, 00

w tym VAT

Podręcznik „Planowanie i organizacja projektu logistycznego” przeznaczony jest dla studentów dziennych i zaocznych specjalności logistyka, a także dla praktyków. Ma on na celu dostarczenie niezbędnych narzędzi wspomagających proces planowania zarówno dużych, jak i małych projektów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Podręcznik składa się z sześciu rozdziałów.


Rok wydania2006
Liczba stron142
KategoriaLogistyka
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-962-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o. o.
 • Nauki ekonomiczne
 • Logistyka

Praca obejmuje szerokie spektrum zagadnień dotyczących rozwoju terytorialnego począwszy od celów i polityk rozwoju poprzez zarządzanie rozwojem terytorialnym kończąc na instrumentach zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem planowania....

Problemem naukowo-badawczym, który podjęto w pracy, było poszukiwanie efektywnych narzędzi metodycznych procesu planowania negocjacji w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem typowych dziedzin jego działania. Przedmiot badań stanowiły...

Autorami artykułów są: A. Kosieradzka, U. Kąkol, G. Kunikowski, W. Skomra, J. Smagowicz, J. Zawiła-NiedźwieckiCelem tego podręcznika, który jest drugim w serii, jest wieloaspektowe przedstawienie problematyki planowania cywilnego, w tym...

W dobie nastawienia na efektywność ekonomiczną podejmowanie decyzji w zakresie komunikacji marketingowej bez wstępnego testowania przekazu lub narzędzi czy też bez oceny efektów wcześniej stosowanych rozwiązań jest nieracjonalne i...

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu planowania finansowego w przedsiębiorstwie oraz umożliwienie czytelnikowi nabycia praktycznych umiejętności sporządzania planu finansowego na potrzeby oceny...

W książce „Planowanie finansowe w zakładach opieki zdrowotnej" przedstawiono zagadnienia dotyczące planowania finansowego, które są niezwykle przydatne w zarządzaniu współczesnym zakładem opieki zdrowotnej. Publikacja zawiera...

Planowanie i ewaluacja polityk publicznych to jedne z kluczowych składników programowania polityki publicznej opartej na dowodach. W modelu tym, mającym bezpośrednie zastosowanie w praktyce, poszukuje się rozwiązań pomagających radzić sobie...

Książka zawiera uporządkowany wykład podstaw budżetowania. Dwie części, z których jedna poświęcona jest planowaniu, a druga kontroli budżetowej, uzupełnione listami pytań kontrolnych oraz zadaniami pozwalającymi przećwiczyć nabyte...

Historia systemu planowania przestrzennego – od początku XX wieku do dziś. „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – ewolucja systemu” to prosty i przejrzysty podręcznik, na który składa się przegląd aktów prawnych i ustaw...

Spis treści

WSTĘP 7
ROZDZIAŁ 1
ISTOTA I PODSTAWOWE CECHY PROJEKTÓW LOGISTYCZNYCH 9
1. 1. Typologia projektów logistycznych 9
1. 2. Projekt logistyczny a działanie rutynowe, cechy projektów logistycznych 13
ROZDZIAŁ 2
MIEJSCE PROJEKTU LOGISTYCZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE I ORGANIZACJA PRAC ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH 15
2. Projekt a struktura funkcjonalna przedsiębiorstwa 15
2. Organizacja zespołu projektowego 19
ROZDZIAŁ 3
INICJALIZACJA PROJEKTU 28
3. Fazy realizacji projektu 28
3. Uruchomienie projektu 30
3. 3. Analiza wykonalności projektu 31
ROZDZIAŁ 4
PLANOWANIE W PROJEKCIE 49
4. Uruchomienie projektu 50
4. Zaplanowanie struktury prac 53
4. Planowanie nakładów 70
4. 4. Planowanie zasobów 71
4. 5. Planowanie czasu realizacji 75
4. 6. TBM 82
ROZDZIAŁ 5
PLANOWANIE KOSZTÓW I BUDŻETOWANIE PROJEKTU 91
5. Klasyczne rachunki kosztów i ich znaczenie w zarządzaniu projektem 91
5. Budżetowanie projektu 100
5. Przygotowanie do kontroli realizacji kosztów 108
ROZDZIAŁ 6
PLANOWANIE RYZYKA W PROJEKCIE LOGISTYCZNYM 114
6. Źródła ryzyka w projekcie 114
6. Metody analizy i redukcji ryzyka 118
6. Planowanie monitorowania ryzyka 132
BIBLIOGRAFIA 137
SPIS TABEL 139
SPIS RYSUNKÓW 141

RozwińZwiń

Podręcznik planowania projektu Electrolux Eal6143wox

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik planowania projektu Electrolux Eal6143wox

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik planowania projektu Electrolux Eal6143wox