Wykres porównawczy Caliber 8714505045177

Wykres porównawczy Caliber 8714505045177 to wykres, który służy do porównania różnych parametrów dla różnych modeli broni. Wykres ten może być używany do porównywania parametrów takich jak długość lufy, szerokość, waga, pojemność magazynka itp. dla różnych modeli broni. Wykres porównawczy Caliber 8714505045177 może być używany do porównywania broni w celu wybrania właściwego modelu dla celów osobistych, takich jak strzelanie sportowe lub obrona domu. Wykres porównawczy może także być używany przez organy ścigania do porównywania broni w celu wykrycia przestępstw związanych z bronią. Wykres porównawczy Caliber 8714505045177 może pomóc użytkownikom w wyborze odpowiedniego modelu broni i wyjaśnieniu ich parametrów.

Ostatnia aktualizacja: Wykres porównawczy Caliber 8714505045177

Wykres słupkowy jest odpowiedni do porównywania wielu wartości. Oś wymiaru przedstawia elementy kategorii, które są porównywane, a oś miary przedstawia wartości dla poszczególnych elementów kategorii.

Na tej grafice wartościami wymiaru są różne regiony geograficzne: Nordic, USA, Japan, UK, Spain oraz Germany. Każdy region reprezentuje wartość wymiaru i istnieje dla niego odpowiedni słupek. Wysokość słupka odpowiada wartości miary (sprzedaż) dla różnych regionów.

Używając słupków zgrupowanych lub skumulowanych, można porównywać bardziej złożone dane. W takim przypadku wymagane jest użycie dwóch wymiarów i jednej miary. Dwa wykresy przykładowe używają tych samych dwóch wymiarów i tej samej miary:

Słupki zgrupowane: Słupki zgrupowane pozwalają łatwo porównywać co najmniej dwa elementy należące do tej samej kategorii. com/pl-PL/sense/November2022/Subsystems/Hub/Content/Resources/Images/ui_gen_BarChartGrouped. png" alt="Wykres słupkowy ze zgrupowanymi słupkami. "/>

Słupki skumulowane: Słupki skumulowane ułatwiają porównywanie ilości łącznych w poszczególnych miesiącach. W słupkach skumulowanych łączone są jeden nad drugim słupki z różnych grup, a łączna wysokość słupka wynikowego reprezentuje wynik łączny. com/pl-PL/sense/November2022/Subsystems/Hub/Content/Resources/Images/ui_gen_BarChartStacked. png" alt="Wykres słupkowy ze skumulowanymi słupkami. "/>

Wykres słupkowy może być wyświetlany poziomo lub pionowo, co przedstawia poniższy przykład:

Kiedy używać

Grupowanie i kumulowanie słupków ułatwia wizualizację danych pogrupowanych. Wykres słupkowy jest również użyteczny, gdy wymagane jest porównywanie wartości obok siebie, na przykład sprzedaży z prognozą dla różnych lat, a także w sytuacji, gdy miary (w tym przypadku sprzedaż i prognoza) są wyliczane z użyciem tej samej jednostki.

Zalety: Wykres słupkowy jest czytelny i łatwy w interpretacji. Użycie wykresu słupkowego zapewnia dobry przegląd wartości.

Wady: Wykres słupkowy nie działa tak dobrze w przypadku wielu wartości wymiaru z powodu ograniczonej długości osi. Jeśli wymiary nie mieszczą się na wykresie, można przewijać za pomocą paska przewijania, ale wówczas uzyskany obraz może być niepełny.

Tworzenie wykresu słupkowego

Na arkuszu, który edytujesz, możesz utworzyć prosty wykres słupkowy.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Z panelu zasobów przeciągnij pusty wykres słupkowy do arkusza.
 2. Kliknij polecenie Dodaj wymiar i wybierz wymiar lub pole.
 3. Kliknij polecenie Dodaj miarę, a następnie wybierz miarę lub utwórz miarę z pola.

Na wykresie słupkowym potrzebna jest co najmniej jedna miara.

Na wykresie słupkowym można przedstawić maksymalnie dwa wymiary i jedną miarę lub jeden wymiar i maksymalnie 15 miar. Każdy słupek odpowiada wymiarowi, a wartości miar określają wysokość lub długość słupków.

Możesz również utworzyć wykres słupkowy bez wymiaru i z maksymalnie 15 miarami. W takim przypadku dla każdej miary będzie wyświetlany jeden słupek. Wartość miary określa wysokość lub długość słupka.

