Podręcznik startowy Hitachi R V930p1pbx

Podręcznik startowy Hitachi R V930p1pbx jest przydatnym narzędziem dla wszystkich, którzy chcą w pełni wykorzystać zalety systemu telefonicznego Hitachi R V930p1pbx. Podręcznik umożliwia użytkownikom zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i obsługą systemu, dzięki czemu mogą w pełni wykorzystać jego możliwości. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat tworzenia i wykorzystywania numeru wewnętrznego, tworzenia grup, konfigurowania połączeń z zewnątrz i wielu innych funkcji. Dzięki temu użytkownicy mogą szybciej i łatwiej korzystać z systemu i jego zaawansowanych funkcji.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik startowy Hitachi R V930p1pbx

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Pobierz instrukcje obsługi swojego produktu i inne ważne dokumenty

Wyświetl i pobierz dokumentację urządzenia.

Krok 1. Wybór produktu

EdytujEdytuj

Jak znaleźć model i numer seryjny?

Wybierz kategorię

Kategoria jest wymagana.

Wymagane wybranie produktu.

Wymagane wybranie typu produktu.

Wymagany numer seryjny.

Wprowadź numer modelu lub wybierz kategorię produktu*Pole wymagane

Jeśli nie posiadasz przeglądarki plików PDF, najpierw pobierz ją klikając w poniższy link:

Acrobat Reader

Przejdź do treści

Napęd o zmiennej częstotliwości HITACHI P1

Podstawowe parametry szybkiego startu

 • AA101
  – Źródło częstotliwości (prędkości) (domyślnie 01 Wejście analogowe 1)
 • AA111
  – Źródło polecenia uruchomienia (domyślnie 0 zacisk FW/RV) [sterowanie 2-przewodowe]
 • AA115
  – Wybór trybu zatrzymania (domyślnie 00)
 • Hb102
  – Moc silnika w kilowatach (domyślnie NA)
 • Hb103
  – Bieguny silnika (domyślnie 4 bieguny)
 • Hb104
  – Częstotliwość podstawowa (domyślnie 60 Hz)
 • Hb105
  – Maksymalna częstotliwość (domyślnie 60 Hz)
 • Hb106
  – Objętość silnikatage
 • Hb108
  – Prąd silnika w Amps
 • FA-01
  – Ustawienie szybkości klawiatury (domyślnie 00. 00)
 • FA-10
  – Czas przyspieszenia (domyślnie 30 sekund)
 • FA-12
  – Czas zwalniania (domyślnie 30 sekund)

Aby wejść w tryb programowania i użyć klawiatury P1 do programowania

FUNKCJE KLAWIATURY

Górne przyciski o numerach 1 i 2 są klawiszami programowymi, ponieważ zmieniają funkcje na różnych ekranach programowania.

 • A Pad kierunkowy służy do poruszania się po parametrach
 • B Środek klawiatury kierunkowej to klawisz Enter (ο)
 • C Uruchom to zielony dolny lewy klawisz
 • D Stop to czerwony dolny prawy klawisz

Teraz jesteś gotowy do zaprogramowania napędu P1.

Aby ustawić dane silnika

Parametry są pogrupowane intuicyjnie w celu prostego programowania.

 1. Naciśnij klawisz programowy 1 (Menu), aby przejść do trybu programowania
 2. Naciśnij enter, aby wybrać tryb przewijania
 3. Naciskaj, aż H: Sterowanie silnikiem zostanie osiągnięte
 4. Naciśnij klawisz Enter
 5. Naciskaj klawisz programowalny 2 (Następny Gr. ) aż do osiągnięcia parametrów Hb. Jeśli posuniesz się za daleko, naciskaj klawisz 2, a lista parametrów przeskoczy z powrotem do grupy HA
 6. Wprowadź dane silnika w parametrach wymienionych poniżej.
  Hb102-
  Moc silnika (kw)
  Hb103
  – bieguny motorowe
  Hb104
  – Częstotliwość podstawowa (Hz
  Hb105
  -Maksymalna częstotliwość (Hz)
  Hb106
  – Objętość silnikatage (VAC)
  • Hb108
  – Prąd silnika (Amps)
 7. Naciśnij klawisz programowy 2 (Zapisz), aby zapisać dane dla każdego parametru.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE NACIŚNIŁEŚ PRZYCISK 2 (ZAPISZ), ABY ZAPISAĆ DANE W EEPROM

Aby ustawić prędkość odniesienia

 1. Naciśnij klawisz programowy 1 (Menu), aby przejść do trybu programowania
 2. Naciśnij enter, aby wybrać tryb przewijania
 3. Naciskaj, aż do osiągnięcia A: Funkcje standardowe
 4. Naciśnij klawisz Enter
 5. Naciśnij enter, aby wybrać parametr AA101
 6.  Wybierz prędkość odniesienia z poniższych opcji
  1 – Wejście analogowe 1 (Ai1)
  2 – Wejście analogowe 2 (Ai2)
  3 – Wejście analogowe 3 (Ai3)
  4 – Wejście analogowe 4 (Ai4)
  5 – Wejście analogowe 5 (Ai5)
  6 – Wejście analogowe 5 (Ai6)
  7 – Klawiatura (parametr FA-01)
  8 – RS485 (komunikacja Modbus)
  9 - Opcja 1
  10 - Opcja 2
  11- Opcja 3
  12– Pociąg impulsowy (w)
  13– Pociąg impulsowy (opcja)
  14– EzSq (łatwe programowanie sekwencji)
  15– PID
  16 – VR (potencjometr na klawiaturze)
 7. Naciśnij klawisz programowy 2 (Zapisz), aby zapisać dane

