Rozpoczęcie pracy z Bosch Gsc 4 5

Praca z Bosch GSC 4 5 może być wspaniałym doświadczeniem. System GSC 4 5 został zaprojektowany, aby ułatwić kontrolę procesów i zapewnić wysoką jakość produkcji. System pozwala na automatyzację procesów, dzięki czemu można uzyskać najwyższą wydajność. System GSC 4 5 oferuje również wygodny interfejs użytkownika, co pozwala wygodnie monitorować wszystkie procesy. System oferuje również możliwości integracji z innymi systemami i urządzeniami, dzięki czemu można uzyskać jeszcze lepsze wyniki w przetwarzaniu danych. Wszystkie te cechy sprawiają, że praca z Bosch GSC 4 5 jest wygodna i skuteczna.

Ostatnia aktualizacja: Rozpoczęcie pracy z Bosch Gsc 4 5

OBJ_BUCH-3138-001. book Page 69 Monday, July 10, 2017 12:56 PM

 Konieczna jest należyta konserwacja elektronarzędzia.

Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia

działają bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie

są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który miał-

by wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia.

Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia

oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych

jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.

 Należy stale dbać o ostrość i czystość narzędzi tnących.

O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędzia

tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane na-

rzędzia łatwiej się też prowadzi.

 Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd.

należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami.

Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykony-

wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem użycie elektro-

narzędzia może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Prawidłowa obsługa i eksploatacja narzędzi

akumulatorowych

 Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, za-

lecanych przez producenta. W przypadku użycia łado-

warki, przystosowanej do ładowania określonego rodzaju

akumulatorów, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, ist-

nieje niebezpieczeństwo pożaru.

 W elektronarzędziach można używać jedynie przewi-

dzianych do tego celu akumulatorów. Użycie innych

akumulatorów może spowodować obrażenia ciała i zagro-

żenie pożarem.

 Nieużywany akumulator należy trzymać z dala od spi-

naczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych

przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodo-

wać zmostkowanie styków. Zwarcie pomiędzy stykami

akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.

 Przy niewłaściwym użyciu możliwe jest wydostanie się

elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z

nim, a w przypadku niezamierzonego zetknięcia się z

elektrolitem, należy umyć dane miejsce ciała wodą. Je-

żeli ciecz dostała się do oczu, należy dodatkowo

skonsultować się z lekarzem. Elektrolit może doprowa-

dzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.

Serwis

 Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wy-

kwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginal-

nych części zamiennych. To gwarantuje, że bezpieczeń-

stwo urządzenia zostanie zachowane.

Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pracy z

akumulatorowymi nożycami do blachy

 Elektronarzędzie nie jest przystosowane do prac sta-

cjonarnych. Nie wolno go mocować na przykład w imadle

ani na stole roboczym.

 Pracować należy tylko z zamontowaną osłoną przeciw-

wiórową 4. Należy przy tym zwracać uwagę, aby osłona

nie była uszkodzona lub pogięta. Podczas pracy bez

osłony lub z uszkodzoną osłoną przeciwwiórową istnieje

niebezpieczeństwo zranienia. Uszkodzoną osłonę prze-

ciwwiórową należy niezwłocznie wymienić w autoryzowa-

nym serwisie elektronarzędzi firmy Bosch.

Bosch Power Tools

 Podczas pracy należy nosić rękawice ochronne. Należy

podczas pracy zwrócić uwagę, by odcinane kawałki bla-

chy nie były skierowane w kierunku ciała. Odcinana bla-

cha ma ostre krawędzie, o które można się łatwo skale-

czyć. W razie potrzeby należy odginać blachę, ujmując ją

rękami ubranymi w rękawice ochronne.

 Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Zamocowa-

nie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lub

imadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w ręku.

 Nie otwierać akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo

zwarcia.

Akumulator należy chronić przed wysokimi

temperaturami, np. przed stałym nasłonecznie-

niem, przed ogniem, wodą i wilgocią. Istnieje za-

grożenie wybuchem.

 W przypadku uszkodzenia i niewłaściwego użytkowa-

nia akumulatora może dojść do wydzielenia się gazów.

Wywietrzyć pomieszczenie i w razie dolegliwości

skonsultować się z lekarzem. Gazy mogą uszkodzić drogi

oddechowe.

 Akumulator należy używać tylko w połączeniu z elek-

tronarzędziem firmy Bosch, dla którego został on prze-

widziany. Tylko w ten sposób można ochronić akumulator

przed niebezpiecznym dla niego przeciążeniem.

 Ostre przedmioty, takie jak na przykład gwoździe lub

śrubokręt, a także działanie sił zewnętrznych mogą

spowodować uszkodzenie akumulatora. Może wówczas

dojść do zwarcia wewnętrznego akumulatora i do jego

przepalenia, eksplozji lub przegrzania.

Opis urządzenia i jego zastosowania

Należy przeczytać wszystkie wskazówki i

przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych

wskazówek mogą spowodować porażenie prą-

dem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Należy otworzyć rozkładaną stronę z rysunkiem urządzenia i

pozostawić ją rozłożoną podczas czytania instrukcji obsługi.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzędzie przeznaczone jest do bezwiórowego cięcia

blach. Umożliwia wykonywanie zarówno cięć prosto- jak i

krzywoliniowych.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi

się do schematu elektronarzędzia na stronach graficznych.

1 Akumulator*

2 Przycisk odblokowujący akumulator*

3 Włącznik/wyłącznik

4 Osłona przeciwwiórowa

5 Rękojeść (pokrycie gumowe)

6 Przycisk wskaźnika stanu naładowania baterii*

7 Wskaźnik naładowania akumulatora*

8 Śruba ostrza górnego

Polski | 69

1 609 92A 3U5 | (10. 7. 17)

Work #LikeABosch – Aplikuj teraz

W Bosch troszczymy się. O Was, o naszą firmę i o nasze środowisko. Składamy naszym pracownikom obietnicę, której dotrzymujemy: razem rozwijamy się, cieszymy się pracą i wzajemnie się inspirujemy. Dołącz do nas i poczuj różnicę.

Aplikację możesz przesłać z dowolnego miejsca na świecie. Złożenie CV zajmuje zaledwie dwie minuty.

1. Znajdź otwarte stanowiska w wyszukiwarce pracy Bosch

2.

4.

Work #LikeABosch – Aplikuj teraz

Nasze rynki pracy na świecie

Bosch jest globalną marką, dlatego możesz zaplanować swoją karierę z nami w dowolnym miejscu na świecie. Zobacz, jakie oferujemy stanowiska na całym świecie i znajdź pracę, która najlepiej do Ciebie pasuje.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja

Klikając przycisk zarejestruj się, akceptuję Regulamin.

Przyjmuję do wiadomości, że OLX wykorzystuje moje dane osobowe zgodnie zPolityką prywatności orazPolityką dotyczącą plików cookie i podobnych technologii.OLX wykorzystuje zautomatyzowane systemy i partnerów do analizowania,w jaki sposób korzystam z usług w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności produktu, treści, dostosowanych i opartych na zainteresowaniach reklam, jakrównież ochrony przed spamem, złośliwym oprogramowaniem i nieuprawnionym korzystaniem z naszych usług.

Rozpoczęcie pracy z Bosch Gsc 4 5

Bezpośredni link do pobrania Rozpoczęcie pracy z Bosch Gsc 4 5

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Rozpoczęcie pracy z Bosch Gsc 4 5