Tworzenie wykresu słupkowego
WymiaryMiaryWynik
1 wymiaru1 miaraProsty wykres słupkowy z jednym słupkiem dla każdej wartości wymiaru. 2 wymiarówPogrupowany lub skumulowany wykres słupkowy z jednym słupkiem dla każdej wartości dwóch wymiarów. Brak wymiarumaksymalnie 15 miarProsty wykres słupkowy z jednym słupkiem dla każdej miary. Pogrupowany lub skumulowany wykres słupkowy z jednym słupkiem dla każdej wartości każdej miary.

Po utworzeniu wykresu słupkowego konieczne może być dostosowanie jego wyglądu i innych ustawień w panelu właściwości.

Więcej informacji zawiera temat Zmiana wyglądu wizualizacji.

Ograniczenia wyświetlania

Wyświetlanie dużych liczb wartości wymiaru

Gdy liczba wartości wymiaru przekroczy szerokość wizualizacji, wówczas wyświetlany jest wykres miniaturowy z paskiem przewijania. W celu przewijania można użyć paska przewijania na wykresie miniaturowym albo — w zależności od rodzaju używanego urządzenia — skorzystać z kółka przewijania albo przeciągać wyświetlaną zawartość dwoma palcami. Gdy używana jest duża liczba wartości, wówczas na wykresie miniaturowym nie są widoczne wszystkie te wartości. Zamiast tego widoczna jest ograniczona wersja wykresu miniaturowego (z elementami w kolorze szarym), w ramach której wyświetlany jest przegląd wartości (nadal jednak widoczne są wartości bardzo niskie i bardzo wysokie). 

WskazówkaMiniwykres można zastąpić standardowym paskiem przewijania albo ukryć, korzystając z właściwości Scrollbar.

Wyświetlanie wartości spoza zakresu

W panelu właściwości w obszarze Wygląd można ustawić limit dla zakresu osi miary. W przypadku braku limitu zakres jest ustawiany w taki sposób, aby obejmował najwyższą dodatnią i najniższą ujemną wartość, ale jeśli limit zostanie ustawiony, wówczas mogą istnieć wartości, które będą go przekraczać. Słupek, który przekroczy limit, zostanie ucięty ukośnie w celu zilustrowania, że jest poza zakresem.

Gdy linia odniesienia jest poza zakresem, strzałka jest wyświetlana razem z liczbą linii odniesienia poza zakresem.

Wyświetlanie dużych ilości danych na skumulowanym wykresie słupkowym

W przypadku wyświetlania dużych ilości danych w skumulowanym wykresie słupkowym może się zdarzyć, że nie wszystkie wartości wymiaru na słupkach będą wyświetlane z użyciem odpowiedniego koloru i rozmiaru. Zamiast tego będą mieć postać szarego, zakreskowanego obszaru. Rozmiar i łączna wartość słupka będą prawidłowe, ale nie wszystkie wartości wymiaru na słupku będą jawne. com/pl-PL/sense/November2022/Subsystems/Hub/Content/Resources/Images/ui_gen_BarChartLimited. png" alt="Skumulowany wykres słupkowy z pozostałymi wartościami wyświetlanymi jako szary obszar w paski. "/>

Aby usunąć wyszarzone obszary, możesz wykonać selekcję albo użyć limitów wymiaru w panelu właściwości.

Przybliżony limit liczby skumulowanych słupków, które mogą być wyświetlane bez wyszarzonych obszarów, wynosi 5000 — przy założeniu, że każdy słupek składa się z 10 wartości wymiaru wewnętrznego oraz jednej wartości wymiaru i jednej wartości miary dla całego słupka.

Początkowe ładowanie danych obejmuje 500 wartości wymiaru lub stosów wymiaru. (Wartość 500 odnosi się do zewnętrznych wartości wymiaru, a nie do poszczególnych wartości wymiaru w stosie). Po przewinięciu tych 500 wartości wykonywane jest ładowanie przyrostowe, w którym wartości są ładowane na podstawie bieżącego widoku lub pozycji przewijania.

Wyświetlanie dużych ilości danych na wykresie słupkowym ze skalą ciągłą

Jeśli wykres używa skali ciągłej, wyświetlanych jest maksymalnie 2000 punktów danych. Powyżej tej liczby punkty danych nie są wyświetlane ani uwzględniane w wyborach dokonanych na wykresie. Ponadto dla drugiego wymiaru na wykresie z dwoma wymiarami i skalą ciągłą wyświetlanych jest tylko dwanaście wartości wymiaru.

Aby uniknąć wyświetlania ograniczonych zestawów danych, możesz wykonać selekcję albo użyć limitów wymiaru w panelu właściwości.