UPEWNIJ SIĘ, ŻE NACIŚNIŁEŚ PRZYCISK 2 (ZAPISZ), ABY ZAPISAĆ DANE W EEPROM

Aby ustawić źródło polecenia uruchomienia

 1. Naciśnij klawisz programowy 1 (Menu), aby przejść do trybu programowania
 2. Naciśnij enter, aby wybrać tryb przewijania
 3. Naciskaj, aż do osiągnięcia A: Funkcje standardowe
 4. Naciśnij klawisz Enter
 5.  Naciśnij klawisz w dół, aż AA111 zostanie osiągnięty
 6. Naciśnij enter, aby wybrać parametr AA111
 7. Teraz możesz wybrać źródło polecenia Uruchom z poniższych opcji
  0– Terminal (FW)/(RV)
  1– 3 przewody
  2– Klawisz Run (Klawiatura)
  3– RS485
  4- Opcja 1
  5- Opcja 2
  6- Opcja 3
 8.  Naciśnij klawisz programowy 2 (Zapisz), aby zapisać dane

UPEWNIJ SIĘ, ŻE NACIŚNIŁEŚ PRZYCISK 2 (ZAPISZ), ABY ZAPISAĆ DANE W EEPROM

Aby ustawić prędkość w Hz za pomocą parametrów klawiatury

 1. Naciśnij klawisz programowy 1 (Menu), aby przejść do trybu programowania
 2.  Naciśnij enter, aby wybrać tryb przewijania
 3.  Naciskaj aż do osiągnięcia F: Ref-Mon. /Setting
 4.  Naciśnij klawisz Enter
 5. Naciśnij enter, aby wybrać parametr FA-01
 6.  Teraz możesz wybrać prędkość biegu za pomocą klawiszy kierunkowych na klawiaturze kierunkowej
 7.  Naciśnij klawisz programowy 2 (Zapisz), aby zapisać dane
  Ten parametr można zmienić podczas pracy lub zatrzymania silnika

UPEWNIJ SIĘ, ŻE NACIŚNIŁEŚ PRZYCISK 2 (ZAPISZ), ABY ZAPISAĆ DANE W EEPROM

Aby ustawić czasy przyspieszania i zwalniania

 1. Naciśnij klawisz programowy 1 (Menu), aby przejść do trybu programowania
 2.  Naciśnij enter, aby wybrać tryb przewijania
 3.  Naciskaj aż do osiągnięcia F: Ref-Mon. /Setting
 4. Naciśnij klawisz Enter
 5. Naciskaj klawisz w dół, aż zostanie osiągnięty FA-10 (przyspieszenie) lub FA-12 (hamowanie)
 6. Naciśnij enter, aby wybrać parametr FA-10 dla przyspieszenia lub FA-12 dla zwalniania
 7.  Teraz możesz dostosować czas przyspieszania/zwalniania za pomocą klawiszy kierunkowych na klawiaturze kierunkowej
 8.  Naciśnij klawisz programowy 2 (Zapisz), aby zapisać dane

UPEWNIJ SIĘ, ŻE NACIŚNIŁEŚ PRZYCISK 2 (ZAPISZ), ABY ZAPISAĆ DANE W EEPROM

Aby ustawić tryb zatrzymania

 1. Naciśnij klawisz programowy 1 (Menu), aby przejść do trybu programowania
 2.  Naciśnij enter, aby wybrać tryb przewijania
 3. Naciskaj, aż do osiągnięcia A: Funkcje standardowe
 4. Naciśnij klawisz Enter
 5.  Naciśnij klawisz w dół, aż zostanie osiągnięty AA115
 6. Naciśnij enter, aby wybrać parametr AA115
 7. Teraz możesz wybrać tryb zatrzymania z poniższych opcji
  0- Opóźnij. Zatrzymać
  1- Swobodny bieg STOP
 8. Naciśnij klawisz programowy 2 (Zapisz), aby zapisać dane

UPEWNIJ SIĘ, ŻE NACIŚNIŁEŚ PRZYCISK 2 (ZAPISZ), ABY ZAPISAĆ DANE W EEPROM

WSPARCIE TECHNICZNE
980-500-7141
WEBTEREN
https://www. com/ac-drives-inverters
E-MAIL
Inverter. com

Dokumenty / Zasoby

Podręcznik startowy Hitachi R V930p1pbx

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik startowy Hitachi R V930p1pbx

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik startowy Hitachi R V930p1pbx