Wykres, który chcę zaproponować tylko z wyglądu będzie przypomniał wykres słupkowy. Do jego zbudowania wykorzystamy bowiem wykres punktowy, ze szczególnym uwzględnieniem słupków błędu. Proces przygotowania wykresu, będzie do pewnego momentu identyczny jak w przypadku podobnego wykresu - wykresu lizakowego. Na początku tworzymy tabelę, w której umieścimy informację o badanych wynagrodzeniach oraz trzy kolumny pomocnicze.

Następnie z karty Wstawianie --> Wykresy, wybieramy Wykres Punktowy. Za wartości osi X posłużą nam dane z kolumny Kobiety (razem z pustymi wierszami), natomiast za wartości Y, dane z kolumny Y. Kroki te powtarzamy analogicznie dla kolumn Mężczyźni oraz Etykiety. Tak przygotowany wykres, powinien wyglądać jak poniżej. pl/wp-content/uploads/2017/01/wykres-punktowy-w-excelu. png" alt="Wykres punktowy w Excelu" width="503" height="309"/>

W kolejnym kroku, po uprzednim kliknięciu na wykres wybieramy z karty Projektowanie --> Zmień typ wykresu --> Wykres kombi i serię danych związaną z Etykietami zamieniamy na Wykres słupkowy. pl/wp-content/uploads/2017/01/wykres-kombi-w-excelu. png" alt="Wykres kombi w Excelu" width="669" height="638"/>

Następnie klikamy na wykres i ponownie z karty Projektowanie --> Dodaj element wykresu --> Osie, wybieramy Pomocniczą oś poziomą. pl/wp-content/uploads/2017/01/pomocnicza-oś-pozioma-w-excelu. png" alt="Pomocnicza oś pozioma w Excelu" width="505" height="313"/>

Na tak przygotowanym wykresie klikamy na Pomocniczą oś poziomą i z jej opcji dotyczących Położenia osi wybieramy Na znacznikach osi. Następnie zaznaczamy Główną oś Pionową i zmieniamy jej wartości ze skali 0-9 na 1-8. W rezultacie przeprowadzonej zmiany, etykiety Pomocniczej osi poziomej, będą wyświetlane w jednej linii ze znacznikami wykresu punktowego. pl/wp-content/uploads/2017/01/etykiety-w-jednej-linii-z-danymi. png" alt="Etykiety w jednej linii z danymi" width="507" height="310"/>

W kolejnym kroku zaznaczamy Pomocniczą oś Pionową wykresu i z jej opcji wybieramy check box Wartości w kolejności odwrotnej. Zabieg ten spowoduje przeskoczenie etykiet osi z prawej strony na lewą. pl/wp-content/uploads/2017/01/wartości-w-kolejności-odwrotnej-excel. png" alt="Wartości w kolejności odwrotnej" width="497" height="306"/>

Przyszedł czas na pozbycie się zbędnych elementów wykresu. Na początek zaznaczmy słupki danych związane z Etykietami i ustawiamy ich wypełnienie na Brak. Następnie usuwamy Główną oś pionową i poziomą. pl/wp-content/uploads/2017/01/usunięcie-osi. png" alt="Wykres po usunięciu zbędnych osi" width="497" height="303"/>

W kolejnym kroku wchodzimy w opcje wyboru źródła danych i zmieniamy zakres etykiet osi na opisy z kolumny Race/Ethnicity. pl/wp-content/uploads/2017/01/zmiana-etykiet-danych. png" alt="Zmiana opisu etykiet danych" width="1071" height="373"/>

Następnie usuwamy kolejne zbędne elementy wykresu (linie siatki, obramowania, znaczniki) i przystępujemy do budowy naszych słupków. Klikamy na punkt danych związany z kategorią Mężczyźni a następnie z opcji Dodaj element wykresu wybieramy Słupki błędów --> Błąd standardowy. pl/wp-content/uploads/2017/01/słupki-błędów. png" alt="Słupki błędów w Excelu" width="596" height="289"/>

Jak się już pewnie domyślacie, słupki błędów posłużą nam jako narzędzie do stworzenia wykresu słupkowego. A zatem wartości słupków poziomych ustawiamy na Wartość niestandardową z tabeli Słupek o Kierunku Minus, bez zakończenia, natomiast słupki pionowe usuwamy. Następnie z ikony wstawiania kształtów rysujemy dwa niewielkie prostokąty w różnych kolorach. pl/wp-content/uploads/2017/01/prostokąty-kształt-excel. png" alt="Kształt prostokątu Excel" width="178" height="113"/>

Stworzone prostokąty posłużą nam za niestandardowe znaczniki wykresu. Zaznaczamy dowolny z nich i kopiujemy go w miejsce znacznika na wykresie punktowym. Czynność powtarzamy dla drugiej serii danych. pl/wp-content/uploads/2017/01/znaczniki-z-kształtu. png" alt="Znaczniki z kształtu" width="600" height="267"/>

Nasz wykres jest już prawie gotowy. Teraz aby przekształcić słupki błędu w wykres słupkowy, należy zwiększyć ich szerokość korzystając z opcji szerokości linii. Gotowy wykres do pobrania tutaj. pl/wp-content/uploads/2017/01/wykres-słupkowy. png" alt="Wykres słupkowy w Excelu" width="824" height="395"/>

Raporty

Dalej: Udostępnianie raportów

Możesz użyć wykresu porównawczego, by porównać jeden rodzaj danych we wszystkich Twoich aplikacjach, jednostkach reklamowych, formatach reklam lub w krajach zamieszkania Twoich użytkowników.

Wykres porównawczy może wyświetlać do sześciu linii. Pięć pierwszych linii odzwierciedla pięć górnych pozycji w wymiarze wybranym do porównania. Szósta linia to suma wszystkich pozostałych pozycji w danym wymiarze.

Każda linia jest opisana w legendzie pod wykresem. Aby zobaczyć poszczególne wartości, najedź kursorem na linie.

Ustawienia wykresu porównawczego

Ustawienia wybrane dla wykresu porównawczego są wyświetlane w tytule i menu. Reprezentują one wymiary i dane użyte do porządkowania danych na wykresie.

 • Dane porównawcze: dane użyte do utworzenia wykresu przed przekształceniem go w wykres porównawczy. Aby edytować dane porównawcze, kliknij ikonę Edytuj wykres  . Dostępne dane porównawcze znajdziesz w menu Dane 1.
 • Porównywany wymiar: wymiar użyty do podziału danych na wykresie. Reprezentują go kolorowe linie, opisane w legendzie na dole wykresu.
 • Kolejność sortowania: kolejność wyświetlania danych na wykresie. Obecnie dostępna jest wyłącznie opcja „Najskuteczniejsze”, która jest wybrana domyślnie.
 • Dane sortowania: mierzona wartość, przedstawiona za pomocą punktów na liniach oraz liczb po lewej stronie wykresu.

Przykłady

Porównanie wyświetleń jednostek reklamowych z zaobserwowanym eCPM

Utwórz wykres, który porównuje wyświetlenia jednostek reklamowych z zaobserwowanym eCPM. Sprawdź, które jednostki reklamowe mogą przynieść największe przychody.

Zaobserwowany eCPM to szacunkowy średni eCPM zewnętrznej sieci reklamowej obliczany na podstawie historycznych danych o przychodach. Zaobserwowany eCPM będzie wyświetlany tylko w przypadku zoptymalizowanych zewnętrznych sieci reklamowych.

Ustawienia

 • Dane porównawcze: wyświetlenia
 • Porównywany wymiar: jednostka reklamowa
 • Kolejność sortowania: najskuteczniejsze
 • Dane sortowania: zaobserwowany eCPM
 • Wykres

  Porównanie szacunkowych zarobków w krajach, w których szacunkowe zarobki są najwyższe

  Utwórz wykres porównujący szacunkowe zarobki z różnych krajów, w których używane są Twoje aplikacje. Dowiedz się, gdzie Twoje aplikacje są najbardziej dochodowe.

 • Dane porównawcze: szacunkowe zarobki
 • Porównywany wymiar: kraj
 • Dane sortowania: szacunkowe zarobki
 • Porównanie wyświetleń źródeł reklam z największą liczbą wyświetleń

  Utwórz wykres porównujący liczbę wyświetleń ze źródła reklam, które generuje ich najwięcej. Sprawdź, które źródło reklam powoduje najwięcej wyświetleń przez użytkowników. Wymiar Źródło reklamy jest dostępny tylko w raporcie zapośredniczenia i w zapisanych raportach utworzonych na jego podstawie.

 • Porównywany wymiar: źródło reklamy
 • Dane sortowania: wyświetlenia
 • Porównanie CTR wyświetleń aplikacji z największą liczbą wyświetleń

  Utwórz wykres porównujący CTR wyświetleń z aplikacji, które generują ich najwięcej. Sprawdź, które aplikacje mają najwyższy współczynnik klikalności.

  CTR wyświetleń to współczynnik klikalności (CTR), czyli liczba kliknięć reklam wyświetlanych w aplikacji podzielona przez liczbę wyświetleń reklam w aplikacji.

 • Dane porównawcze: CTR (%)
 • Porównywany wymiar: aplikacja
 • Czy to było pomocne?

  Jak możemy ją poprawić?

  Wykres porównawczy Caliber 8714505045177

  Bezpośredni link do pobrania Wykres porównawczy Caliber 8714505045177

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Wykres porównawczy Caliber 8714505045177